“De enige tiran die ik accepteer in deze wereld is de ‘stille kleine stem’ in mij.” zei Gandhi die de Indiase onafhankelijkheidsbeweging vreedzaam en met succes leidde met als gevolg dat India een zelfstandig democratisch land werd in plaats van een kolonie. Gandhi wil hiermee dus zeggen dat deze stem die sommigen misschien de stem van het geweten zouden noemen, deze stem van waarheid, boven elke wereldse autoriteit staat. De staatsvorm die hier het meest bij aansluit is wellicht de democratie omdat in een democratie iedereen een stem mag hebben. In een echte gezonde democratie kan iedereen zich gewetensvol uitspreken en wordt dat geaccepteerd. Er is ruimte om van elkaar te leren door dialogen met elkaar aan te gaan. Democratie is waardevol! Waarschijnlijk vond Gandhi het gepast de ‘stille kleine stem’ in hem te vergelijken met een tiran omdat voor het ego – de psychologische schaduwzijde (bestaande uit angst, verwijten, haat etcetera) – het geweten een bedreiging is. Voor het ego dat vergeleken kan worden met het duister, is het geweten als het licht. Democratieën hebben licht nodig om voort te blijven bestaan. Als er in democratieën niet naar het geweten wordt geluisterd maar alleen maar naar het ego, dan gaan ze ten onder.

Soms zegt deze ‘stille stem’, die ieder in zich heeft, misschien dingen tegen je waar je eigenlijk niet zo’n zin in hebt. Je denkt misschien dingen als ‘wie ben ik nou weer om dat te doen’, ‘ik heb al genoeg gedaan’ of komt met een ander ‘ego excuus.’ Dat herken ik wel. Het kan zijn dat deze stem je inspireert om maatschappelijk onrecht te benoemen en hoe het kan worden rechtgezet, en misschien staat je hoofd er helemaal niet naar om je met dit onrecht bezig te houden.

We doen er echter goed aan om de stille stem altijd te volgen. We helpen zowel onszelf als anderen ermee. Elke crisis waar de mensheid mee te maken heeft wordt opgelost, wanneer genoeg mensen deze stem volgen. Deze stem volgen helpt ons en anderen te groeien. Wanneer we deze stem volgen worden we ons steeds meer bewust van de diepere liefdevolle Waarheid van het leven. Wanneer we deze volgen nemen we werkelijk verantwoordelijkheid voor ons leven. Hier kan bij passen dat we anderen met liefde en verstand aanspreken op hun verantwoordelijkheid. De stille stem streeft ernaar het beste uit onszelf en anderen te halen!

Ten slotte nog even extra aandacht voor menselijkheid. We zijn allemaal mensen en hoeven als mensen niet perfect te zijn.  We mogen elkaars vergissingen echt vergeven. Dit betekent niet dat we ze goedkeuren, maar dat we bereid zijn er ook aan voorbij te kijken en de diepere waarde van ieder mens – ook elke politicus – te zien. Op basis van deze diepere waarde verdient iedereen het om zo respectvol mogelijk behandeld te worden. Iedereen verdient het altijd om echt gelukkig te zijn en voorzien te worden in alle basisbehoeftes: schoon drink water, gezond voedsel, frisse lucht, zonlicht, prettig onderdak, elektriciteit, vervoer, kleding, passend onderwijs, passende gezondheidszorg en de nodige middelen om zich creatief uit te drukken.

Dat beseffen en altijd kiezen voor vergeving, legt de basis voor een werkelijk mooiere wereld. Naast specifieke dingen om te doen op werelds niveau is dit is wat de ‘stille stem’, ons geweten, ons altijd zegt te doen; het voorbij zien aan verschijningsvormen naar het licht dat in ieder te vinden is. We mogen de diepere waarde in iedereen zien en deze uitnodigen om te stralen. Alleen door het erkennen van en blootleggen van deze intrinsieke waarde in ieder, zal de wereld werkelijk ten goede en duurzaam veranderen.

Copyright © Marlon Wong-Sioe 2022

Lees hier als je wilt meer van Marlon zijn columns over liefde, bewustzijn en duurzaamheid.

Als een van zijn columns je aanspreekt, dan zal het boek ‘Een Spirituele Samenleving’ je waarschijnlijk ook aanspreken! Nu hier te koop evenals de dichtbundel ‘Velden van Smaragd’!

Zelf meedenken over het onderwerp? Word dan lid van de groep: Samen een Spirituele Samenleving creëren

Like als je wilt ook de pagina: Een Spirituele Samenleving: mens-, dier- en milieuvriendelijk samenleven en/of Marlon Wong-Sioe.

Marlon Wong-Sioe studeerde hbo Theologie, deed een mindfulness trainer basisopleiding en is schrijver van het boek ‘Een Spirituele Samenleving: een gids om mens-, dier- en milieuvriendelijk samen te leven’ en de dichtbundel ‘Velden van Smaragd: gedichten geïnspireerd op de betoverende schoonheid van de natuur.’