Je kent het misschien wel, dat dikke blauwe boek met gouden letters dat over wonderen gaat. Bijna onweerstaanbaar in mijn ervaring. Het is ontworpen als een zelfstudie boek en zegt zelf heel praktisch te zijn. Vandaag dacht ik: laat ik een stuk schrijven aan de hand van de inleiding van het spiritueel psychologische handboek Een cursus in wonderen.

Het boek heeft mij geholpen om in het dagelijks leven wat meer vrede te ervaren. Iets waar veel mensen denk ik behoefte aan hebben. Het boek lag al op de leuning van mijn bank en terwijl ik aan het typen ben, heb ik het nu voor me liggen. Laat ik maar beginnen!

1.1 Dit is een cursus in wonderen.

Klinkt interessant, of niet? Wanneer de cursus het over wonderen heeft dan hoef je niet meteen te denken aan dingen als over water lopen, leviteren of andere van dat soort zaken. Je zou kunnen zeggen dat de cursus deze mogelijkheden niet uitsluit maar dat wonderen, zoals de cursus ze definieert, van doen hebben met een andere laag van ons bestaan. Het gaat over dat wat dieper dan het fysieke ligt. Wanneer de cursus het over wonderen heeft, dan heeft ze het over verandering op een psychologisch niveau. Dus veranderingen in ons denken en onze emoties. Wanneer we in staat zijn angst los te laten en meer liefde te ervaren, dan is er volgens de cursus sprake van een wonder. Elke uiting van liefde is een wonder, stelt de cursus (H1.1).

1.2. Het is een verplichte cursus.                     

Klinkt irritant of niet? In elk geval riep het bij mij toen ik het voor het eerst las wel een beetje weerstand op. Wanneer de cursus zegt verplicht te zijn, bedoelt ze daar niet mee dat je per se dit boek moet lezen of naar een audioversie ervan moet luisteren. Wat bedoelt de cursus dan wel?

De cursus stelt dat onder het fysieke en psychologische niveau nog een dieper niveau te vinden is. Het is het niveau waarop onze ware identiteit te vinden is en dit is pure vormloze liefde stelt de cursus. Bewust of onbewust verlangen we er allemaal naar deze liefde te ervaren. Om deze liefde te ervaren is het, stelt de cursus, nodig dat we bereid zijn te vergeven – oftewel bereid te zijn voorbij blokkades van angst, in al de verschillende vormen die ze kunnen aannemen, te kijken en bereid zijn los te laten.

Misschien besluiten we om onze angsten los te laten en ons hart te volgen terwijl we onszelf beschouwen als atheïst, agnost, boeddhist, moslim, hindoeïst, christen, jood, taoïst…dat maakt volgens de cursus gelukkig niet uit. Maar we kunnen hier niet omheen. Vroeg of laat (de eeuwigheid van het leven in ogenschouw nemende) kunnen we ons verlangen naar de liefde die we ten diepste zijn niet meer ontkennen. We besluiten dat we haar weer willen ervaren en dan zijn we genoodzaakt het pad van het hart te volgen.

We dienen onze angsten in de ogen te staren om ze te overwinnen, want we kunnen er niet omheen. In deze zin kun je zeggen dat de principes van de cursus – die allemaal betrekking hebben op werkelijke vergeving – verplicht zijn. In wat voor religieuze of niet religieuze vorm dan ook!

Bovendien verdienen we het allemaal om de liefde die we ten diepste zijn te ervaren! Verdient een lampje dat in staat is jouw leven en het leven van anderen prachtig te verlichten het om bedekt te zijn met een laag stof? Wie zou daarmee worden geholpen?

We zijn het, zou je kunnen zeggen, allemaal verplicht aan onszelf om onszelf te zien zoals we werkelijk zijn. We zijn allemaal met elkaar verbonden, dus we zijn het ook verplicht aan elkaar! Het betreft geen plicht die, wanneer we haar volgen, ons bindt. Nee, ze maakt ons werkelijk vrij! Vrij zodat we eenheid ervaren. Vrij niet in de zin van ‘ik doe gewoon wat ik maar wil’, maar vrij in de diepste zin van het woord!

