EEN SPIRITUELE SAMENLEVING

Vrede in de wereld is te creëren. En het is niet ver weg. De meeste mensen verlangen ernaar en zijn bereid eraan mee te werken. Als ze maar wisten hoe! In elke maatschappij en met elke maatschappelijke verandering zijn er verschillende rollen te vervullen. We hebben doeners nodig, aanmoedigers, mensen die zich om anderen bekommeren. En om positieve verandering te laten ontspringen hebben we allereerst visionairs nodig. Mensen die beelden schetsen van hoe zo’n fijne maatschappij er dan uit komt te zien. Zo’n visionair is Marlon Wong Sioe. Met zijn eenendertig jaar levert hij een boek dat vol heldere denkbeelden zit en waar we onze inspiratie uit kunnen halen voor het creëren van een vredevolle en spirituele maatschappij. Een maatschappij waarin we met hart en ziel samenwerken en om elkaar geven. Waar we elkaar de hand reiken en elkaars kwaliteiten tevoorschijn weten te halen. Omdat er veiligheid heerst en omdat er gestreefd wordt naar harmonie.

Marlon zocht me op een dag op in Apeldoorn. Aan de woorden die hij koos, kon ik merken dat hij nadenkt over hoe de maatschappij in elkaar zit en dat hij er graag aan meewerkt om die te veranderen. Het was een indrukwekkende ontmoeting! Het maakte me blij dat iemand die nog zoveel jaren voor zich heeft al zulke duidelijke denkbeelden heeft. Zijn studie Theologie heeft daaraan bijgedragen. En, zoals hij zelf vertelde, heeft hij de eerste pagina’s van zijn boek al geschreven toen hij vijftien jaar was. Je hebt hier dus een boek voor je liggen waar zo’n zestien jaar aan gewerkt is. Wat een epos!

Het boek leest als een inspiratiewerk. Je leest stukken en legt het boek weer weg. De woorden werken dan nog in je door. Wat betekent het voor jou? Wat beweegt er diep van binnen in jou? En wat zou jij zelf kunnen doen om mee te helpen aan de veranderingen in de maatschappij? Het is daarom hier en daar een confronterend boek: de schrijver daagt je uit om te zien dat ook jij als schakel nodig bent voor de veranderingen. Dat die omslag in de maatschappij er alleen komt als voldoende mensen er actief aan bijdragen. In hoofdstuk 27 en 28 staan concrete voorbeelden waar je zelf aan kunt werken. Kijk welke van die voorbeelden bij jouw levensstijl passen en probeer ze uit. Ofwel door je denken te veranderen, wat je binnen één minuut lukt, ofwel door anders te doen. Je geld anders uit te geven, te beslissen niet meer bij te dragen aan geweld, enzovoort.

Marlon verraste me aan het eind van zijn boek met zijn herdefiniëring van het woord ‘winnaar’. Eén van zijn nieuwe definities is: “Je bent een winnaar als je erin slaagt, gebruik makende van je verstand, je Hart te volgen.” Marlon leeft hierin een mooi voorbeeld. Voor mij is hij een winnaar!

Ontmoeting met de schrijver: mooier nog dan het boek lezen, is de schrijver te ontmoeten. Door met hem in gesprek te gaan, samen te filosoferen én samen plannen te maken, vindt er heerlijke inspiratie plaats waardoor je je gesterkt voelt in je plannen. Er zijn meer mensen zoals jij, mensen die veranderingen willen. Door met Marlon te praten, ga je merken dat je niet de enige bent, maar dat je je werkelijk bevindt in een grote groep veranderaars! Neem contact met hem op en laat jouw diepste verlangens door hem inspireren! Opdat je je roeping tot vredesbrenger en veranderaar gehoor mag geven!

Marlon schrijft: “Eigenlijk is dit hele boek geschreven met als doel om wereldvrede te bereiken.” Daarin raken Marlons en mijn missie elkaar. Dankjewel Marlon dat je die dag binnen kwam lopen en verbinding met me maakte!

Door: Mireille Mettes, natuurgeneeskundige, onderwijskundige en schrijfster van onder andere de MIR-Methode. Mireille schreef deze tekst als het voorwoord van Een Spirituele Samenleving: een gids om mens-, dier- en milieuvriendelijk samen te leven.

