Highspeed tunnelreizen, supersonische passagiersvliegtuigen, interstellaire reizen met duurzame ruimtevoertuigen…Toekomstige vormen van vervoer hebben me van jongs af aan al gefascineerd. Ik keek graag naar documentaires op Discovery Channel over nieuwe vormen van vervoer. Magnetisch aangedreven treinen die door vacuüm gezogen tunnels door de oceaan reizen met een snelheid van maar liefst 5000 k/m per uur. Nieuwe passagiersvliegtuigen die in ontwikkeling zijn en die we de komende decennia kunnen verwachten. Ik heb het wel eens opvallend gevonden dat met alle technologische vooruitgang het basismodel van passagiersvliegtuigen de afgelopen decennia hetzelfde is gebleven. Wanneer krijgen we nou eindelijk eens vliegende schotel vormige vliegtuigen? Wanneer komt er zoiets als anti-gravitatie aandrijving? Teleportatie?

Op sommige momenten denk ik: wat leven we toch in een primitieve samenleving. Niet alleen door de vaak niet duurzame vormen van vervoer. Nee, niet alleen maar daarom. Ook natuurlijk omdat vaak meer geld gaat naar de ontwikkeling van wapens dan naar het ontwikkelen van nieuwe veilige geneeswijzen (met aandacht voor de integratie van alternatieve geneeswijzen), duurzame veilige vormen van vervoer en een betere infrastructuur. Het is toch te treurig voor woorden.

Ik zat eens in de trein en raakte aan de praat met een jongeman die vertelde over het Venus-project van de inmiddels overleden ingenieur Jacque Fresco. Hij ontwikkelde een plan om een einde te maken aan oorlog, armoede en hongersnood. Jacque Fresco was voorstander van een grondstof economie. Een niet monetaire economie waarin ieder krijgt wat hij of zij nodig heeft om in zijn/haar basisbehoeften te voorzien en een prettig leven te leiden. Een economie waarin echt rekening wordt gehouden met het beschermen van de natuur. Fresco ontwikkelde een plan om met de huidige technologie realiseerbare duurzame steden te bouwen. Steden die afgestemd zijn op het zo goed mogelijk laten functioneren van een grondstofeconomie. Fresco zijn onderliggende filosofie is onder andere dat wanneer mensen voorzien worden in hun materiele behoeftes veel ellende in de wereld zal afnemen.

Wat weerhoud ons ervan om als menselijke beschaving de mooie ideeën van Fresco te accepteren en te integreren? Waarom worden de idealen van het Venus-project vandaag de dag niet wereldwijd geïmplementeerd? Gezegd kan worden dat met het huidige economische systeem er geld voor nodig is om het Venus-project van de grond te krijgen. Veel van de mensen die wereldlijke macht hebben zien geen heil in het project, omdat ze denken dat het henzelf de das om zal doen.

Hoewel het leven van deze mensen met het steunen van idealen zoals omschreven in het Venus-project waarschijnlijk zal veranderen, is het niet een verandering om te vrezen. Wat deze mensen vaak niet inzien dat is dat het ook hen ten goede kan en zal komen als iedereen wordt gesteund in het ontwikkelen en met liefde in zetten van hun talenten voor de maatschappij.

Wanneer je weigert de intrinsieke waarde van anderen te erkennen dan kan het niet anders dan dat je die van jezelf niet werkelijk erkent. Zelf identificatie is dan gebaseerd op vergankelijke zaken. Er is dan bewust of onbewust de diepe angst te verliezen wat je hebt. Waar deze angst heerst, is er sprake van een blinde vlek. Er is hier sprake van het ontkennen van de kracht van liefde en medeleven.

Laten we niet vasthouden aan de angsten die ons binden. Alleen als we als welwillende goede burgers vasthouden aan onze angsten, alleen dan kunnen mensen in zogenaamde wereldse machtsposities – die het niet altijd goed met anderen voort hebben – hun macht behouden. Alleen als we zelf doen alsof het allemaal geen zin heeft om te hopen op een betere wereld en naar deze hoop te handelen, alleen dan blijven dingen op een onaangename manier hetzelfde. We kunnen echter bereid zijn onze angsten los te laten. We kunnen ervoor kiezen zoveel mogelijk te gaan leven vanuit liefdevolle intrinsieke motivatie. We kunnen bijdragen aan het vormgeven van een nieuwe samenleving! Een mens-, dier en milieuvriendelijke samenleving! ‘Cynisme is een excuus om niet te helpen’ zegt activiste en schrijfster Marianne Williamson. Laten we vertrouwen hebben in een betere toekomst en deze toekomst laten ‘neerdalen’ door vanuit dit vertrouwen te handelen.

