Vandaag de dag hebben veel mensen commentaar op de politieke keuzes die gemaakt worden en het beleid dat daarop volgt. Ze voelen zich achtergesteld en hebben het idee dat politici niet naar hen luisteren. Ze hebben het bijvoorbeeld financieel krap door een laag loon, hoge zorgkosten, hoge huur of anders. Als hier geen verbeteringen in komt, terwijl politici wel zeggen dingen te doen die goed zijn voor het land, dan is het begrijpelijk dat mensen zich achtergesteld voelen.               

Tegenwoordig lijken veel menen hun hoop te vestigen op politici die zeggen echt naar mensen te luisteren. Maar is dit perse goed? We dienen hier ons onderscheidingsvermogen te gebruiken! Naar welk deel van mensen luisteren deze politici? Luisteren ze naar het deel van mensen dat vervuld is van angst en boosheid of naar het deel van mensen dat vervuld is van hoop en inspiratie voor een betere samenleving? Als er enkel wordt geluisterd naar het boze deel van mensen en niet naar hun wijze en volwassen zelf, dan komt dit de democratie niet ten goede. Het brengt de democratie enkel te gronde, want een samenleving waarin gevoelens van angst, schuld en onbehagen in plaats van liefde een stem krijgen, wordt steeds meer disfunctioneel! Een samenleving waarin haat en angst regeren kan niet goed functioneren!

Politici dienen niet alleen te luisteren naar wat mensen ‘willen’. Ze dienen te luisteren naar wat mensen heel diep in hun hart willen! Ze dienen te luisteren naar de plaats in hen die niet gecorrumpeerd is door angst, schuld en haat. Politici dienen het beste aan te spreken in mensen! Niet het laagste!

Het belang van het gericht zijn op het beste in anderen naar boven halen, gaat natuurlijk op voor iedereen. We dienen allemaal het beste – meest liefdevolle, moedige en heldere – in onszelf naar boven te halen en daarvanuit te handelen. Daarbij hoort erkenning van wat niet goed gaat, wat ontstaan is vanuit angst en haat. Niet het handelen vanuit deze emoties en de gedachten die eraan vooraf gaan. Dat brengt samenlevingen te gronde! Het is, om samenlevingen zo goed mogelijk te laten functioneren, belangrijk om zoveel mogelijk vanuit vrede te handelen.

Het is heel begrijpelijk dat mensen genoeg hebben van mens-, dier- en milieuonvriendelijk beleid dat achter hun rug om en over hun ruggen heen wordt gemaakt en uitgevoerd. Dit dient inderdaad te stoppen! Het antwoord op deze manier van beleid voeren is niet een beleid dat wordt gevormd, gebaseerd op de laagste instincten in mensen. Het beleid dat we nodig hebben wordt gevormd luisterend naar wat mensen ten diepste beweegt. Het is beleid dat wordt gevormd vanuit een gevoel van liefde, vreugde, rust en saamhorigheid. Het antwoord op beleid dat dictatoriale trekken heeft, is beleid waarin wordt vertrouwd op de goede, vreedzame en liefdevolle gedachtes van de bevolking. Het beleid dat gemaakt en uitgevoerd dient te worden zou gebaseerd horen te zijn op de ‘better angels of our nature’ oftewel de ‘betere engelen van onze natuur’!                                              

Natuurlijk dient de angst, het verdriet en de boosheid van de bevolking erkend te worden. Deze gevoelens zouden echter niet gebruikt dienen te worden om een misvormd beeld te vormen, waarin alle schuld wordt gegeven aan een bepaalde groep mensen. Zondebokken creëren is niet behulpzaam. We zijn namelijk allemaal met elkaar verbonden en als we een ander veroordelen, veroordelen we onszelf. Als we het milieu verwaarlozen en niet ‘fair trade’ het land besturen, dan kunnen we verwachten dat mensen in andere delen van de wereld vluchten wegens bijvoorbeeld hongersnood door mislukte oogsten in verband met milieuproblematiek of wegens conflicten.

