‘Go with the flow’ wordt er vaak gezegd in spirituele boeken. Het is een vrij mainstream uitspraak geworden. Maar met welke ‘flow’ moeten we dan meegaan?

Het is de stroom van de Liefde waar we in mee dienen te gaan. We dienen ons over te geven aan de Liefde en vanuit deze Universele Energie te handelen. Dat is werkelijk ‘go with the flow’.

Als we mee wensen te gaan op de stroom van de Liefde, dan is het belangrijk dat we geen weerstand bieden aan onze gevoelens. We dienen toe te staan dat deze er zijn. Als we ze onderdrukken, blokkeren we ze. Ze stoppen dan de stroom van onze energie. Als we onze energie toestaan te stromen dan komt ze steeds meer in overeenstemming met de Liefde.

Het toestaan van onze gevoelens wil niet zeggen dat we ervanuit zouden moeten handelen. We dienen te handelen vanuit ons Hart. Oftewel vanuit de Liefde. Vanuit hier dienen onze handelingen te stromen. Als onze gevoelens meer in overeenstemming komen met Liefde, dan wordt het steeds makkelijker om vanuit Liefde te handelen. Vanuit Liefde handelen wil zeggen dat we doen waar we ons toe geroepen voelen. We vervullen onze taak op aarde. Deze taak kan bijvoorbeeld van doen hebben met het beschermen van de natuur, het lesgeven aan kinderen of het ervoor zorgen dat bedrijfseigenaren goed voor hun personeel zorgen. Het belangrijkst is dat we doen wat ons Hart ons zegt te doen. Op deze manier komen we steeds meer in overeenstemming met Liefde.

Als je werkelijk ‘with the flow’ gaat dan kan dat ingaan tegen de stroom van de algemene manier van leven. Grote groepen mensen in je omgeving bewegen zich wellicht vanuit angst. Hierin mee gaan is niet werkelijk ‘go with the flow’. Op de grootste politieke partij stemmen om erbij te horen, terwijl deze partij niet werkelijk begaan is met de natuur en het welzijn van dieren, is niet werkelijk ‘go with the flow’. Wanneer we stemmen op een partij als deze, dan dragen we in feite bij aan stagnatie.

Waarom zouden we bijdragen aan het blokkeren van de Liefde? Ons meest natuurlijke Zelf?

Het is niet in het meegaan met wat de meerderheid zegt waarin ware kracht ligt. Het is in het volgen van de Liefde. Op werelds niveau kan Liefde zwak lijken. Dat komt alleen maar omdat ze over het algemeen niet ten volle wordt toegestaan. We dienen de Liefde in ons, die onze essentie is, toe te staan. Met haar dienen we te stromen.

Gandhi zei: “Een kleine groep mensen gedreven door een onblusbaar geloof in hun missie kan de koers van de geschiedenis wijzigen.”

Martin Luther King jr. zei dat we kosmisch gezelschap hebben indien we doen waartoe we ons geroepen voelen.

Laten we doen waartoe we ons geroepen voelen! Houd jezelf niet langer tegen!

Door: Marlon Wong-Sioe

Als de column je aanspreekt, dan zal mijn boek ‘Een Spirituele Samenleving’ je ook aanspreken! Alvast heel veel leesplezier!

Zelf meedenken over het onderwerp? Word dan lid van de groep: Samen een Spirituele Samenleving creëren

Like ook de pagina: Een Spirituele Samenleving: mens-, dier- en milieuvriendelijk samenleven

Marlon Wong-Sioe studeerde hbo Theologie en is schrijver van het boek: ‘Een Spirituele Samenleving: een gids om mens-, dier- en milieuvriendelijk samen te leven’