Ondanks dat Marlon nog een jonge man is, bevat zijn boek zeer veel wijsheid. Ik zou bijna zeggen dat het een moderne  bijbel is voor deze roerige tijd waarin we leven. Hij brengt heel veel verschillende zaken met elkaar in verband, allemaal vanuit de gedachte van leven en handelen vanuit je hart, vanuit liefde. Het handelt over religies, politiek, media, kunst en architectuur, wetenschap, gezondheidszorg, het rechtssysteem, economie en wereldvrede. Dit zorgt niet alleen voor een gelukkig en vervuld leven voor je zelf, maar ook voor jouw gezin en je relaties, voor de samenleving en voor dieren en de aarde. Ik zei al: een hedendaagse bijbel, dat je een goede mogelijkheid biedt om over jouw leven en de samenleving na te denken. En dan vandaaruit een bewuste keus te maken hoe jij hieraan wilt bijdragen. Ik heb er respect voor hoe Marlon dit heeft weten te verwoorden in een boek van 378 pagina’s. Ik heb daar mij hele leven over gedaan om dit alles met elkaar in verband te kunnen brengen.

Agnes Heethaar van Het Natuurlijk Huus https://www.hetnatuurlijkhuus.nl/

Ze zeggen wel dat boeken de ideeën van de auteur representeren. Dit boek representeert de schrijver. Meer dan tien jaar geleden leerde ik Marlon kennen. Althans, eerst een familielid van hem. Ze vertelde dat haar neef een bijbaantje zocht en algauw waren Marlon en ik collega’s. ‘Een Spirituele Samenleving’ begint met de woorden ‘deze lieflijkheid’. Een prachtige term die zowel de kern van dit boek als de auteur beschrijven. Een streven naar een vreedzame samenleving waarin liefde en goedheid centraal staan. Dit is dan ook de basis van spiritualiteit volgens Marlon.

Eerlijk is eerlijk: de term ‘spiritualiteit’ maakt me soms wat huiverig. Hoewel ik goed bekend ben met yoga, meditatie en andere uitingen van of beter gezegd ‘contact met liefde’, heb ik ook ervaringen met mensen die weinig ruimte laten voor andere visies dan hun spirituele wegen. Dit boek leert me dat die mensen je niet anders dan de liefde gunnen en dat ik in de basis veel spiritueler ben aangelegd dan ik met mijn wetenschappelijk opgeleide hoofd wilde toegeven. Sterker nog, die twee sluiten elkaar niet uit.

Meer aandacht voor het omgaan met gevoelens, op andere manieren ‘toetsen’ binnen het onderwijs, de kracht van kunst, holistische gezondheidszorg, zorg voor flora en fauna, minder waarde hechten aan materieel bezit: er worden voor mij in ‘Een Spirituele Samenleving’ constant ideeën aangesneden die voor mij meer dan herkenbaar zijn. In streven kom ik in grote lijnen overeen met Marlons pleidooi. Het boek wordt aangeduid als een gids en is – in mijn optiek – inderdaad een waardevolle handleiding om terug te keren naar je innerlijke basis om daarmee een bouwsteen voor je omgeving te zijn. Zo’n boek, zo’n auteur. Of eigenlijk andersom. 🙂

Door: Annemiek Lely, van https://idealistendepodcast.wordpress.com/

“Wat een indrukwekkend boek. Het is een vrij omvattend boekwerk over alle spirituele achtergronden.”

Door: Joanne van Wijgerden, oprichtster van Healing Arts.

“Liefdevol en wijs”

Door: Hagar Roijackers, Fractievoorzitter GroenLinks Brabant

“Dit boek doet een oproep aan iedereen om datgene te doen waartoe hij of zij zich geroepen voelt, zodat we een samenleving creëren waarin iedereen gelukkig kan zijn en waarin mensen in vrede en harmonie leven met elkaar, de dieren en de natuur. De auteur (31) heeft een bachelor Theologie en levensbeschouwing en zet zich op creatieve wijze in om de wereld tot een mooiere plaats te maken. Van zijn vijftiende tot eenenderdigste heeft hij aan dit boek gewerkt. Zijn voorbeelden zijn: Barbara Brennan, Marianne Williamson, Doreen Virtue en Sanaya Roman. Het boek is erg uitgebreid opgezet en bevat veel herhaling waarbij liefde de leidraad is. Het bevat een mooie boodschap en zal vertrouwd voelen voor lezers die al een spirituele grondslag hebben in hun leven en gewend zijn aan het taalgebruik in spirituele boeken. Dit taalgebruik kan voor lezers die nieuw zijn op dit pad net een brug te ver zijn. Bevat een uitgebreide literatuurlijst en relevante websites.”

Door: recensent Danielle Bakker van NBD Biblion

‘Een spirituele samenleving’ is vind ik heel goed geschreven. Marlons schrijfstijl spreekt me zeer aan – gewoon heel fijn om weg te lezen. Gisteren werd ik wel geraakt door het stukje over de oneindigheid van de Ziel. En voor de rest komt wat Marlon schrijft gewoon één op één met mijn eigen wereldbeeld overeen, dus heel fijn dat hij deze ideeën in Nederland verder verspreidt.” 

