In elke wereldreligie zijn mooie waardevolle aspecten te vinden die ons kunnen inspireren om een humaan leven te leiden.

— Marlon Wong-Sioe