Terwijl ik in bed lag kwamen er wat gedachten in mij op over een spirituele online groep waar ik onlangs lid van was geworden. Ik had die dag besloten de online groep wat nader te bekijken. Wegens de grootte van de groep was ik er best wel enthousiast over en ik was benieuwd wat ik allemaal zou gaan lezen. Toen ik begon met het lezen van het reglement verdween mijn enthousiasme toch al snel. Zo werd er bijvoorbeeld – enigszins tot mijn verbazing omdat de groep zichzelf kenmerkt als een praktische groep – geschreven dat posts over politiek verwijderd zouden worden omdat het een ‘lage vibratie’ onderwerp zou zijn. Hetzelfde werd gezegd over een aantal andere zaken. Natuurlijk kan je ook praktisch zijn in de zin van dat je besluit te vergeven – dit zou je het meest praktische kunnen noemen dat er maar is – maar soms kan aandacht besteden aan politiek denk ik ook praktisch zijn en dat miste ik. Ik moet zeggen dat een aantal politiek getinte berichtjes van mij toch wel zijn toegestaan, wat mijn waardering voor de groep weer deed stijgen. Wat me in het algemeen ook beviel aan de groep was de nadruk op liefhebben en elkaar met respect behandelen. Toch vind ik het niet mogen plaatsen van politieke berichten, de moeite waard om eens goed onder de loep te nemen.

Als reden dat er geen aandacht besteed zou moeten worden in de groep, werd genoemd het voorkomen van boosheid en irritatie en dat de groep een veilige plaats moest zijn om Liefde te uiten. Dit kan ik me voorstellen. Hier zit denk ik wat in. Tenslotte werd genoemd dat ‘waar je aandacht aan besteedt groeit’. Dit is een spirituele ‘dooddoener’ geworden als je het mij vraagt. Ik zal nu uitleggen waarom ik dit zo zie.

Over het algemeen wordt er in de (nieuwe) spirituele gemeenschap erkend dat we allemaal een persoonlijk  subtiel energieveld hebben dat ons fysieke lichaam omringt en doordringt. Dit energieveld bestaat weer binnen grotere collectieve energievelden. Energievelden kunnen aangenaam en harmonieus zijn of geblokkeerd en verstoord. Binnen het energieveld van een individu is er, tenzij iemand een verlichte meester is zoals Jezus of Krishna, altijd sprake van zeker een bepaalde mate van disharmonie. De energievelden waarover ik spreek, hangen samen met ons fysieke, emotionele, mentale en spirituele welbevinden.

Hoe ontstaat disharmonie in onze persoonlijke energievelden? Waar onze persoonlijke energievelden geblokkeerd zijn en er sprake is van verstoringen, zijn we als het ware afgeleid van een diepere dimensie die één en al Licht en Liefde is. Naarmate deze diepere dimensie van Licht weer meer en meer wordt toegestaan in ons bewustzijn, verdwijnt disharmonie in onze energievelden meer en meer. Je kunt ook zeggen dat wanneer disharmonie verdwijnt het Licht van deze diepere dimensie verschijnt!

Is het gegeven dat waar er sprake is van disharmonie we het Licht zijn vergeten, een reden om aan deze delen van onze persoonlijk geen aandacht te besteden maar ons enkel te richten op het Licht? Is dit de oplossing voor al onze problemen? Helaas niet als je het mij vraagt. In Core Light Healing (p. 127) haalt natuurkundige en healer Barbara Brennan een citaat aan van Carl Jung: “One does not become enlightened by imagining figures of light, but by making the darkness consiouss”. Brennan legt zeker focus op het Licht. Zo raadt ze mensen aan om zich elke dag een tijdje te richten op wat zij de Wezenster noemt. Het is ons Zelf, onze individuele Goddelijkheid die één is met de universele Goddelijkheid. Dit zal je al helpen als je het slechts 5 minuten per dag doet, laat Brennan weten. Brennan besteedt echter ook veel aandacht aan blokkades. Ze laat weten dat specifieke focus van energie in blokkades deze kan oplossen. Op deze manier bevrijden we meer van het Licht van onze Wezenster, de diepere dimensie van het leven.

Laten we nu we deze informatie hebben eens een overzichtje maken. Laten we ten eerste nogmaals vaststellen dat de meeste mensen in de huidige toestand van de mensheid blokkades en verstoringen hebben. Heel vaak zijn deze verstoringen onbewust. We hebben ze onderdrukt. Er is dan onbewust aandacht voor iets anders dan het Licht, oftewel voor illusies, oftewel het duister. Hierdoor wordt het Licht, dat de diepste dimensie van het leven is, minder sterk ervaren.

