In de Griekse mythologie, het door Homerus geschreven Ilias, vinden we het verhaal van de held Achilles. Hij wordt beschreven als de schoonste, de moedigste en sterkste van alle helden. Hij is dus een archetype – een oerbeeld – van schoonheid, moed en kracht. Hoe werd Achilles, in de woorden van Homerus, de meest verheven held?

Vlak na zijn geboorte werd Achilles door zijn moeder in specifiek water gedompeld, het water van de Styx. Dit maakte hem volgens de legende onkwetsbaar. Achilles werd echter niet volledig ondergedompeld in het water. Toen Achilles werd ondergedompeld, hield zijn moeder hem vast bij zijn hiel. Daardoor bleef dit deel van hem kwetsbaar. Volgens een oudere versie van de mythe werd Achilles in een magisch vuur gehouden met als doel hem volledig onsterfelijk te maken. Dit proces werd echter onderbroken. Achilles zijn kwetsbare hiel werd uiteindelijk zijn dood. Wat kunnen we van deze mythe leren?

We kunnen ervan leren dat we ons volledig dienen over te geven aan de Liefde, waarbij confrontatie met onze duistere kanten komt kijken zodat transformatie kan optreden. Dat deel van ons dat zich niet overgeeft aan de Liefde blijft zwak. Het blijft kwetsbaar, zoals Achilles zijn hiel.

De samenlevingen op aarde kennen helaas meerdere ‘Achilles hielen’. Een Achilles been, een Achilles teen, een Achilles arm… Samenlevingen zijn vaak niet overgegeven aan de Liefde. Dat heeft te maken met dat de individuen die een samenleving vormen, zich vaak niet overgeven aan de Liefde. Zolang dit niet gebeurt blijven samenlevingen hun zwaktes behouden. We zijn allemaal met elkaar verbonden, we hebben allemaal de medeverantwoordelijkheid om als mensheid meer gezond te worden en blijven. Het is niet zo dat het ergens op slaat mensen die ziek zijn liefdeloos te noemen of iets in die trant. Het is een collectief iets.

Waar samenlevingen zijn overgegeven aan de Liefde zijn ze sterk. Sterke samenlevingen hebben bepaalde kenmerken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan universeel onderwijs waarin oog is voor ieders intrinsieke waarde, de verlangens van het hart en unieke talenten van mensen. Denk aan universele gezondheidszorg waarin, zowel gebruik makende van zogenaamd reguliere als van alternatieve methodes, getracht wordt iedereen zo gezond mogelijk te houden. Denk aan een economie waarin het niet gaat om de winst van enkelen maar de winst van ieder. Een economie die als doel heeft dat ieder een mooi dak boven zijn of haar hoofd heeft, gezond voedsel en drinkwater tot zijn/haar beschikking heeft en genoeg middelen heeft om zich liefdevol creatief uit te drukken op een manier die bij hem/haar past. Een liefdevolle samenleving is er een waarin het milieu met veel respect wordt behandeld waardoor de lucht, de wateren en de bodem gezond blijven. Dit zijn kenmerken van een samenleving overgegeven aan – en daardoor steeds meer in overeenstemming met – de Liefde.

Samenlevingen die niet aan de Liefde zijn overgegeven zijn zwak. Ze zijn misschien gewelddadig maar is dat niet een teken van zwakte? Zelfverdediging kan gepast zijn, maar alleen bange samenlevingen investeren ontzettend veel geld in wapens terwijl mensen geen toegang hebben tot goede zorg en/of onderwijs. In samenlevingen die niet in overeenstemming zijn met Liefde, wordt er niet naar gestreefd voor iedereen te zorgen. Mensen zijn dakloos, wanhopig en moedeloos wat de kans vergroot op misdadig gedrag. Misdadig gedrag is niet goed te praten, maar het is goed te erkennen dat dit door omgevingsfactoren zeker in de hand gewerkt kan worden.