Door: Anoniem persoon

“Terwijl ik wandelend door de hoofdstukken ga, diep in gedachten over een spirituele samenleving, borrelt het aloude ‘hoop, geloof en liefde’ naar boven en ik voel me geïnspireerd. Het boek geeft deze drie simpele woorden een extra dimensie, een verdieping in de ruimste zin. Ik voel me nederig en groots tegelijk. Ik besef nu nóg meer dat er altijd hoop is op een betere samenleving, en dat ik dit elke dag, elk uur, elke minuut en elke seconde, mag kiezen door erin te geloven en in volledige liefde mijn eigen inbreng te leveren. En dat ieders inbreng even groots is, ook al lijkt het soms klein. Dat ik fouten mag maken en tóch de liefde mag blijven voelen die er altijd is en altijd zal zijn. Hoop, geloof en liefde!”

Door: Amanda Struijck-Westlake, healer/reader, sjamanistische levenslessen. Oprichter en eigenaar van Earth Stories: Earth Stories – Change your story, change your life

“Bij de eerste bladzijde stroomde de waterlanders al…je boek gaat iets moois voor mij betekenen, ik voel het…”

Door: Huub K. 

“‘Een spirituele samenleving’ is deze week bezorgd. Met veel vreugde ben ik er in aan het lezen. Ik waardeer het enorm dat je dit geschreven hebt, dankjewel daarvoor. Het stemt overeen met wat ik zelf voel en denk, maar soms wordt dat voelen en denken vertroebeld door dingen uit de buiten- of binnenwereld. Ik merk dat, wanneer ik die vertroebeling opmerk en weer behoefte heb aan de creatieve en positieve denkwijze, ik je boek er regelmatig even bij pak. En dat werkt verhelderend.”

Door: Nathaniël Bagijn, Krullen In Je Bol Kunsteducatie

“Het is de vriendelijke en open toon die maakt dat ‘Een Spirituele Samenleving’ ondanks zijn lengte zeer gemakkelijk leest. Overzichtelijkheid siert het geheel los van de inhoud. Die inhoud heeft echter een zeer grote maatschappelijke relevantie en dat maakt de inhoud zowel geschikt voor lezers die zoeken naar spirituele context als ook voor een algemener publiek. Het is een boek dat velen de ogen kan openen en ontwikkeling stimuleert!”

Door: Uitgeverij Boekscout

“Dit boek brengt ‘Een spirituele samenleving’ dichterbij! Met zijn nadruk op de mogelijkheid met een meer liefdevolle blik te kijken naar de mensen om ons heen en naar de wereld, kunnen we het doel uit de titel van het boek bereiken, is de boodschap. Als we daar ook naar handelen, kunnen we een meer vreedzame samenleving creëren, toont de schrijver overtuigend aan. Daarvoor is nodig dat we ons meer bewust worden van onze innerlijke goedheid die in ieder mens aanwezig is, al zit die goedheid soms diep weg. De omstandigheden voor zo’n samenleving zijn nu gunstiger dan ooit door de digitalisering van de communicatie. Bovendien willen steeds meer mensen het goddelijke zelf – zonder tussenpersonen – ervaren met het eigen hart als leidraad. Uiteindelijk zal religie dan niet meer nodig zijn. God geeft niet om religie maar om ons. Dit rijke boek geeft ook veel praktische tips om mens-, dier- en milieuvriendelijk te leven. Als je het boek uit hebt, zul je denken aan de song ‘You raise me up!’”

Door: Cees Veltman van publiekssite de Bezieling

“‘Een Spirituele Samenleving: een gids om mens-, dier- en milieuvriendelijk samen te leven’ is veel meer dan wat ik ervan had verwacht. Ik ben nog nooit zo’n uitgebreide en concrete visie van een spirituele basis voor de samenleving tegengekomen. Het zou mooi zijn als meer mensen en vooral degenen in de politiek daarvan kennis zouden willen nemen.”

Door: Lisa Yapari

“Wow, Marlon Wong-Sioe, jouw boek is nu al in het eerste hoofdstuk inspirerend en meer.”

Door: Liza de Boer

‘Een spirituele samenleving: een gids om mens-, dier- en milieuvriendelijk samen’ te leven’ is hier te koop.

VELDEN VAN SMARAGD

“In deze tijd van transformatie waarin we de reis maken van hoofd naar hart mocht ik als eerste deze bijzondere gedichten lezen. Gedichten die ons verbinden met de natuur; een wereld van stilte, schoonheid en harmonie. Die ons in contact brengen met ons diepste Innerlijk. Ze helpen ons met de terugkeer naar Liefde die ons Thuisland is.

Ervaar de helende energie van deze ‘Velden van Smaragd’ die ons behulpzaam zijn op ons spirituele pad.”

Annelies van Rheenen

“Prachtige dichtbundel! Dankjewel! Veruit de mooiste, puurste dichtbundel die ik ooit las. Echt waar!”

Ruth Desmet

‘Velden van Smaragd’ is hier te koop!