Wat zijn (gezonde/ongezonde) manieren om hiermee – onze blokkades – om te gaan?

1. We richten onze aandacht op de negatieve energie en zwelgen erin. We gaan door met het denken van gedachtes van soortgelijke vibraties en versterken zo negatieve emoties. Onaangename gevoelens hopen zich op. Ongezond.  

2. We richten ons zoveel mogelijk op anders zaken die we als meer positief ervaren. Bijvoorbeeld: we richten op ons werk, hobby’s of relaties. Dit kan gezond zijn.

3. We richten onze op het Licht – de diepste dimensie van het leven. Het is zeker gezond hier regelmatig bewust aandacht aan te besteden.

4. We richten ons op het Licht en staan tegelijkertijd ook toe dat we ons bewust zijn van het duister in ons. We brengen Licht in het duister. We brengen het duister naar het Licht. Het duister verdwijnt zo. Dit is zeker gezond om regelmatig bewust aandacht aan te besteden.

Als we een meer Liefdevolle en vreugdevolle samenleving willen, dan is het aan te raden om niet voor de eerste optie te kiezen. Disharmonie groeit inderdaad wanneer we er op deze manier aandacht aan besteden.

De 2e optie kan zeker gezond zijn. Wanneer er geen aandacht is voor het Licht, dan zal de tweede optie echter ook tekortschieten. Werk en hobby’s en relaties zijn alleen maar prettig in de mate dat het Licht van de diepere dimensie van het leven erin straalt.

Is optie 3 om ons gewoon op het Licht te richten dan genoeg? Wanneer we dit doen, kunnen we zeker een opluchting ervaren. Zolang onze blokkades echter niet oplossen zal de volledige opluchting die we hierdoor kunnen ervaren niet voortduren. Ons op het Licht richten kan zeker helpen om meer boven onze blokkades te staan (ze te transcenderen) en er minder vanuit te handelen, maar als we meer blijvende opluchting wensen te ervaren dan zullen we onze blokkades dienen op te lossen.

Alleen door ons op de diepste dimensie van Licht te richten en tegelijkertijd onze blokkades toe te staan – ons ervan bewust te worden, ze te erkennen en los te laten aan dit Licht – vinden we meer blijvende opluchting. Dit is optie 4. We geven het duister in ons steeds meer over aan het Licht.

Door ons op het Licht te richten groeit dus ons bewustzijn van het Licht. Maar hier zit een zekere grens aan. We dienen het duister (onze pijn, verwarring, angst, verdriet, schaamte, schuldgevoelens, haat en woede) over te geven aan het Licht om ons steeds meer van haar gewaar te worden. We brengen dit Licht zo steeds meer in ons werk, hobby’s en relaties. We brengen dit Licht zo dus steeds meer in de samenleving en dragen zo bij aan een meer Liefdevolle en vreugdevolle samenleving.

Het is goed om te beseffen dat blokkades (ook als ze onbewust zijn) zorgen voor zelfsabotage. Daarom is het zoals Carl Jung zegt belangrijk ze aan het Licht te brengen. Sommige mensen zullen wellicht zeggen ‘hebben we dan misschien niet ook het duister nodig? Yin en yang? Goed en kwaad?’ Dit is iets wat ik tegenkwam in een post in de betreffende online groep -en ook op andere plaatsen. Mijn antwoord op deze vraag  is: nee, nee, en nogmaals nee! Natuurlijk kan het woord duister op vele manieren worden ingevuld. Er is zeker balans nodig, maar geen balans tussen ‘goed en kwaad’! Dat is zoiets als zeggen dat ‘naar balans streven is als streven naar een wereld waarin hier en daar een oorlog is, waarin hier en daar iemand word beroofd en/of verkracht’. Onzin dus als je het mij vraagt. Natuurlijk kunnen begrippen als goed, kwaad, duister en Licht op vele manieren worden ingevuld. Wat naar mijn idee behulpzaam is, dat is het idee dat er ultiem gezien alleen het Licht is. Dit is vormloos vreugdevol, Liefdevol, kalm en krachtig. In deze wereld is er sprake van warm/koud, hard/zacht, Licht/donker. Wanneer we Licht steeds meer toestaan dan ervaren we steeds meer balans. We ervaren datgene wat we vaak goed noemen. Onze energievelden zijn in balans. We genieten van het leven op een gezonde manier. Wanneer het Licht niet volledig wordt toegestaan, dan is er in zekere mate sprake van een disbalans (van yin en yang). We ervaren angst, verdriet, schuld, hebzucht, haat etcetera. Wanneer we handelen vanuit haat, dan kan er gesproken worden van ‘kwaad’. Dit brengt verdere verstoringen. Ook op fysiek niveau. Door het handelen vanuit deze emoties wordt het ecosysteem verstoord. Is het feit dat een ecosysteem verstoord is, reden om er geen aandacht aan te besteden omdat er een negatieve vibe vanuit gaat? Nee! Waar er sprake is van een negatieve vibe, een lage energie zoals sommigen het zouden noemen, straalt het Licht niet voldoende.

