Vandaag, 17 januari 2021, is het ‘Werelddag van de Migrant en Vluchteling’. Een dag om stil te staan bij het feit dat we allemaal graag een fijne plek hebben om te wonen – een mooie plaats om te leven. Het is een mooie dag om stil te staan bij het feit dat we allemaal recht hebben op een mooie woonplek. Het is iets dat we allemaal verdienen. Het is een mensenrecht!

Soms besluiten mensen te verhuizen omdat ze graag in een andere omgeving wonen, soms op uitnodiging. Zo is het gebeurd dat in het verleden mensen werden uitgenodigd om te migreren naar een ander land om daar als gastarbeiders werken. Wanneer mensen verhuizen (vooral als er sprake is van verhuizing naar een ander land) spreken we van migranten.

Soms besluiten mensen te verhuizen niet omdat ze dit echt willen, maar uit noodzaak. Hier spreken we van vluchtelingen. Deze mensen zien het vertrekken van de plek waar ze misschien wel jaren hebben gewoond wellicht niet echt zitten, maar ze zien geen andere optie. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met oorlog, hongersnood of bijvoorbeeld een nucleaire ramp. Wanneer klimaatproblematiek toeneemt, is de kans op hongersnood door mislukte oogsten groter. Dit vergroot de kans dat mensen zich genoodzaakt voelen te vluchten. Misschien ook in verband met oorlog die is ontstaan in verband met hongersnood en gevoed kan worden door de wapenindustrie. Laten we dan goed in gedachten houden, dat de Aarde ons gezamenlijke huis is.

We hebben allemaal te maken met een zekere menselijke kwetsbaarheid. Een land dat er economisch heel goed voorstaat, kan in een klap onbewoonbaar worden door bijvoorbeeld een nucleaire explosie. Hoe willen inwoners dat buurlanden hen opvangen als een dergelijke ramp plaatsvindt? Dat is ook de manier om anderen te behandelen.

Nee, niet de hele wereld bevolking kan op 100 vierkante meter leven. Wel kan altijd rekening gehouden worden met het relationele – het feit dat we allemaal deel uitmaken van een groot systeem waarin alles elkaar beïnvloedt. We zijn als aardbewoners allemaal in meer of minder met elkaar verbonden. Om deze relaties – die niet alleen lokaal maar zeker ook internationaal en globaal zijn – beter te begrijpen, kunnen geschiedenislessen, lessen maatschappijleer en ecologie helpen. Om ons meer bewust te worden van onderlinge verbondenheid kunnen we ons tevens verdiepen in moderne natuurkundige theorieën zoals de supersnaar theorie. Ook verdieping in filosofieën over levensenergie bekend onder bijvoorbeeld de namen ‘chi’ en ‘prana’ kunnen behulpzaam zijn. Natuurkundige Barbara Brennan deed hier veel onderzoek naar een schreef hier veel over in verscheidene boeken.  

We leven allemaal in een zekere relatie tot elkaar en beïnvloeden elkaar. Dit gebeurt zowel op een aangename als onaangename manier. Wanneer we liefde en vrede voor iedereen ons doel maken, heeft dat andere gevolgen dan wanneer we het lijden van anderen ons doel maken. We dragen dus ieder niet alleen een verantwoordelijkheid voor onszelf maar ook een beetje voor het geheel. Als we onze verantwoordelijkheid voor onze ervaringen en hoe we de ervaringen van anderen beïnvloeden ontkennen, dan ontkennen we ook de mogelijkheid die we hebben om dingen te veranderen – we ontkennen onze eigen kracht.

We leven in een tijdperk waarin het steeds meer duidelijk wordt dat alles op Aarde in relatie tot elkaar staat. Hier kan het beste uit gehaald worden. Volgens het ‘butterfly effect’ kan het ontstaan van en de baan van een tornado beïnvloed worden door de vleugelslag van een vlinder een paar weken eerder. Of dit nou waar is of wat overdreven, het kan je op het inspirerende idee brengen dat een kleine daad van goedheid kan doorwerken in het geheel en prachtige resultaten kan hebben op een grote schaal. Resultaten waarvan je je misschien nooit tijdens dit verblijf op Aarde bewust zal zijn.

