Ontvangen in Genade

Waar Vrede eeuwig stroomt

Tezamen in de Hemel

In’t Huis waar Liefde woont

Copyright © Marlon Wong-Sioe 2021