Hoe laten we het Licht stralen op plaatsen waar een lage negatieve energie heerst? We komen weer terug op de eerder besproken opties. Als we meer Licht in de wereld willen brengen is het belangrijk dat we allereerst bereid zijn om ons op het Licht te richten. Hoewel het ook belangrijk is om het duister te erkennen en dit aan het Licht over te geven, kan dit soms even iets te veel zijn. Wanneer we ons op het duister richten zonder dat er genoeg focus is op het Licht, dan is de kans groot dat we verdwalen in het duister en erin gaan zwelgen. Dan groeit het duister dus. Wanneer we dit gevoel hebben, dan kan het goed zijn om ons even niet op het duister te richten. We verzamelen positieve energie door ons op het Licht te richten. We kunnen een wandeling maken door de natuur of bijvoorbeeld een gebed of meditatie doen, of een combinatie hiervan. (Hobby’s kunnen ook een spirituele praktijk zijn.) Als we genoeg gewaarzijn van het Licht hebben, staan we onszelf toe om ons weer meer bewust te worden van het duister in ons, we erkennen het en laten het los aan het Licht. Er is sprake van innerlijke overgave. We worden ons meer bewust van het Licht.

Naast dat er, in de huidige staat van de mensheid, sprake is van disharmonie in veel persoonlijke energievelden, bestaat er ook disharmonie in veel collectieve energievelden. Dit hangt met elkaar samen. Wanneer een persoonlijk energieveld meer in balans wordt gebracht, worden het collectieve energieveld ook meer gebalanceerd. Ook hier straalt dan wat meer Licht in. Naarmate collectieve energievelden minder disharmonieus  worden, worden de individuen die in deze energievelden leven minder beïnvloed door disharmonie. Dit maakt het makkelijker om persoonlijke disharmonie op te lossen.

Dat we door ons persoonlijke energieveld in balans te brengen de gehele wereld dus helpen, wil niet zeggen dat ons eigen energieveld het enige is waarop we ons dienen te richten. Als je bent afgestemd op het Licht kan het heel goed zijn dat je leiding ontvangt om positieve energie te sturen naar het persoonlijk energieveld van een ander of naar een collectief energieveld.

Voor collectieve disharmonieuze energievelden geldt in zekere zin hetzelfde als voor persoonlijke.  Wanneer mensen zwelgen in collectieve negatieve energie, wanneer er op deze manier aandacht aan wordt besteed, neem ze toe. Barbara Brennan spreekt waar het over het collectieve negatieve energieveld van de mensheid gaat over de Noise-Band Shell. Een soort band van onaangename collectieve energie die rond de aarde hangt. Ze laat ook weten dat de energie hiervan wordt gebruikt voor propaganda die aanzet tot oorlog. Wanneer spiritueel ingestelde mensen met Liefdevolle bedoelingen slechts hun ogen sluiten voor collectieve narigheid, wil dat niet zeggen dat ze afneemt. Er zijn namelijk heel veel mensen die doordat ze geen steun krijgen en handvatten wordt geboden om er beter mee om te gaan, erin zwelgen. Zowel als daders als slachtoffers.

Natuurlijk heb je een positieve invloed op je geheel door je te richten op je eigen groei. Hier mag denk ik dus in veel gevallen meer verdieping komen. Dus niet de hele tijd denken dat je door je op je hobby’s te richten en je goede baan al genoeg doet. Ook niet denken dat het je op het Licht richten zonder de (onbewuste) duisternis in je over te geven genoeg is. Wel je dagelijks op het Licht richten en de duisternis in je (ja soms lijkt er misschien geen einde te komen aan wat er in je naar boven komt) over te geven aan dit Licht. Ja, het is een heel proces dat niet altijd leuk is, maar zeker de moeite waard is omdat we zo bevrijden wat ons het meest dierbaar is. Voor onszelf en anderen.

