Wat we nodig hebben is een spirituele lente. Een werkelijk nieuw begin. Een groei en bloei voorbij alle tegenstellingen in Liefde louter Liefde. Als er iets is wat we niet nodig hebben, dan is het meer angst en meer verdeeldheid. Angst en verdeeldheid zijn niet bevorderlijk voor een goed functioneren van de samenleving. Ze ondermijnen, wanneer we aan ze vasthouden, onze gezamenlijke levenslust en vermogen om met elkaar van het leven te genieten. Laten we dus niet langer vasthouden aan angst en toestaan dat er een einde komt aan verdeeldheid. Zij ondersteunen het leven namelijk niet.

Angst loslaten betekent niet dat we ophouden oplettend te zijn. Wanneer we vasthouden aan angst dan verdoven we onszelf. Als angst wordt losgelaten, helpt dat ons om oplettend te zijn. Voorbij verdeeldheid gaan, wil niet zeggen dat we geen onderscheidingsvermogen meer hebben. Voorbij verdeeldheid gaan betekent dat we angst loslaten. Hierdoor wordt onze kijk op het leven minder vertroebeld. We kunnen dingen helderder zien. We zien beter wat ons ondersteunt in ons streven gelukkig te zijn en wat niet.

Angst loslaten betekent het weer laten stromen van onze levensenergie – van de rivier van het leven. Angst loslaten bevrijdt onze creativiteit, onze Liefde. Het is door het bevrijden van onze Liefde, onze bodemloze oneindige creativiteit, dat de samenleving hernieuwd wordt. Het brengt ons een spirituele lente. Waar voert een spirituele lente ons heen? Ze laat ons leven in de aanwezigheid van ongekende Liefde die zich op vele manieren aan ons laat zien.

Een samenleving waarin de kracht genaamd Liefde het steeds meer overneemt, is een samenleving die steeds aangenamer wordt voor iedereen. Steeds meer wordt het een paradijselijke plaats. Op welke manier krijgt Liefde vorm wanneer ze steeds meer wordt toegestaan? Dat is bijvoorbeeld in de vorm van bestaanszekerheid voor iedereen. In een samenleving waarin de Liefde steeds overheersend is, wordt er erkend dat iedereen het recht heeft om voorzien te worden in bepaalde basisbehoeftes. Het recht om onvoorwaardelijk schoon drinkwater tot de beschikking te hebben, gezond voedsel te kunnen eten, onderdak te hebben, warmte, frisse lucht en goede zorg. Waarom zouden we niet een dergelijke samenleving creëren als dit is wat iedereen diep van binnen graag wilt? We kunnen, wanneer we daarvoor kiezen, prima iedereen voorzien in de zojuist genoemde basisbehoeftes. Waarom zouden we dit aan mensen onthouden?

Mensen hebben een intrinsieke waarde, dus dient hen deze basisbehoeftes niet onthouden te worden. Wanneer dit wel gebeurt, doen we onszelf als mensheid dan niet tekort? Ja, dat doen we dan. Hoe meer ieder mens de gelegenheid krijgt tot bloei te komen hoe beter. Iedereen zou geholpen horen te worden om zijn of haar Hart te volgen. Iedereen zou de ruimte moeten krijgen om contact aan te gaan met personen met wie hij of zij graag contact heeft. Iedereen heeft het recht om te leven, echt te leven. Hoe zou het zijn als dat door iedereen erkend wordt? Wat een samenleving zou dat zijn! Een mens-, dier- en milieuvriendelijke samenleving. Het zou zoals een eeuwige lente zijn!

Copyright © Marlon Wong Sioe 2024

Lees hier als je wilt meer van Marlon zijn columns over liefde, bewustzijn en duurzaamheid.

Als een van zijn columns je aanspreekt, dan zal het boek ‘Een Spirituele Samenleving’ je waarschijnlijk ook aanspreken! Nu hier te koop evenals de dichtbundel ‘Velden van Smaragd’!

Zelf meedenken over het onderwerp? Word dan lid van de groep: Samen een Spirituele Samenleving creëren

Like als je wilt ook de pagina: Een Spirituele Samenleving: mens-, dier- en milieuvriendelijk samenleven en/of Marlon Wong-Sioe.

Marlon Wong-Sioe studeerde hbo Theologie, deed een mindfulness trainer basisopleiding en is schrijver van het boek ‘Een Spirituele Samenleving: een gids om mens-, dier- en milieuvriendelijk samen te leven’ en de dichtbundel ‘Velden van Smaragd: gedichten geïnspireerd op de betoverende schoonheid van de natuur.