Je kent ze wel. Politieke partijen die er prat op gaan dat zij de economie zullen redden. Hoe dit vaak wordt opgevat, is dat deze politieke partijen ‘je wel even zullen helpen om je financiële zaken op orde te krijgen zodat je zorgeloos je leven kunt leiden’… Waar zitten we met ons hoofd als we dit geloven?

Vaak is het zo dat partijen die zeggen de economie te zullen herstellen of te zullen versterken, enkel gericht zijn op het versterken van de financiële positie van enkelen. Bijvoorbeeld de CEO’s die helemaal geen extra geld nodig hebben om te kunnen doen wat ze in hun hart het liefst willen. Hoe halen we het in ons hoofd dat kleine bedrijven en middelgrote bedrijven gebaat zijn bij het stemmen op politieke partijen die multinationals allemaal belastingvoordelen geven? Alsof die multinationals zo niet meer de gelegenheid wordt geboden om kleine en middelgrote bedrijven plat te walsen.

Verschillende ringen van macht werden gecreëerd waarvan er negen aan de mensheid werden gegeven, wordt er gezegd in de film The Lord of the Rings.  Ondertussen smeedt de duistere heer Sauron echter een ‘master ring’. Een ring om alles en iedereen te vinden, te overheersen en in het duister te binden.

Terwijl we onze levens leiden saboteert het ego, dat deel van ons dat angstig is en zich afgescheiden voelt van het geheel, ons. Het doet dit vaak heel stiekem. Marianne Williamson zegt dat het ego is als zelfhaat, dat doet alsof het zelf liefde is. Zelf liefde is goed, zeker, maar het is niet onszelf een breedbeeld t.v. gunnen maar denken dat we deze niet kunnen krijgen door alle vluchtelingen die het land binnen komen, na al hun spaargeld te hebben opgemaakt en hun leven (meerder malen) te hebben gewaagd om aan geweld te ontkomen. Nee, dit soort denken is niet wat gezond voor ons is. Zelfliefde is niet het steeds maar kopen van producten die je tijdelijk wat plezier bezorgen terwijl je weet dat ze slecht zijn voor je gezondheid en je omgeving. Wat zelfliefde wel inhoudt, is het volgen van je Hart. Het is het naar beste kunnen goed voor jezelf zorgen bijvoorbeeld door producten te kopen die gezond zijn en het milieu niet schaden. Zelfliefde is het vergeven van jezelf als je hier niet perfect in bent…evenals het vergeven van anderen als zij hier niet perfect in zijn. Zelfliefde is niet iets dat is afgescheiden van het liefhebben van anderen. We zijn allemaal verbonden met elkaar. Als we weigeren anderen te vergeven en lief te hebben, dan zullen we niet in staat zijn onszelf werkelijk te vergeven en lief te hebben. Het is zeker goed jezelf te vergeven, maar als je niet bereidt bent de liefde die dit je zal schenken met anderen te delen, dan zul je niet werkelijk kunnen vergeven.

Stiekem probeert het ego ons te overheersen. Het probeert je aan banden te leggen. Eerst zoekt het naar iets wat niet goed zou zijn in jou of in een ander. Vervolgens zegt het dat jij dit bent of dat de ander dit is. Dat deze ‘fout’ jouw ware ik is of die van een ander. Als aan dit idee wordt toegegeven, laat je het ego je overheersen. Je laat het je in duisternis binden. Ja, het ego is gestoord. Het brengt verwoesting. Het is een fout in het denken die graag heeft dat je op een foutieve wijze blijft denken. Dit wil zeggen dat je jezelf en anderen verkeerd blijft waarnemen. Je identificeert anderen en jezelf met gemaakte ‘fouten’. Telkens als dit gebeurt, wordt het ego sterker. Geef je jezelf of een ander op de kop? Het ego voelt zich dan steeds weer gesterkt.

Zie je hoe vals het ego is? Het streeft ernaar een eigen imperium te bouwen. De legers van Mordor marcheren door het land. Het ego probeert de denkgeest te beheersen. Laten we dit niet toestaan. We doen er goed aan liefdevolle vergevingsgezinde gedachten te denken. Deze dringen het ego terug zoals de tovenaar Gandalf en de elf Galadriel doen. ‘I’m a server of the secret fire. (…) You shall not pass’ zegt Gandalf als de duistere Balrog hen aanvalt. ‘You have no power here (…) go back to the void from whence you came” zegt Galadriel in The Hobbit tegen Sauron.

Het ego speelt niet alleen zijn spel op het niveau van het individu. Ook op mondiaal niveau voert het ego helaas zijn huishouden. Mensen die zich sterk door het ego laten domineren, behouden hun diepere innerlijke goedheid, maar kunnen zich wel verschrikkelijk gedragen. Niemand dient gedemoniseerd te worden, maar er dient erkent te worden dat op het niveau van de persoonlijkheid lang niet iedereen liefdevol is helaas. In ieder schuilt echter het goede. In ieder schuilt een Gandalf of Galadriel zoals ze zijn op hun meest liefdevolle en zuivere momenten. Dit dienen we niet te vergeten. Er zijn er die zijn gevallen voor het duister, maar dit wil niet zeggen dat ze zijn verloren.

