Wat is een spirituele maatschappij? Het is een samenleving waarin de diepere waarde die ieder mens van zichzelf heeft – wat deze persoon ook heeft gedaan en hoe deze persoon er ook aan toe is – wordt erkend. Ook wordt de waarde van die dieren en de natuur van zichzelf hebben erkend. Ongeacht het nut dat ze wel of niet hebben.

Hoe komen we tot een dergelijke samenleving? Een dergelijke samenleving komt dichterbij met ieder individu dat er voor zichzelf voor kiest om een pad van innerlijke bewustwording te bewandelen. Het is een pad van volstrekte eerlijkheid naar jezelf over wat je denkt, voelt en wat je wilt. Het houdt in dat wat je in jezelf tegen komt, of je dit nu leuk vindt of verschrikkelijk, erkent. De meest lichte en zoete en de meest zware en kwade gedachten.

De volgende stap is dat je bereid bent alles er te laten zijn. Dit betekent niet dat je moet handelen afgaande op wat er allemaal in je naar boven komt. Handelen dienen we altijd zoveel mogelijk vanuit ons geweten te doen – dat deel dat het beste met mensen, dieren en de natuur voorheeft. Door volstrekt eerlijk te zijn over wat er in ons speelt en daar ruimte aan te geven, zijn innerlijke veranderingen mogelijk.

Het kan helpen om voor jezelf toe te geven dat je niks kan, met alle innerlijke ‘rotzooi’ die je misschien ervaart. Vraag dan gerust om hulp aan een hogere macht of hoe je het noemen wilt – misschien wel gewoon vrede of liefde. Wees bereid om dingen anders te zien. Wees bereid om een diepere onschuld te zien in jezelf en anderen en al je zorgen te laten oplossen in een onschuld die er altijd is – zoals de zon altijd straalt achter de wolken. Een dergelijke houding helpt om nog meer in contact te komen met je geweten en daar meer automatisch vanuit te handelen. Hoe meer mensen – dagelijks – een dergelijke houding hebben, hoe sneller we een samenleving hebben die we spiritueel kunnen noemen. Een spirituele maatschappij!

We lossen nationale en internationale conflicten enkel op wanneer genoeg mensen bereid zijn om hun innerlijke conflicten onder ogen te zien en deze aan het licht te brengen. Een ander optie is er niet. Dat het oplossen van nationale en internationale conflicten zonder grondig innerlijk werk niet lukt, betekent niet dat we ons allemaal moeten isoleren en alleen maar de hele dag moeten mediteren. Meditatie is heel waardevol, maar de dialoog met elkaar blijven voeren is dat ook! We kunnen elkaar steunen.

We hebben allemaal onze unieke waardevolle kwaliteiten waarmee we elkaar kunnen helpen. Elkaar liefde en begrip tonen helpt om sneller door innerlijke processen te kunnen gaan. We komen zo dus sneller tot de resolutie van conflicten op velerlei niveaus. Ook conflicten op nationaal en internationaal niveau.

Het kan goed zijn om gezonde grenzen te stellen. Ook om dit te doen is soms innerlijk werk nodig. Soms moeten we innerlijke werk verrichten, één conflict of meerdere conflicten in onszelf oplossen, om de moed te vinden om grenzen te durven stellen.

Er is altijd een weg uit conflict en die weg is naar binnen. Het is de confrontatie met wat er van binnen speelt en de bereidheid om hieraan voorbij te kijken naar dat deel van ons dat nog altijd vrede kent. We kunnen innerlijke conflicten oplossen door er geen waarde meer in te zien. Wat hebben we aan innerlijke conflicten? Niks! Dat wat we werkelijk willen, schuilt al diep in ons allemaal. Het is een kracht die het leven werkelijk de moeite waard maakt. Het gaat voorbij alle tegenstellingen – het is eenheid waarin ruimte is voor prachtige diversiteit. Dit is kenmerkend voor een spirituele maatschappij – er is eenheid in diversiteit. Mensen leven op een harmonieuze manier met elkaar samen, evenals met dieren en de planeet als geheel.

Draag je ook graag bij aan een dergelijke samenleving? Neem dan dagelijks de tijd om meer innerlijke vrede te ervaren. Hoe ging het ook alweer?

  1. Wees helemaal eerlijk naar jezelf over wat je denkt, voelt en wilt. (Wees bereid jezelf te confronteren met wat er in je omgaat.)
  2. Accepteer wat je allemaal ervaart en wees bereid dit allemaal over te geven aan een hogere macht, vrede, liefde of hoe je het noemen wilt.
  3. Handel zoveel mogelijk vanuit je geweten – dat verstandige en intuïtieve deel van je dat het beste voorheeft met andere mensen, dieren en de natuur.

Misschien heb je als je dit gaat doen op het gegeven moment het idee dat het allemaal erger wordt. Dit is dan waarschijnlijk omdat er, wanneer je deze stappen volgt, allemaal dingen uit je onderbewustzijn zoals schuldgevoelens naar boven komen en doordat je gevoeliger wordt. Dit is deel van het proces. Zoek zo nodig (professionele) hulp tijdens dit proces. Het kan natuurlijk ook zijn dat je periodes hebt dat je het lastiger vindt om vrede te ervaren doordat je omgeving minder vredig is dan normaal. Dit is extra reden om aandacht te besteden aan het volgen van deze stappen.

Weet dat, als je dagelijks aandacht besteedt aan deze stappen, je op weg bent naar meer innerlijke vrede en zo ook bijdraagt aan een meer humane wereld. Besteed als je graag leeft op een meer harmonieuze mens-, dier- en milieuvriendelijk planeet, dan dagelijks even aandacht aan het vinden van meer innerlijke vrede. Op je slaapkamer, in de badkamer, op een bankje in het park of waar het maar uitkomt! Net als iedereen ben je innerlijke vrede waard. We verdienen het allemaal om te leven in een wereld die het licht van ieders vrede weerspiegelt. We verdienen het allemaal om te leven in een spirituele maatschappij!

Copyright © Marlon Wong-Sioe 2021

Lees hier als je wilt meer van Marlon zijn columns over liefde, gezondheid en duurzaamheid.

Als een van zijn columns je aanspreekt, dan zal het boek ‘Een Spirituele Samenleving’ je waarschijnlijk ook aanspreken! Nu hier te koop evenals de dichtbundel ‘Velden van Smaragd’!

Zelf meedenken over het onderwerp? Word dan lid van de groep: Samen een Spirituele Samenleving creëren

Like als je wilt ook de pagina: Een Spirituele Samenleving: mens-, dier- en milieuvriendelijk samenleven en/of Marlon Wong-Sioe.

Marlon Wong-Sioe studeerde hbo Theologie en is schrijver van het boek ‘Een Spirituele Samenleving: een gids om mens-, dier- en milieuvriendelijk samen te leven’ en de dichtbundel ‘Velden van Smaragd: gedichten geïnspireerd op de betoverende schoonheid van de natuur.’