1.3 Alleen de tijd waarop je hem doet staat je vrij.

De keus is aan jou wanneer je besluit het plan van je liefdevolle hart te volgen in plaats van de dwaze vernietigende duistere plannen van het ego oftewel dat deel van ons dat gelooft dat we ten diepste van elkaar afgescheiden zijn. Het ego wordt door de cursus gedefinieerd als dat deel dat niet in liefde – lees ook vreugde en vrede –  gelooft maar in haat, schuld, angst, verdriet en in het hier vanuit handelen. Dit met alle onaangename gevolgen van dien. 

1.4 Vrije wil betekent niet dat jij het leerplan kunt vaststellen.

Wanneer we zijn afgedwaald van ons besef van liefde, dan hebben we een specifieke weg te gaan om ons weer bewust te worden van liefde in al haar schoonheid. Het is altijd een weg van overgave en het volgen van het hart. Als je bepaalde dingen vergeten bent, dan dien je je bepaalde dingen – precies wat je bent vergeten – te herinneren. Wat je je dient te herinneren – liefde – en hoe dat kan, staat al vast.

Hoe kunnen we ons de liefde herinneren? Het is door bereidheid om een proces aan te gaan waarin we ons confronteren met onze schuld, (zelf) haat, woede, verdriet, schaamte en angst en bereid zijn deze emoties over te geven aan de liefde. Als je een bepaald aspect van de liefde – van je innerlijke regenboog aan kleuren – weer wenst te ervaren, dit is wat we diep van binnen altijd willen, dan is het nodig dat we leren om dat wat het blokkeert dus los te laten. De culturele vorm waarin we het leren doet er niet toe. Het gaat erom dat we universele – alle culturen overstijgende – principes leren en deze waar nodig heel specifiek leren toepassen zonder ook maar een uitzondering te maken!

1.5 Het betekent alleen dat je kunt kiezen wat je op een gegeven moment wilt doen.

We bepalen wel zelf wat we op een bepaald moment doen. Kiezen we ervoor om ons de liefde die ons diepste wezen is te herinneren, door een proces van eerlijke diepgaande reflectie op onszelf en overgave aan te gaan? Of besluiten we dat we de liefde in ons nog even bedekt willen houden onder een deken van wanhopige angst? Kiezen we voor een pad van liefde of van angst?

De vorm van het pad van liefde of het pad van angst kan verschillen. Paden van liefde kunnen zowel religieus als niet religieus zijn. Hetzelfde geldt voor paden van angst. Zowel met als zonder materiele welvaart kunnen we een pad van liefde bewandelen, evenals een pad van angst.

Het is aan ons wanneer we dus kiezen voor de liefde. Er zullen wanneer we dat doen paden aan ons geopenbaard worden die we mogelijk kunnen gaan – verschillende methodes zullen vanzelf op ons pad komen. Het wordt steeds meer duidelijk hoe we onszelf snel of (heel) langzaam maar zeker steeds meer van alle angst (de cursus verwijst met dit woord ook naar verdriet, woede, haat, schaamte, schuld en verwarring) kunnen ontdoen.

We kunnen zelf weten wanneer we op welk deel van onszelf met mededogen besluiten te reflecteren. We kunnen in zekere mate zelf bepalen welke blokkade van angst we eerst oplossen en welke daarna volgt.

1.6 De cursus beoogt niet de betekenis van liefde te onderwijzen, want dat gaat wat onderwezen kan worden te boven.

Dat wat liefde is gaat alle woorden – alle concepten – te boven. Liefde is grenzeloos en vormloos. Woorden kunnen wel verwijzen naar de liefde. Liefde direct ervaren is echter oneindig veel meer dan een bepaald mentaal concept in ons hoofd houden. Weliswaar kan dat zeker ook behulpzaam zijn.