De ‘duistere ring van macht’ dient vernietigd te worden. Het patroon genaamd ego dient doorbroken te worden. Het dient weer op te gaan in het niets. Als we het ego ongedaan willen maken, dan heeft het geen zin om ervoor weg te rennen. We dienen er als het ware  ‘in te duiken’. Voorbij alle duistere wolken naar het licht dat erachter verscholen ligt. De duistere heer Sauron smeedde de ‘one ring’ in de vuren van een vulkaan. In de vuren van Mount Doom. De vulkaan kan gezien worden als creatieve kracht. Lava vernietigd het oude maar brengt ook nieuw leven. Sauron misbruikte de creatieve kracht van de berg en vormde zo een duistere ring. In plaats van iets moois te creëren, vormt hij iets kwaads. Een duister instrument om een duister koninkrijk mee te maken. Het ego is dat deel van ons dat besluit onze goddelijke liefdevolle kracht te misvormen. Op deze manier wordt een wereld van ellende gemaakt.  

Het is alleen door de ring in de vuren van de vulkaan te gooien waarin deze gesmeed werd, dat deze ongedaan gemaakt kan worden. We dienen voorbij alle duistere maaksels te gaan. Dat gene wat alle duistere schepsels voedt, dient ongedaan gemaakt te worden. Wanneer donkere schepsels worden verslagen maar de ring van Sauron niet ongedaan gemaakt wordt, dan blijft het duister maar komen. Het oorspronkelijke idee van afscheiding, de oorzaak van alle angst, dient ongedaan te worden gemaakt. Dat kan alleen op de plek waar ze ontstaan is.

Door het ongedaan maken van het idee van afscheiding, iets wat op het niveau van de denkgeest plaatsvindt, stopt de vloed van emoties van angst, verdriet, schuld, schaamte en woede. De legers van Mordor worden tot een halt geroepen. Hoe lossen we het idee van afscheiding op? We doen er goed aan om om hulp te vragen. We denken transformatieve gedachten. We ‘sturen een vlinder…’ zoals Gandalf doet in de film.

Wanneer we om hulp vragen aan het Hogere Zelf, dan zal dit ons helpen. Laten we niet wachten. Laat de adelaars komen! Laat je leiden door je Hogere Zelf. Dat deel van jou dat wijs is. Dat deel van jou dat visie heeft. Het heeft overzicht over je leven. De adelaars vliegen hoog en snel.  Hoger dan elke kwade Nasgul ooit op een monster kan vliegen.

Het Hogere Zelf helpt je om het gevoel van afscheiding op te lossen. Het gevoel dat je alleen bent zonder enige waarde. Laat een adelaar je naar de vulkaan voeren en gooi de duistere ring er zonder een moment van twijfel in. Het is volbracht…

Met het verdwijnen van de ring verdwijnt ook de kwade heer Sauron. Het ego is ongedaan gemaakt. De duistere macht stort in. Het oog van Mordor, dat iedereen zijn privacy ontnam, verdwijnt. Het werd tijd voor de Gandalf of de Galadriel in je om weer bevrijd te zijn van het duister. Misschien zijn ze in hun meest zuivere vorm wel beiden in je, als één!

Nadat het ego is gevallen, is het tijd om deze wereld te ontstijgen. We horen er niet meer thuis. We varen naar het nieuwe land van de Elfen. Daar waar schoonheid en onvoorstelbare vrede heerst. Met de val van Mordor kwam er een einde aan het onethische kapitalisme. Het werd vervangen door een ethisch kapitalisme. Geld wordt niet langer verdient op een manier die mens, dier en milieu schaadt, maar door dat te doen wat mens, dier en milieu dient – in meer onderlinge harmonie brengt. Maar dit duurt ook niet eeuwig. Er komt een grondstofeconomie waarin er naar wordt gestreefd iedereen in zijn behoeftes te voorzien. Iedereen wordt gesteund in het volgen van het liefdevolle Hart.

Wat voor avonturen staan ons bij de elfen te wachten? Wie zal het weten? Avonturen van licht zullen het zijn, steeds verder in het vormloze Licht. Een zee van Licht waarin we langzaam verdwijnen.

Copyright © Marlon Wong-Sioe 2021

Lees hier als je wilt meer van Marlon zijn columns over liefde, bewustzijn en duurzaamheid.

Als een van zijn columns je aanspreekt, dan zal het boek ‘Een Spirituele Samenleving’ je waarschijnlijk ook aanspreken! Nu hier te koop evenals de dichtbundel ‘Velden van Smaragd’!

Zelf meedenken over het onderwerp? Word dan lid van de groep: Samen een Spirituele Samenleving creëren

Like als je wilt ook de pagina: Een Spirituele Samenleving: mens-, dier- en milieuvriendelijk samenleven en/of Marlon Wong-Sioe.

Marlon Wong-Sioe studeerde hbo Theologie en is schrijver van het boek ‘Een Spirituele Samenleving: een gids om mens-, dier- en milieuvriendelijk samen te leven’ en de dichtbundel ‘Velden van Smaragd: gedichten geïnspireerd op de betoverende schoonheid van de natuur.’