Het rechtssysteem heeft als doel het recht te doen zegevieren. Maar wat is het recht? Wanneer zegeviert het recht?

Een Cursus in Wonderen, een spiritueel handboek, laat ons weten dat rechtvaardigheid niet verschilt van liefde. Wat in deze wereld gebeurt, is dat van Liefde een zielig en slap beeld wordt gemaakt en dat rechtvaardigheid ontaardt in wraak. Liefde wordt niet langer erkend als kracht en wraak regeert.

Dit is niet zoals we het werkelijk willen. “’Oog om oog, tand om tand’ maakt de hele wereld blind”, zei Gandhi. Wat nodig is, is dat Liefde weer haar rechtmatige plaats wordt toegekend. Laten we Liefde terugplaatsen op haar Troon. Het is alleen als de Liefde regeert dat er sprake is van rechtvaardigheid, anders niet.

Wat is rechtvaardigheid anders dan dat er op een mens-, dier- en milieuvriendelijke wijze wordt gehandeld. Is het niet zo dat wanneer dit het geval is de wereld voor iedereen veel beter is?

Als er werkelijk wordt gegeven om ieder mens en om de aarde, dan zullen dingen beter gaan. Als we ons verstand gebruiken om ons Hart te volgen, dan vinden we manieren om meer in harmonie te leven met de natuur waardoor rampen in veel gevallen kunnen worden afgewend. Bijvoorbeeld door gebouwen te bouwen die aardbevingsbestendig zijn en door CO2-uitstoot te beperken. Er zullen geen rampen meer plaatsvinden door wapengebruik. We zullen de aandacht die werd besteed aan het ontwikkelen van wapens besteden aan het ontwikkelen van nieuwe methodes om mensen op een holistische manier van ziektes te bevrijden. Is een wereld met minder rampen en ziektes (of zelfs helemaal geen) niet een veel rechtvaardiger wereld? Ja, dat is het! Het is een wereld die ontstaat als Liefde meer wordt toegestaan. Als we Liefde haar rechtmatige plaats toekennen in ons leven. De meest centrale. Dan zullen onrechtssystemen, die rechtvaardigheid verwarren met wraak en straf, veranderen in rechtssystemen.

Ja, het kan goed zijn als een gewelddadig iemand na een eerlijke rechtszaak tijdelijk in de gevangenis wordt gezet. Maar dit is nooit een ultieme oplossing. Het is geen uiteindelijke rechtvaardigheid. Die is alleen te vinden in harmonie. In een wereld waarin de Vrede waarnaar we verlangen door iedereen wordt ervaren. Alleen dat is Hemelse rechtvaardigheid. Dat en niets anders.

Dat hemelse rechtvaardigheid nu hier mag zijn
Dus wraak niet langer verward wordt met rechtvaardigheid
Dat nu wordt ingezien dat er los van Liefde geen rechtvaardigheid is
Rechtvaardigheid die er niet is voor iedereen is geen complete rechtvaardigheid
Omdat ik mezelf complete rechtvaardigheid toewens zoek ik die voor ieder
Het is op deze manier dat ik complete rechtvaardigheid, de Liefde, vind
Ieder is in essentie even waardevol
Daarom komt ieder rechtvaardigheid toe
Ik sta toe dat het recht geschiedt
Door de Liefde in mij volledig toe te staan

Copyright © Marlon Wong-Sioe 2019

Als de column je aanspreekt, dan zal mijn boek ‘Een Spirituele Samenleving’ je ook aanspreken! Alvast heel veel leesplezier!

Zelf meedenken over het onderwerp? Word dan lid van de groep: Samen een Spirituele Samenleving creëren

Like ook de pagina: Een Spirituele Samenleving: mens-, dier- en milieuvriendelijk samenleven

Marlon Wong-Sioe studeerde hbo Theologie en is schrijver van het boek: ‘Een Spirituele Samenleving: een gids om mens-, dier- en milieuvriendelijk samen te leven’.