In het boeddhisme wordt gezegd dat religie is als een vlot dat je helpt om naar de overkant te komen. Eenmaal aan de overkant heb je het vlot niet meer nodig. We kunnen door juist onderwijs als het ware leren een geschikt mentaal (modern) vlot te bouwen dat ons kan helpen over onze angsten te varen – ze achter ons te laten en te laten verdwijnen. Dan ervaren we wat in de Bijbel wordt beschreven als de “vrede die alle begrip te boven gaat”.

De Boeddha zei dat wanneer hij naar de maan wijst het de bedoeling is dat mensen naar de maan kijken en niet naar zijn vinger blijven kijken. Concepten kunnen dus behulpzaam zijn, maar het is niet de bedoeling dat je je er blind op blijft staren. Je dient er uiteindelijk aan voorbij te gaan.

1.7 Hij beoogt echter wel de blokkades weg te namen voor het bewustzijn van de aanwezigheid van liefde, die jouw natuurlijk erfgoed is.

Waar het de cursus om gaat is om ons te helpen om al onze gedachten van angst  – afgescheidenheid- in al haar vormen (verdriet, woede, schuld, schaamte, en haat) volledig te transformeren in Liefde. Hetzelfde geldt voor de emoties die door deze gedachtes zijn veroorzaakt. Soms gebruikt de cursus ook het woord schuld als verzamelterm voor alle ervaren narigheid. De cursus spreekt hier van blokkades voor de liefde die we ten diepste zijn. Door deze blokkades op te lossen, worden we ons automatisch steeds meer bewust van de liefde – voorbij alle vorm, voorbij onze fysieke lichamen en onze persoonlijkheden – die we allemaal ten diepste zijn. Voor altijd een eeuwig. En de cursus laat ons weten dat dat eeuwigheid een constante staat is. Het is dus niet zo dat zoals de elfen in The Lord of the Rings je je onsterfelijkheid kunt verliezen. Gelukkig maar!

1.8 Het tegendeel van liefde is angst, maar wat alomvattend is kent geen tegendeel.

Liefde is eeuwig en onsterfelijk. Het straalt altijd zoals de zon. Angst is slechts als een wolk die even het licht van de zon kan blokkeren en zo duisternis kan veroorzaken, maar zeker nooit voor altijd. De zon is vele malen groter dan elke wolk. Vergeleken met de grenzeloze zon die symbool staat voor universele liefde zijn wolken van angst, in wat voor afschrikwekkende vorm ook, zo klein dat van een werkelijk tegendeel eigenlijk niet gesproken kan worden. Liefde is volgens de cursus onsterfelijk en alles omvattend. Het is volgens de cursus alles. Angst is volgens de cursus, hoewel ze verholpen dient te worden, slechts een tijdelijk illusie. Het is maya zoals het in het hindoeïsme en boeddhisme wordt genoemd.

2.1. Deze cursus kan daarom heel eenvoudig aldus worden samengevat:

Nu volgt dus zoals je wel zult verwachten een samenvatting van de hele cursus, haha.

2.2. Niets werkelijks kan bedreigt worden.

De onsterfelijke grenzeloze liefde die we ten diepste zijn, kan nooit ofte nimmer bedreigd worden. Kan een tijdelijk wolkje de zon werkelijk bedreigen? Nee! Net zo min, nog minder zelfs dan dat, is het mogelijk dat wat voor angstige – niet liefdevolle – gedachte of emotie dan ook de onmetelijke liefde die we zijn in haar bestaan kan bedreigen. Liefde is werkelijk. Ook al wordt dit door angsten – die tijdelijk als wolken om haar heen kunnen hangen – tijdelijk niet zo ervaren. Slechts de liefde is eeuwig! Slechts de liefde is ten diepste waar!