Hoewel ik graag meer geavanceerde en duurzame passagiersvoertuigen zie, zie ik nog veel en veel liever dat de mensheid massaal een reis onderneemt naar een meer liefdevolle, ethische staat van bewustzijn. Dit is nodig om alle technologie die ons ter beschikking staat ten goede te gebruiken. Zoals Martin Luther King jr. zei: “Onze wetenschappelijke kracht is onze spirituele kracht voorbij gestreefd. We hebben geleide raketten en misleide mensen”. Als we willen dat de technologie die we tot onze beschikking hebben op een mens-, dier- en milieuvriendelijke wijze wordt gebruikt dan dienen we ons ethische en spirituele bewustzijn te verdiepen.

Het kan helpen om te leren de wereld van een afstandje te kunnen bekijken zodat we niet of in elk geval minder snel verstrikt raken in wat er allemaal gaande is. Het dient ons dus om ons meer bewust te worden van wat je het transcendente Zelf zou kunnen noemen. Een eeuwig deel van ons menselijk wezen – een deel dat de wereld verre overstijgt. Dat het bestaan van dit aspect van het menselijk wezen door het heersende wetenschappelijke gedachtegoed misschien niet wordt erkend, wilt zeker niet zeggen dat ze niet bestaat! Onthoud dat de wetenschap ons bewust heeft gemaakt van veel dat met het blote oog van mensen niet wordt gezien – zoals infrarood licht en ultraviolet licht.

Laten we onze kijk niet beperkt laten worden door de huidige wetenschappelijke denkgeest. Het valt te verwachten dat naarmate de wetenschap zich verder ontwikkeld er meer bewustzijn zal komen van de subtiele energetische aspecten van het menselijke wezen. Onderzoek naar het menselijke energieveld als door biologe dr. Valerie Hunt is daar een voorbeeld van.

Ik houd van de uitspraak over liefde uit de film Interstellar: “Liefde is het ene ding dat we in staat zijn om waar te nemen dat de dimensies van tijd en ruimte overstijgt.”

Door Shakespeare werd de wereld omschreven als een podium waarop een toneelstuk wordt opgevoerd waarin wij de spelers zijn. In het door psychologe Helen Schucman geschreven boek Een cursus in wonderen staat: “Je woont niet hier maar in de eeuwigheid. Je reist slechts in dromen terwijl  je veilig thuis bent.” (T-13.VII.17:6-7) In de quote wordt gesteld dat ons diepste Zelf altijd veilig is en dat alles wat we meemaken dat niet 100% liefdevol is deel uitmaakt van een collectieve droom.

Het feit dat we te maken hebben met een droom wilt niet zeggen dat wat we ervaren niet echt kan voelen. Het wil niet zeggen dat we mensen maar moeten laten lijden. Het is belangrijk dat we allemaal bijdragen aan de transformatie van de droom – van een nachtmerrie in een fijne droom – om uiteindelijk volledig te ontwaken tot ons meest liefdevolle, hoogste en diepste meest vredige en liefdevolle Zelf.

Richt je op je meest liefdevolle Zelf nu. Vind je liefde, vind je intrinsieke motivatie. Laat haar door je leven stromen. Laat liefde door je heen ‘reizen’ vanuit je diepste Kern – dwars door alle blokkades heen – deze wereld in. Samen creëren we een vloedgolf van liefdevolle creatieve energie die door de wereld zal reizen en al het oude onwerkzame zal overspoelen en wegwassen. Ieder mens zal worden gezien als waardevol en daarom geholpen worden.

We zullen leven – meer in meer – in harmonie met de dieren op deze planeet en de natuur. Samen kunnen we het. Onderneem de reis en laat je unieke essentie stralen. Wacht niet tot anderen beginnen en doe alvast jouw deel. Het zal jou en iedereen vreugde brengen. De mooie toekomst die leeft in de harten van mensen wereldwijd zal dan steeds ervaren worden als dagelijkse realiteit. Het aanschijn van de aarde zal nooit meer hetzelfde zijn!

Copyright © Marlon Wong-Sioe 2020

Als deze column je aanspreekt, dan zal mijn boek ‘Een Spirituele Samenleving’ je waarschijnlijk ook aanspreken! Alvast heel veel leesplezier!

Zelf meedenken over het onderwerp? Word dan lid van de groep: Samen een Spirituele Samenleving creëren

Like ook de pagina: Een Spirituele Samenleving: mens-, dier- en milieuvriendelijk samenleven en/of Marlon Wong-Sioe.

Marlon Wong-Sioe studeerde hbo Theologie en is schrijver van het boek: ‘Een Spirituele Samenleving: een gids om mens-, dier- en milieuvriendelijk samen te leven’.