Het spirituele diepgaande handboek Een cursus in wonderen definieert wonderen als uitingen van liefde. Het handboek stelt: ‘Een wonder gaat nooit verloren. Het kan vele mensen raken die je niet eens hebt ontmoet en onvoorstelbare veranderingen teweegbrengen in situaties waar jij je niet eens van bewust bent.’ (H. 1.1.45)

Iedereen op Aarde verdient wonderen. Of mensen nu hun hele leven op dezelfde plek wonen, migrant of vluchteling zijn. De Aarde is en blijft het gezamenlijke huis van ons mensen. We kunnen het ook een tijdelijk huis noemen. Een cursus in wonderen stelt: ‘Je reist slechts in dromen, terwijl je veilig thuis bent.’ (H 13.7.17.7) Dit ‘thuis’ is wat de cursus ook wel de ‘Eeuwigheid’ noemt. De cursus spreekt hier tevens van de Hemel, maar terminologie doet er niet werkelijk toe. Waar het om gaat is dat het Licht van de Eeuwigheid hier op Aarde weerspiegeld kan worden. We kunnen in plaats van een collectieve nachtmerrie volgens Een cursus in wonderen ook een gezamenlijke fijne droom hebben waaruit we uiteindelijk zullen ontwaken.

We kunnen een gemeenschap creëren van het liefdevolle menselijke hart dat iedereen omarmt in liefde. Anderen omarmen in liefde wil niet zeggen dat we niet assertief kunnen zijn. Het wilt niet zeggen dat we geen gezonde grenzen hebben. Wat wil het wel zeggen? Het betekent dat we de menselijkheid – de diepere waardigheid –  in iedereen erkennen. Het wilt zeggen dat we deze waardigheid die we allemaal delen als basis nemen voor ons handelen. Op deze manier leren we van elkaars sterke punten en nemen onze kwetsbaarheden als mensheid af. We leren van elkaar en ondersteunen elkaar.

Elkaar omarmen in liefde betekent elkaar de ruimte geven om op een vreedzame wijze tot bloei te komen. Waar ter wereld we ons ook bevinden. Dit is wat nodig is en dit is waar iedereen ten diepste behoefte aan heeft. Wat in liefde – voorbijgaand aan iedere religie of levensbeschouwing – wordt toegestaan, transformeert vroeg of laat en dit leidt tot ontwaken uit de droom. Het is misschien wel hierin dat de betekenis ligt van de Bijbelse uitspraak: Vergeet de gastvrijheid niet, want hierdoor hebben sommigen zonder het te weten engelen onderdak geboden. (Hebreeën 13.1)

Copyright © Marlon Wong-Sioe 2021

Lees hier als je wilt meer van mijn columns over spiritualiteit, gezondheid en duurzaamheid! Klik hier voor artwork.

Als deze column je aanspreekt, dan zal mijn boek ‘Een Spirituele Samenleving’ je waarschijnlijk ook aanspreken! Nu hier te koop evenals mijn dichtbundel ‘Velden van Smaragd’!

Zelf meedenken over het onderwerp? Word dan lid van de groep: Samen een Spirituele Samenleving creëren

Like ook de pagina: Een Spirituele Samenleving: mens-, dier- en milieuvriendelijk samenleven en/of Marlon Wong-Sioe.

Marlon Wong-Sioe studeerde hbo Theologie en is schrijver van het boek ‘Een Spirituele Samenleving: een gids om mens-, dier- en milieuvriendelijk samen te leven’ en de dichtbundel ‘Velden van Smaragd: gedichten geïnspireerd op de betoverende schoonheid van de natuur.’