Ook al ervaren sommigen

Soms dat het lichaam breekt

De Liefde die breekt nimmer

Die blijft altijd bestaan

Dat is wat ik liet zien

Voorbij alle religies

Een hulp voor jou misschien?

Ik ben er ook voor jou

Pak jij mijn hand voortaan?

Ik leid je uit de waan

Gekruisigd

Opgestaan

Er was de duisternis

Gevoel van diep gemis

Maar mijn boodschap toont aan

Liefde kan nooit vergaan

Die blijft altijd bestaan

Wees met mij opgestaan

Ik zeg jullie

Mijn zusters

Mijn broeders

Wij zijn Licht

Wij zijn voor altijd Vrede

Gods evenbeeld

Gericht

Op Liefde en vergeving

Keren wij terug naar Huis

Waar wij voor altijd Zijn

Gods stralend Lichtrefrein

In grenzeloze Vreugde

Waar jij je op verheugde

Die bied ik jou steeds aan

In Eenheid wij bestaan

Wij zijn als zonnestralen

Verbonden met de zon

Wij blijven steeds bestaan

Voor altijd één de Bron

Copyright © Marlon Wong-Sioe 2022 (In mijn ervaring geïnspireerd door Jezus)