Je zou kunnen zeggen dat elke menselijk samenleving gedeeltelijk is overgegeven aan de Liefde en gedeeltelijk ook niet. Is dit de bedoeling? Is dit het meest ‘neutraal’ en daarom ‘goed’? Is dit het meest evenwichtig? Nee! Alleen in de Liefde is er werkelijk evenwicht. De Liefde zelf is eigenlijk nog voorbij evenwicht. Angst, denk hierbij ook aan schuld, haat etcetera – het tegengestelde van Liefde – is onbalans. Angst is vervormde Liefde. Het is ‘Achilles zijn hiel’.

Wanneer samenlevingen niet volledig zijn overgegeven aan de Liefde, dan blijven ze hun zwakheden behouden. Krottenwijken ontstaan wanneer een samenleving niet om het welzijn van ieder individu geeft. Een slecht milieubeleid is er wanneer individuen zich niet voldoende overgeven aan de Liefde. Wanneer het ecosysteem instort treft dit de hele samenleving.

Achilles de ‘onoverwinnelijke held’ wordt, vertelt de Ilias, op een gegeven moment geraakt door een giftige pijl in zijn hiel waarna hij sterft. Het is daarom dat het zo handig was geweest als elk deel van hem was ondergedompeld. Het is daarom zo handig als we ons als samenleving volledig confronteren met onze angsten en ze overgeven aan de Liefde die als een moeder voor ons is. Dat maakt samenlevingen dus werkelijk sterk. Als mensheid denken we helaas vaak dat we kunnen blijven doen alsof nuclearie wapens – die nu soms duizenden keren sterker zijn dan die gebruikt in WO 2 – speelgoed zijn. Er wordt vaak gedaan alsof we van de zee een plastic soep kunnen maken en het milieu op andere manieren kunnen blijven vervuilen zonder dat dit gevolgen heeft voor de menselijke samenleving. Maar dit kan niet! Denken dat dit wel kan is als een achilleshiel voor de samenleving!

Waarom ons niet volledig overgeven aan de Liefde? Liefde transformeert onze angsten als we dat toestaan. Beetje bij beetje. Langzamerhand helen de delen van ons die zich gekwetst voelen doordat we toestaan dat de Liefde ze onder handen neemt. Dan vindt mentale en emotionele heling plaats. Dat is wat nodig is.

Als dat gebeurt dan zullen we zien dat de held opstaat. De giftige pijl wordt uit zijn hiel gehaald en hij geneest, wonder boven wonder. Wat een reden voor dankbaarheid. Wat een opluchting!

De held kan niet echt sterven, maar kan als een dode op het slagveld liggen. Totdat deze erkent dat er iets is dat hem of haar kan genezen. Er is iets dat hem of haar weer de held kan maken die hij of zij bedoeld is te zijn. Het is de overgave aan de Liefde, die de essentie van de held is. Het is de Liefde die de held tot de held maakt en als de held dit erkent, is hij onverslaanbaar. Het aardse lichaam, ja, dat zal vroeg of laat terzijde worden gelegd, maar de Liefde sterft niet. Nee, ze leeft voort. Stralend als een ster in een eeuwig firmament.

Copyright © Marlon Wong-Sioe 2020

Als deze column je aanspreekt, dan zal mijn boek ‘Een Spirituele Samenleving’ je waarschijnlijk ook aanspreken! Nu hier te koop evenals mijn dichtbundel ‘Velden van Smaragd’!

Zelf meedenken over het onderwerp? Word dan lid van de groep: Samen een Spirituele Samenleving creëren

Like ook de pagina: Een Spirituele Samenleving: mens-, dier- en milieuvriendelijk samenleven en/of Marlon Wong-Sioe.

Marlon Wong-Sioe studeerde hbo Theologie en is schrijver van het boek: ‘Een Spirituele Samenleving: een gids om mens-, dier- en milieuvriendelijk samen te leven’.