Als je naar het nieuws kijkt dan zul je je waarschijnlijk soms afvragen waar bepaalde wereldleiders met hun hoofd zitten. Misschien vooral wanneer er over nucleaire wapens wordt gesproken alsof het om waterpistolen gaat. Wat kunnen we het beste doen als reactie hierop?

Enkele decennia geleden werden er massale protesten gehouden tegen kernwapens. Tegenwoordig zie je dergelijke grote protesten niet meer. En dat terwijl de kernwapens van vandaag vele male vernietigender zijn dan die van toen. Er mogen best weer wat meer demonstraties komen tegen kernwapens, voor een veiligere planeet.

Het lijkt wel of mensen vandaag de dag vaak zijn afgeleid. Afgeleid door futiele zaken. Zodanig dat het soms lijkt alsof alleen een nucleaire explosie ze wakker kan doen schudden. Laten we hopen dat dit er nooit meer van zal komen. Een dergelijke ramp zou miljoenen slachtoffers tot gevolg kunnen hebben. Het zou overal ter wereld mensen raken.

Als een nucleaire explosie volledig ongewenst is, wat is dan een andere mogelijkheid om mensen meer weg te leiden van onbelangrijke zaken naar wat er echt toe doet? Het is Liefde, het liefst met nucleaire kracht! Het is Liefde die geuit wordt, die mensen doet ontwaken! Liefde verdrijft wanneer ze wordt geuit de angst en haat uit onze harten, zoals licht het duister doet verdwijnen. Liefde heelt elk verdriet en alle gevoelens van schuld en schaamte. Liefde maakt een eind aan alle verwarring. Maar hoe komen we aan Liefde? Waar halen we deze grote Liefde vandaan?

Liefde is dat wat ieder oproept wanneer er sprake is van vergeving. Vergeving is geen goedkeuring van liefdeloze daden. Het is het toestaan dat de onaangename gevolgen van deze daden steeds minder grip op ons hebben. Wanneer we oprecht vergeven, richten we ons aandacht op iets dat voorbij alle narigheid ligt die we kunnen ervaren. We richten ons op Liefde en staan deze Liefde toe de narigheid die we ervaren te overspoelen. We staan Liefde toe tot ons te komen, tot Zichzelf. Het is wanneer we toestaan dat de delen van ons die angstig zijn fuseren met onze Liefde, dat meer Liefde vrijkomt!

We dienen te leren kijken voorbij uiterlijke omstandigheden. Dit wil niet zeggen dat we deze ontkennen. Maar we leren dus verder te kijken, om te ontdekken wat erachter ligt. We gaan op onderzoek uit. Wanneer we dit oprecht doen, en diep genoeg durven gaan door alle emoties die we hebben heen, dan vinden we Goddelijkheid. We vinden ieders eeuwige Onschuld. We vinden Liefde.

We dienen ons verzet tegen deze Liefde op te geven. Laat toe dat elk deel van je dat angstig is, versmelt met de Liefde. In de Liefde verdwijnt alle pijn. Laat de Liefde er Zijn. Voel haar in je Hart. Een grenzeloze oceaan. De Kern van je bestaan. Hier vind je Vrede. Hier vind je Ultieme Zekerheid en nergens anders.

Het is op deze Ultieme Zekerheid dat we ons dienen te richten. Van hieruit dienen we te leven. Op deze manier wekken we steeds meer Liefde op. Liefde is stil, maar kan je aanzetten tot spreken en handelen. Stroom met Haar. Hoe meer Liefde wordt toegestaan, hoe meer we haar zullen ervaren als krachtig.

Het moment zal komen dat we zullen ervaren dat Liefde heel sterk is; ze is niet eens nucleair te noemen. Ze is nog veel krachtiger. Liefde is het Wonder, en elke uiting van Liefde is daar deel van. Liefde doet wonderen. Dat wil zeggen dat wanneer Liefde geuit wordt ze angst oplost. Een cursus in wonderen stelt dat wanneer Liefde wordt geuit het vele mensen kan raken die je niet eens hebt ontmoet en onvoorstelbare veranderingen teweeg kan brengen in situaties waarvan je je niet eens bewust bent. Misschien heb je wel eens het idee dat liefhebben niet werkelijk zinvol is. Herinner je dan dat de effecten van de door jou geuite Liefde op fysiek vlak voor jou misschien niet zichtbaar zijn, maar dat deze effecten er ook dan kunnen zijn. Liefhebben is nooit zinloos. Als we willen dat ons bewustzijn van de Liefde bewaard blijft, dan betekent dat onszelf toestaan lief te hebben. Het is wanneer we liefde ervaren dat we God kennen, zegt de bijbel. Wanneer we niet liefhebben, dan kennen we God niet. God is namelijk Zelf Liefde. Het is door bereid te zijn liefde te geven dat ze tot ons kan komen. Hoe meer angst oplost, hoe beter. Laat haar samengaan met de Liefde die je voelt en in haar opgaan. Getransformeerd in Vrede, duisternis opgegaan in het Licht.

Het tijdperk van nucleaire Liefde is aangebroken, wanneer we het niet meer uitstellen. Dan breekt een nieuwe dag aan. Geen kernsplitsing maar -fusie zou volgens sommige mensen de toekomst zijn. Maar is dit wat de wereld zal redden? Wat nodig is, dat is niet zozeer kernfusie maar fusie van Liefde en angst. De samenkomst van de verschillende angstige delen van ons in het Licht van onze Kern, waarin ze kunnen oplossen, transformeren. Dit brengt een groter gewaarzijn van de Liefde. Het brengt een groter gewaarzijn van wat er werkelijk toe doet!

Het is meer gewaarzijn van de Kosmische Liefde wat de samenleving zal redden! Wat haar werkelijk mens-, dier- en milieuvriendelijk zal maken. Kom maar supernova explosies van Liefde. We zijn er klaar voor!

Copyright © Marlon Wong-Sioe

Als de column je aanspreekt, dan zal mijn boek ‘Een Spirituele Samenleving’ je ook aanspreken! Alvast heel veel leesplezier!

Zelf meedenken over het onderwerp? Word dan lid van de groep: Samen een Spirituele Samenleving creëren

Like ook de pagina: Een Spirituele Samenleving: mens-, dier- en milieuvriendelijk samenleven

Marlon Wong-Sioe studeerde hbo Theologie en is schrijver van het boek: ‘Een Spirituele Samenleving: een gids om mens-, dier- en milieuvriendelijk samen te leven’.