Een vreedzame samenleving is geen onbereikbaar ideaal. We dienen alleen bereid te zijn om het nodige innerlijk werk te verrichten en ons handelen te laten voortkomen uit de liefdevolle inspiratie die we zo vinden.

— Marlon Wong-Sioe