Voel hoe je ademhaalt. Je voeten op de grond. Je ademt in, je ademt weer uit. Adem in, adem uit.

Je voelt je hopelijk (nog) wat vrediger nu. Misschien komen er wat emoties bij je naar boven. Je mag deze toestaan. Zonder ernaar te hoeven handelen. Handel zoveel mogelijk vanuit Liefde. Laat Liefde je omarmen.

Tegenwoordig is er door het verspreiden van spirituele informatie meer het besef dat gevoelens er mogen zijn. Vaak worden we aangemoedigd om alles te omarmen in Liefde. Het spiritueel psychologische handboek Een cursus in wonderen zegt in het werkboek in de eerste herhaling hier wat over. Namelijk dat we zullen leren dat vrede deel van ons is en elke situatie waarin we ons bevinden te omhelzen. Maar wat houdt dit in? Het is goed te beseffen dat we dit vooral dienen te zien op een niveau van gedachten en gevoelens. We dienen deze te omgeven met onze Liefde. We dienen toe te staan dat gedachten en gevoelens die niet liefdevol – angstig – zijn in overeenstemming komen met Liefde. We staan niet liefdevolle gevoelens wel toe, maar handelen niet vanuit deze gevoelens.

Op collectief niveau kunnen we hetzelfde doen. Wanneer we ons hier goed genoeg voor voelen kunnen we in meditatie de hele aarde met onze Liefde omringen. Deze liefdevolle energie helpt patronen die niet in overeenstemming zijn met het Licht, hier in overeenstemming mee te komen. Dit heeft een positieve invloed op het fysieke. Volgens het Maharishi-effect (onderzoek naar de effecten van meditatie) is het zo dat als een bepaald percentage van de bevolking van een stad mediteert, de misdaad cijfers dalen.

Dat we door meditatie, door het omringen van onszelf en de wereld met universele liefde, transformatie teweeg kunnen brengen, wil niet zeggen dat we verder op fysiek niveau passief dienen te zijn. We dienen te handelen in overeenstemming met ons diepste Zelf. In Een cursus in wonderen wordt er gesproken over de Christus in ons. Hierover staat in les 353: “Mijn ogen, mijn tong, mijn handen, mijn voeten hebben vandaag maar een doel: aan Christus gegeven te worden om daarmee de wereld met wonderen te zegenen.” Met andere woorden: we dienen ons in dienst te stellen van de Liefde (die alle religies en levensbeschouwingen overstijgt) die het beste met ons voorheeft. Door toe te staan dat we als een instrument van Liefde leven, komt Liefde steeds meer door ons tot uitdrukking. En elke uiting van Liefde kan volgens de Cursus een wonder worden genoemd.

Het is door op deze manier te leven dat we ons steeds meer bewust zullen worden van de omarming van de Liefde. Deze zal steeds meer weerspiegeld worden in de maatschappij. Bijvoorbeeld door een goed sociaal vangnet. Iets waar je mede aan kan bijdragen door een stem op een politieke partij die hier voorstander van is. We dienen ons hart te openen voor elkaar. Wanneer we dit doen, dragen we bij aan een Nieuwe manier van samenleven. We dragen bij aan een Spirituele Samenleving – oftewel een werkelijk humane samenleving.

Door: Marlon Wong-Sioe

Als de column je aanspreekt, dan zal mijn boek ‘Een Spirituele Samenleving’ je ook aanspreken! Alvast heel veel leesplezier!

Zelf meedenken over het onderwerp? Word dan lid van de groep: Samen een Spirituele Samenleving creëren

Like ook de pagina: Een Spirituele Samenleving: mens-, dier- en milieuvriendelijk samenleven

Marlon Wong-Sioe studeerde hbo Theologie en is schrijver van het boek: ‘Een Spirituele Samenleving: een gids om mens-, dier- en milieuvriendelijk samen te leven’