Leven in een wereld waarin oorlog heerst. Wie wil dat nou? Niet veel mensen zullen zeggen dat ze in een wereld waar oorlog heerst willen leven. Gelukkig maar! Ook oorlog op kleine schaal zou net zo onwenselijk horen te zijn. Ruzies, conflicten…elke vorm van conflict is onwenselijk. Er is in zuivere Liefde geen conflict. Zuivere Liefde is wat we allemaal diep van binnen willen.

Onze Liefde zit soms vast in wat natuurkundige en healer Barbara Brennan ‘tijdscapsusles’ noemt. Wanneer we een ongemakkelijk gevoel onderdrukken dan ontstaat er een blokkade in onze levensenergie. En we kunnen verschillende lagen van blokkades opbouwen. Wanneer er sprake is van een blokkade, is het zo dat de levensenergie stagneert. Wanneer we onze levensenergie weer laten stromen dan komt dat onze ontwikkeling als mensen ten goede. Het kan een moeizaam en pijnlijk proces zijn maar het is het waard. Onder de modder en het andere vuil ligt dat wat van werkelijke waarde is. Helder water ontspringt uit het diepst van ons wezen en stroomt door ons leven. Het is goud waard!

Onder de duistere wolken van onderdrukte emoties straalt het Licht van een waarachtig mooi bestaan. Wanneer dit weer wordt toegestaan dan verandert het leven op aarde ten goede. Wanneer we het Licht in ons meer toestaan dan transformeert de aarde. Je Licht meer toestaan, is iets wat je kan doen als straatveger, leraar of manager. Het maakt niet uit. Het is echter het makkelijks je Licht meer toe te staan in een maatschappelijke functie waar je je fijn bij voelt. Ook als werkloze kan het echter. Besef dat je ware werk het meer toestaan van het Licht in je is. Hoe meer hoe beter!

Sommige mensen in de geschiedenis, zoals Jezus en Krishna, lieten hun Licht in grote mate toe. Dit brengt de wereld dus transformatie. Wanneer we het Licht van onze wezenessentie, zoals Brennan ons diepste vredige Zelf noemt, meer toestaan dan kan het ons leven steeds meer doordringen. Het is het mooist als het ons leven helemaal doordringt. We voelen ons dan liefdevol en vreugdevol. Hoe meer mensen een dergelijke staat van zijn bereiken, onze meest natuurlijke staat van zijn, hoe beter. Laten we hopen dat de dag dat de zachtmoedigen de aarde zullen overheersen, wat de bijbel zegt dat zal gebeuren (Mattheüs 5:5) , snel zal komen. Dan zal de aarde veranderen, want zij zijn gekomen.

“Het bloed van de haat verdwijnt, opdat het gras weer groen zal worden en de bloemen weer helemaal wit staan te blinken in de zomerzon. Wat een oord van dood was, is nu een levende tempel geworden in een wereld van licht. Dankzij Hen. Hun Tegenwoordigheid is het die opnieuw de heiligheid heeft verheven, opdat ze haar aloude plaats inneemt op een aloude troon. Dankzij Hen zijn wonderen als gras en bloemen ontsproten aan de dorre grond die, door haat verschroeid, woest en ledig was geworden. Wat haat had aangericht, hebben Zij ongedaan gemaakt. En nu sta je op grond die zo heilig is dat de Hemel zich buigt om zich ermee te verbinden en die tot zijn evenbeeld te maken. De schaduw van een oeroude haat is verdwenen en alle verderf en verdorring zijn voorgoed vertrokken uit het land waar Zij gekomen zijn.” (Een cursus in wonderen H 26.9.5)

Misschien zijn de positieve gevolgen van het toestaan van het licht van de wezenster (Brennan) niet altijd duidelijk. Maar het heeft wel degelijk effect. Wanneer Liefde angst doet oplossen is er sprake van een wonder. ‘Een wonder gaat nooit verloren’ stelt het spirituele boek Een cursus in wonderen. ‘Het kan vele mensen raken die je niet eens hebt ontmoeten onvoorstelbare veranderingen teweegbrengen in situaties waar jij je niet eens van bewust bent’. (Een cursus in wonderen, H1.1.45) Dit is mogelijk omdat we allemaal verbonden zijn. Het is begrijpelijk wanneer we er een holistisch wereldbeeld op na houden. We zijn allemaal met elkaar verbonden. Alles staat met alles in contact.

Wanneer we onszelf schaden, dan schaden we ieder ander en als we een ander schaden dan schaden we onszelf. Dat is tenminste zo op het niveau van de wereld. Op een dieper niveau ligt ons onschendbare Zelf, Het Zelf waarin we veiligheid en geborgenheid vinden. Het is ons meest vreugdevolle en liefdevolle Zelf. Het vredige Zelf, dat we niet werkelijk met wolken van angst, verdriet, woede, haat en schuld willen bedekken. Het is tijd om het er zoveel mogelijk te laten zijn en het in je leven te laten stralen. Het is jouw Zelf waarop je hebt gewacht. Het is dat waarop de wereld heeft gewacht. Laten we allemaal ons meest liefdevolle Zelf toestaan. Dan kunnen de media overal op de wereld zeggen: ‘Het bloed van de haat verdwijnt, opdat het gras weer groen zal worden’. (Een cursus in wonderen, H 26.9) Want Zij zijn gekomen.

Copyright © Marlon Wong-Sioe 2022

Lees hier als je wilt meer van Marlon zijn columns over liefde, bewustzijn en duurzaamheid.

Als een van zijn columns je aanspreekt, dan zal het boek ‘Een Spirituele Samenleving’ je waarschijnlijk ook aanspreken! Nu hier te koop evenals de dichtbundel ‘Velden van Smaragd’!

Zelf meedenken over het onderwerp? Word dan lid van de groep: Samen een Spirituele Samenleving creëren

Like als je wilt ook de pagina: Een Spirituele Samenleving: mens-, dier- en milieuvriendelijk samenleven en/of Marlon Wong-Sioe.

Marlon Wong-Sioe studeerde hbo Theologie, deed een mindfulness trainer basisopleiding en is schrijver van het boek ‘Een Spirituele Samenleving: een gids om mens-, dier- en milieuvriendelijk samen te leven’ en de dichtbundel ‘Velden van Smaragd: gedichten geïnspireerd op de betoverende schoonheid van de natuur.’