2.3. Niets onwerkelijks bestaat.

Alles wat niet de pure liefde van het Zelf is, bestaat volgens de cursus dus niet werkelijk. Dit wilt zeker niet zeggen dat we onze onplezierige ervaringen dienen te ontkennen. We dienen volgens de cursus echter te ontkennen dat onaangename ervaringen absolute waarheid zijn.

We mogen alles wat we meemaken, ook het meest verschrikkelijke, volgens de cursus erkennen als ervaring (dit is zelfs nodig) en overgeven aan de liefde. De cursus spreekt hier ook vaak van de Heilige Geest of gebruikt bijvoorbeeld ander termen zoals ‘de Grote omvormer van de waarneming’. Nogmaals, de cursus is – hoewel ze christelijke terminologie gebruikt – universeel. Het biedt je echter een uniek pad om de liefde die je bent weer te ontdekken – om je die te herinneren. Het is niet voor iedereen het beste pad zegt de cursus zelf, maar voor iedereen voor wie het wel geschikt is, is het een heel effectief pad!

2.4 Hierin ligt de vrede van God.

In het erkennen van liefde als enige bestaande werkelijkheid en het erkennen van al het andere als illusie ligt vrede, wilt de cursus zeggen. Het is de vrede die afkomstig is van de Bron. Deze Bron wordt ook wel God genoemd.

Vrede kan in de wereld weerspiegeld worden, maar de wereld is nooit haar Bron. Het doel van de cursus is ons naar de Bron van alle vrede te leiden en ons te helpen beseffen dat we voor altijd één met haar zijn. Iedereen zonder ook maar een uitzondering!

De cursus bestaat zoals je weet wellicht uit een tekstboek, een werkboek en een handboek voor leraren om ons hierbij te helpen. Hopelijk heeft deze uitleg van de inleiding van Een cursus in wonderen – die ik met veel plezier heb geschreven – je geholpen of zal deze je helpen bij het bestuderen van de cursus als dat voor jou als een geschikt pad voelt op de avontuurlijke reis van ontdekking van dat wat van onuitsprekelijke waarde is. De sufi mysticus Rumi sprak van diamanten die niet uit een aardse mijn afkomstig zijn. Zoals één van de liedjes van Rihanna zegt zijn we prachtig als diamanten aan de hemel. In de woorden van de cursus: De gedachte die God van je bewaart is als een ster, onveranderlijk aan een eeuwig firmament (ECIW T. 30.3.8).

Denk eraan, de cursus zegt dat (tenzij je al min of meer een verlicht persoon bent) om deze echt te begrijpen het bestuderen van zowel het tekstboek als het doen van het werkboek – niet meer dan 1 les per dag om alles beter binnen te laten komen – nodig is. Ik deed het werkboek van de cursus pas van voor naar achter na al een aantal jaren in de cursus gelezen te hebben. Als je alle lessen een keer van voor naar achter hebt gedaan, kun je per dag gewoon een les kiezen om te doen. Veel succes met het doen van de cursus als je het idee hebt dat het een pad voor jou is!

Copyright © Marlon Wong-Sioe 2022

Lees hier als je wilt meer van Marlon zijn columns over liefde, bewustzijn en duurzaamheid.

Als een van zijn columns je aanspreekt, dan zal het boek ‘Een Spirituele Samenleving’ je waarschijnlijk ook aanspreken! Nu hier te koop evenals de dichtbundel ‘Velden van Smaragd’!

Zelf meedenken over het onderwerp? Word dan lid van de groep: Samen een Spirituele Samenleving creëren

Like als je wilt ook de pagina: Een Spirituele Samenleving: mens-, dier- en milieuvriendelijk samenleven en/of Marlon Wong-Sioe.

Marlon Wong-Sioe studeerde hbo Theologie, deed een mindfulness trainer basisopleiding en is schrijver van het boek ‘Een Spirituele Samenleving: een gids om mens-, dier- en milieuvriendelijk samen te leven’ en de dichtbundel ‘Velden van Smaragd: gedichten geïnspireerd op de betoverende schoonheid van de natuur.’