Tijdens het proces van overgave doen we er goed aan om ons zoveel mogelijk af te stemmen op de leiding van dit Licht. Deze kunnen we ervaren in onze intuïtie, gevoelens en heldere gedachten. Soms is de beste manier om ons persoonlijk energieveld in balans te brengen het helpen van een ander. Dit kan zowel op energetisch niveau zijn als op praktisch niveau. We doen er verstandig aan om het Licht te volgen waar het ons ook leidt. Laten we ons niet door vooroordelen ervan weerhouden om het Licht te volgen. Mediteren is mooi om de geest op te ruimen maar soms dient ook gewoon de woonkamer opgeruimd te worden. En dit kan dan weer rust schenken. Als je je daartoe geleid voelt door het Licht post dan ook gerust politieke berichten. Zowel hoopgevende als verontrustende berichten mogen gepost worden. Wel is het verstandig om altijd ook een mogelijkheid om te bewegen in de richting van de ervaring van meer Licht en Vrede erbij aan te bieden. Dit doen kan je net zoals het opruimen van de woonkamer rust geven. Ja, je kunt ook rust ervaren in een rommelige woonkamer net zoals je rust kunt ervaren in een onrustige samenleving. Maar er zijn wellicht mensen die dat lastiger vinden en met hen mag je ook rekening houden. Als zij zich beter voelen zal hun rust en positieve energie jou ook positief beïnvloeden.

Onthoud dat alles met elkaar samenhangt. Als de lucht door anderen wordt vervuilt, zul jij daar waarschijnlijk ook niet blij mee zijn. Net zoals het op persoonlijk vlak goed kan zijn om grenzen aan te geven, zo is dat ook het geval op collectief vlak. Ga dus wanneer het in overeenstemming is met de leiding van het Licht, gerust naar een vreedzaam protest. Anderen zullen tijdens het protest misschien zwelgen in collectieve negatieve energie, maar dat hoef jij niet ook te doen. Jij kan meelopen met een focus op het Licht en alle ergernissen die je misschien ervaart tijdens het protest loslaten. Stem wanneer er verkiezingen zijn ook gerust op een zo mens-, dier- en milieuvriendelijke partij. En als je het gevoel hebt dat je hierdoor teveel wordt meegesleept in de collectieve angst, dan is dit misschien een mooie les in ‘handelen zonder gehecht te zijn aan het resultaat’ waar Krishna over spreekt in de Bhagavad Gita. Geef liever mensen die opkomen voor het milieu en mensenrechten een podium inplaats van dat je mensen die angstretoriek gebruiken de ruimte geeft.

We kunnen de wereld wel degelijk ten goede veranderen, maar dit is een kwestie van diepgaande transformatie. Wanneer we niet naar het duister (durven) kijken onder het mom van de platitude ‘waar je aandacht aan besteedt, dat groeit’ dan zetten we onszelf soort van vast. Het gaat om het soort aandacht. Wat we nodig hebben is Liefdevolle aandacht. Net zoals een kind dat overstuur is Liefdevolle aandacht verdient, zo verdienen de delen van ons dat die zich onaangenaam voelen. Op deze manier kunnen ze transformeren. Het kind kan liefdevol opgroeien en alle kwaliteiten die worden geassocieerd met kinderen zoals onschuld en speelsheid behouden.

Ja, we kunnen de samenleving werkelijk transformeren als we bereid te zijn voorbij platitudes te gaan en zoveel mogelijk te handelen vanuit het Licht, terwijl we elk aspect van ons wezen erkennen en aan haar overgeven. Voorbij platitudes, op naar het Licht!

Copyright © Marlon Wong-Sioe 2021

Lees hier als je wilt meer van Marlon zijn columns over bewustzijn, liefde en duurzaamheid.

Als een van zijn columns je aanspreekt, dan zal het boek ‘Een Spirituele Samenleving’ je waarschijnlijk ook aanspreken! Nu hier te koop evenals de dichtbundel ‘Velden van Smaragd’!

Zelf meedenken over het onderwerp? Word dan lid van de groep: Samen een Spirituele Samenleving creëren

Like als je wilt ook de pagina: Een Spirituele Samenleving: mens-, dier- en milieuvriendelijk samenleven en/of Marlon Wong-Sioe.

Marlon Wong-Sioe studeerde hbo Theologie en is schrijver van het boek ‘Een Spirituele Samenleving: een gids om mens-, dier- en milieuvriendelijk samen te leven’ en de dichtbundel ‘Velden van Smaragd: gedichten geïnspireerd op de betoverende schoonheid van de natuur.’