Een enkel land kan natuurlijk niet alle vluchtelingen van de wereld helpen, maar een koude houding tegen vluchtelingen is ongepast. Het is ook onverstandig. Wat nodig is, is een benadering waarbij ieder mens zijn/haar intrinsieke waarde wordt erkend. Een benadering waarin iedereen zijn/haar liefdevolle intrinsieke motivatie wordt erkend, evenals onze onderlinge verbondenheid. Alleen een dergelijke benadering is een werkelijk antwoord op een beleid dat wanhoop in de hand werkt!  

Politici dienen, net als iedereen, zoveel mogelijk het beste in ieder aan te spreken. Ze dienen mensen aan te spreken op hun meest verheven dromen en niet op hun nachtmerries! Ik weet niet van ieder mens wat het precies is dat diegene diep van binnen graag wilt. Ik weet wel 100% zeker dat het heel mooi is! Het is niet duister maar schitterend en prachtig!

We dienen de intrinsieke motivatie van mensen te erkennen en het is heel goed als mensen deze steeds meer in zichzelf vinden. Er kunnen grote hoeveelheden liefdevolle creativiteit worden aangeboord! We kunnen deze toestaan en zo een prachtige veel meer gezonde samenleving laten ontstaan. Dit is de taak van politici. De liefdevolle kracht en de goedheid van mensen de ruimte geven en faciliteren in het omzetten van deze goedheid in actie die de hele samenleving ten goede komt!                                

Al sinds ik nog op de het vwo zat had ik regelmatig het idee dat dat Nederland nog veel mooier zou kunnen zijn dan het al is. Niet dat we als land perfect hoeven of kunnen zijn, maar met een goede dosis bezield beleid kunnen we binnen enkele decennia vormgeven aan een land dat nog zeker 10x mooier is dan het nu is! 

Nederland kan een voorbeeld zijn voor de wereld als geen ander land! Samen kunnen we dit waarmaken door misstanden te erkennen en bereid te zijn ze op te lossen. We maken het land mooier door dagelijks tijd te nemen om de diepere goedheid in elkaar en onszelf te zien en daar zoveel mogelijk vanuit te handelen. Hoe zou het land zijn als we allemaal dagelijks tijd zouden maken om te mediteren, zoveel mogelijk onze liefdevolle passie volgen en elkaar hierin ondersteunen en aanmoedigen? We kunnen allemaal bijdragen aan een meer leefbare planeet! 

Laten we voortaan alleen nog stemmen op politici die zoveel mogelijk het beste in mensen naar boven brengen en niet het slechtste. Laten we stemmen op politici die de hogere liefdevolle idealen in ons hart helpen afstoffen. Ze mogen tevoorschijn worden gehaald! Ze mogen stralen als engelen! Laten we gaan voor de meest liefdevolle mens-, dier- en milieuvriendelijke samenleving. Ja, we kunnen ieder onze unieke bijdrage leveren. Samen kunnen we het!  

Copyright © Marlon Wong-Sioe 2021

Lees hier als je wilt meer van mijn columns over spiritualiteit, gezondheid en duurzaamheid! Voor meer over de verkiezingen zie o.a.: Hagar Roijackers.

Als een van mijn columns je aanspreekt, dan zal mijn boek ‘Een Spirituele Samenleving’ je waarschijnlijk ook aanspreken! Nu hier te koop evenals mijn dichtbundel ‘Velden van Smaragd’!

Zelf meedenken over het onderwerp? Word dan lid van de groep: Samen een Spirituele Samenleving creëren

Like ook de pagina: Een Spirituele Samenleving: mens-, dier- en milieuvriendelijk samenleven en/of Marlon Wong-Sioe.

Marlon Wong-Sioe studeerde hbo Theologie en is schrijver van het boek ‘Een Spirituele Samenleving: een gids om mens-, dier- en milieuvriendelijk samen te leven’ en de dichtbundel ‘Velden van Smaragd: gedichten geïnspireerd op de betoverende schoonheid van de natuur.’