Het aannemen van een werkelijk spirituele kijk op het leven houdt in dat je erkent dat ieder mens van waarde is. Niet alleen mensen zijn van waarde. Ook dieren en de natuur zijn van waarde. Het is daarom dat we mens, dier en natuur met respect dienen te behandelen. Als we niet respectvol handelen naar mensen dan heeft dit zijn weerslag op het geheel waar ook dier en natuur deel van uitmaken. We zijn allemaal verbonden met elkaar. Dit erkennen is nog een kenmerk van het hebben van een spirituele kijk op het leven.

Spiritualiteit gaat over het ontwikkelen van het besef van de intrinsieke waarde van mens, dier en milieu. Het gaat over het ontwikkelen van een besef van holisme.

Je spiritueel ontwikkelen is een kwestie van je bewustzijn verruimen door bijvoorbeeld meditatie. Je staat toe dat het Licht van je Essentie in je leven straalt. Je handelt steeds meer vanuit dit Licht. Duurzaamheid komt voort uit het handelen vanuit een meer ruim bewustzijn. Duurzaamheid komt voort uit een spiritueel besef. Duurzaamheid, in zowel sociale als ecologische zin, kan omschreven worden als een aspect van spiritualiteit. Praktische duurzaamheid in zowel ecologische als sociale zin, is vaak het gevolg van spiritueel besef. Of dit nu zo wordt genoemd of niet.

Veel spiritualiteit is wat je feelgoodspiritualiteit zou kunnen noemen. Niks mis mee! We willen ons allemaal goed voelen! Als iedereen zich goed zou voelen, dan zou de wereld een vreedzame plaats zijn. Als we ons echt goed willen voelen, dienen we echter ook minder prettige gevoelens niet uit de weg te gaan. Als we onze onaangename gevoelens wegdrukken dan houden we daarmee ook positieve gevoelens tegen. Dit wordt gelukkig steeds meer erkend. Boeken als De Helende Reis van Brandon Bays hebben hieraan bijgedragen. Steeds meer mensen erkennen het belang van duurzaamheid. Ze passen hun lifestyle aan en gaan bijvoorbeeld minder vlees eten of besluiten helemaal geen vlees meer te eten. Steeds meer mensen zijn zich bewust van de schadelijke invloed die multinationals vaak hebben op bijvoorbeeld het milieu. Wat nog meer mag gebeuren is dat mensen door middel van hun stem laten weten dat dit zo niet langer door kan gaan. Als je het mij vraagt, worden we allemaal door het Licht geleid om op verschillende manieren bij te dragen aan een Nieuwe Samenleving. Een Spirituele Samenleving. Naast het aanpassen van je persoonlijke lifestyle past hier wat maatschappelijke betrokkenheid bij. Niet dat je elke dag het nieuws hoeft te kijken, maar wel dat je ook waar het gaat om het samenstellen van de Tweede Kamer (en andere bestuurslagen) je verantwoordelijkheid neemt. Dan dragen we nog meer bij aan het tot stand brengen van een meer harmonieuze samenleving. Een samenleving waarin ouders hun kinderen met een gerust hart op straat kunnen laten spelen. Waarin ze hun kind met gerust hart naar school kunnen sturen, wetende dat hen wordt geleerd over vrede en duurzaamheid, en dat er goed voor ze wordt gezorgd.

Door: Marlon Wong-Sioe

Deze column werd oorspronkelijk gepubliceerd in Spiegelbeeld Magazine 25e jaargang  nr 10 oktober 2018. Als de column je aanspreekt, dan zal mijn boek ‘Een Spirituele Samenleving’ je ook aanspreken! Alvast heel veel leesplezier!

Zelf meedenken over het onderwerp? Word dan lid van de groep: Samen een Spirituele Samenleving creëren

Like ook de pagina: Een Spirituele Samenleving: mens-, dier- en milieuvriendelijk samenleven

Marlon Wong-Sioe studeerde hbo Theologie en is schrijver van het boek: ‘Een Spirituele Samenleving: een gids om mens-, dier- en milieuvriendelijk samen te leven’