Op welke manier brengen we een vrije samenleving tot stand? Wat is een vrije samenleving? Het is in elk geval geen samenleving waarin mensen elkaar naar het hoofd staan. In een vrije samenleving hebben mensen het beste met elkaar voor, wetende dat alleen op deze manier ze een vrij leven kunnen hebben. Zonder liefde voor elkaar is er geen vrijheid. Zonder liefde leven we in een samenleving van angst, en angst bindt ons. Ze beperkt onze mogelijkheden. Ze weerhoudt ons ervan werkelijk te leven.

Om in een liefdevolle samenleving te leven is allereerst vertrouwen nodig. Vertrouwen dat er iets Goeds is in ieder mens. Iets Goeds dat tot uiting mag komen. We dienen te leren te houden van dit Goede in ieder mens, dan kunnen we er steeds meer op vertrouwen dat dit Goede zich aan ons zal tonen. Ondertussen mogen we ons verstand ook gebruiken.

Onderscheidingsvermogen is een positief iets. Wanneer we verblind zijn door angst dan kunnen we echter lastig onderscheid maken. Op het diepste niveau is ieder mens Goed. Het is goed dit te onderscheiden van de persoonlijkheid van mensen. Soms zijn de persoonlijkheden van mensen niet zo prettig.

Ons verstand en onze intuïtie helpen ons mensen in te schatten, om vervolgens te bepalen met wie we graag ‘een kopje cafeïnevrije koffie drinken’ en met wie niet. We dienen hoewel we natuurlijk niet met iedereen om hoeven en kunnen gaan, altijd de intrinsieke Goedheid van ieder te erkennen. Als we deze niet erkennen bijvoorbeeld om wat deze persoon in het verleden heeft gedaan, dan pinnen we deze persoon vast aan het verleden. We ‘nagelen de persoon aan het kruis’ en zo ook onszelf. We zijn allemaal met elkaar verbonden. Laten we de mensheid bevrijden van haar kruis door het Goede in ieder mens te erkennen en toe te staan dat wat dat Goede soms blokkeert, wegvalt. Mensen kunnen diepgaand veranderen. Laten we diepgaande transformatie toestaan in plaats van tegenhouden. Ook misdadigers kunnen tot inkeer komen, niemand uitgezonderd. In iedereen is de intrinsieke Goedheid.

Als de zon achter de wolken zit, dan weten we dat die er nog is. Op een soortgelijke manier kunnen we weten dat in ieder mens intrinsieke Goedheid is. We kunnen door de ‘wolken’ de Goedheid van anderen wellicht lastig zien. Het kan zijn dat deze vaak niet tot uiting komt. De manier waarop we ons zeker bewust kunnen worden van de Goedheid in ieder, is door ons bewust te worden van de Goedheid in onszelf. We kunnen voorbij onze ‘innerlijke wolken’ reiken naar onze ‘innerlijke zonnestralen’, en als we die vinden weten we dat die ook in ieder ander mens kunnen vinden. In Waarheid is er maar een Innerlijke Zon en wij Zijn haar Stralen.

Het is enkel in de Waarheid die Liefde is, dat we ware vrijheid kunnen vinden. Het is enkel hierin, de Liefdevolle Goedheid dat onze bevrijding ligt. We bevrijden ons Liefdevolle Licht door haar toe te staan en op en door al onze angsten te laten stralen.

Door onze Liefde toe te staan, bevrijden we onszelf en anderen van de ketenen van angst. Kun je nog in angst geloven als ieder om je heen liefdevol is? Kan ze haar greep op je dan nog behouden? Kan angst haar greep op je behouden als je de Liefde in je volledig erkent? Zowel de Bijbel als het moderne spirituele handboek ‘Een cursus in wonderen’ stellen dat “Liefde angst verdrijft.” Het is door het erkennen hiervan dat we ons op de weg naar vrijheid begeven.

Alleen in het erkennen van en vertrouwen van de Liefde, het met verstand vanuit Haar handelen brengt vrijheid. Het brengt mogelijkheden die ons voorstellingvermogen te boven gaan. Het brengt diepe verbondenheid – een kenmerk van echte vrijheid. In volledige vrijheid is er ook een gevoel van één Zijn. Onze belangen zijn niet in strijd met die van een ander, we zijn vrij!

Laten we ervoor kiezen de Waarheid opnieuw te ontdekken. Het is voorbij onze angsten dat ze te vinden is. Laten we niet wachten om onze Liefde opnieuw toe te staan. Dat ze in golven over de wereld mag stromen en vrede en geluk mag brengen. De dag zal dan komen dat we allemaal zullen beseffen: we zijn één mensheid en we zijn vrij, werkelijk vrij!

Geen woede of haat, schaamte of schuld, geen wanhoop en verdriet, geen angst in wat voor vorm dan ook, maar slechts Liefde. Liefde die straalt. Ons ware wezen is één met de Bron. We zijn voor altijd vrij!

Copyright © Marlon Wong-Sioe 2021

Lees hier als je wilt meer van Marlon zijn columns over liefde, bewustzijn en duurzaamheid.

Als een van zijn columns je aanspreekt, dan zal het boek ‘Een Spirituele Samenleving’ je waarschijnlijk ook aanspreken! Nu hier te koop evenals de dichtbundel ‘Velden van Smaragd’!

Zelf meedenken over het onderwerp? Word dan lid van de groep: Samen een Spirituele Samenleving creëren

Like als je wilt ook de pagina: Een Spirituele Samenleving: mens-, dier- en milieuvriendelijk samenleven en/of Marlon Wong-Sioe.

Marlon Wong-Sioe studeerde hbo Theologie, deed een mindfulness trainer basisopleiding en is schrijver van het boek ‘Een Spirituele Samenleving: een gids om mens-, dier- en milieuvriendelijk samen te leven’ en de dichtbundel ‘Velden van Smaragd: gedichten geïnspireerd op de betoverende schoonheid van de natuur.’