Het is (bijna) weer Pasen. Waar gaat Pasen over? Gaat het over paaseitjes en kuikentjes? Gaat het over paasbrood en ander lekker eten? Gaat het over een liefdevolle man die 2000 jaar geleden lijdend aan een kruis zou hebben gehangen?

Waar Pasen over gaat is aan ons. Het is aan ieder van ons wat voor betekenis Pasen voor ons heeft. We bepalen ieder wat we met Pasen doen en hoe. Is het onze keuze dat Pasen een tijd is om lekker te eten? Prima! Is het onze keuze om ons gedurende dit christelijke feest een beeld voor ogen te houden van een man lijdend aan een kruis? Hechten we extra geloof aan het idee dat deze man gestorven zou zijn voor onze zonden, als een betaling van losgeld omdat God dat graag wilde? Denken we aan hoe degene die wel wordt gezien als de enige zoon van God, stierf aan het kruis omdat God zelf de mensheid anders zou hebben gestraft? Geloven we extra in het idee dat God zelf zijn enige zoon zond om gedood te worden zodat Hij zelf de mensheid kon sparen? Geloven we in Pasen als een tijd van wedergeboorte en opstanding? Een tijd dat de kuikentjes uit hun eierschalen komen? Nieuw leven?!

Of Pasen nu een speciale betekenis voor ons heeft of niet, we geven dagelijks betekenis aan het leven. De vraag is of deze betekenis in overeenstemming is met de diepere Betekenis van het Leven. De Grondslag van het Bestaan. Is dat niet Liefde die niet kan vergaan? Is dat niet waar Pasen over zou moeten gaan? Dat is, als we willen dat het feest enige diepgaande betekenis heeft.

Pasen zou gezien kunnen worden als een mooie gelegenheid om stil te staan bij de diepere betekenis van het leven. De Liefde die Is. De intrinsieke Waarde van het leven. Hierbij maakt het niet uit of we onszelf zien als christen of niet, het maakt niet uit of we al met al religieus zijn of niet. Het doet er niet toe wat we geloven. We kunnen allemaal aandacht besteden aan het ontdekken van de Liefde die verscholen ligt achter alle verschijningsvormen. We kunnen allemaal de Liefde opnieuw doen leven in deze wereld, in onze samenleving, haar dus doen opstaan.

Ik ben multireligieus geïnteresseerd maar hang geen specifieke religie aan, hoewel ik spiritualiteit van grote waarde acht. Ik heb weliswaar, gedoopt in een katholieke kerk, een christelijke achtergrond. Toen het, op de christelijke basisschool waarop ik zat, eens ging over de kruisiging, opstanding en de betekenis hiervan kwamen de volgende woorden bij me op: ‘Het is een extreem voorbeeld om te laten zien dat Liefde alles overwint.’ Dit gaf mij voldoening. Dezelfde boodschap kwam ik jaren later tegen in het handboek Een cursus in wonderen. Het is een spiritueel/psychologisch handboek met als doel mensen, ongeacht levensbeschouwing en religieuze of niet religieuze achtergrond, meer innerlijke vrede te helpen ervaren. Wonderen worden gedefinieerd als shifts oftewel verschuivingen van waarnemen met angst naar waarnemen met Liefde. Het ware wonder, stelt de cursus, is de Liefde Zelf. Dat wat we ten diepste zijn. Deze Liefde volledig en al ervaren is wat de cursus openbaring noemt. Er zou ook gesproken kunnen worden van een mystieke ervaring.

Wat is de relatie tussen ‘Een cursus en wonderen’ en bij bijbel? Hoewel de cursus de bijbel bevestigt op verschillende punten, corrigeert deze ook meerdere malen de bijbel. Met betrekking tot de kruisiging zegt de cursus onder andere het volgende: “De kruisiging is een extreem voorbeeld, meer niet.” (H 6.1.2) Ook stelt ze: “De enige boodschap van de kruisiging is dat je het kruis overwinnen kunt.” (H4. Inleiding). “De boodschap van de kruisiging is volmaakt duidelijk: Onderwijs louter liefde, want dat is wat jij bent.” (H6.1.13) De cursus stelt ook dat veel oprechte Christenen de kruisiging en opstanding verkeerd begrijpen. (H3.1) De bedoeling was, laat Jezus (die door psychologe Helen Schucman zijn boodschap doorgaf) in de cursus weten, om ‘mensen te helpen niet toe te geven aan de verleiding van woede en geweld in minder extreme gevallen’. (H6.1.11)

“Van jou wordt niet gevraagd je te laten kruisigen”, stelt de cursus. (H6.1.6) Wel word je gevraagd om in gevallen dat je geconfronteerd wordt met minder extreme gevallen van verleiding net zoals Jezus niet verkeerd waar te nemen. (H. 6.1.6) Dat wil zeggen, stelt de cursus, dat woede nooit gerechtvaardigd is. (H 6.1.6) Dat wil niet zeggen dat we woede dienen te onderdrukken. Wel wil het zeggen dat er geen reden is om eraan vast te houden. Dit aangezien er ultiem gezien slechts Liefde is. Wanneer er aan woede wordt vastgehouden, wordt de ervaring gecreëerd dat dit niet zo is. Dit wordt dan vaak als rechtvaardiging gezien voor woede. Het is uit deze vicieuze cirkel dat de cursus ons tracht te bevrijden.

De cursus tracht ons bewust te maken van de universele vormloze liefde die we voor altijd Zijn. Dit door ons te helpen onze gevoelens van angst, verdriet, boosheid, haat, schaamte en schuld los te laten. Zoals het boek in de inleiding zegt: “De cursus beoogt niet de betekenis van liefde te onderwijzen, want dat gaat wat onderwezen kan worden te boven. Hij beoogt echter wel de blokkades weg te nemen voor het bewustzijn van de aanwezigheid van liefde, die jouw natuurlijk erfgoed is.” Hoe meer we dat doen, hoe meer een mens-, dier- en milieuvriendelijke samenleving ontstaat. Een spirituele samenleving waarin iedereen gesteund wordt om werkelijk gelukkig te zijn!

Lang was het Licht aan het slapen onder dikke dekens van wanhoop. Nu is het tijd voor Haar om te ontwaken. De dikke dekens van verdriet mogen worden afgelegd. Van onder de barre laag sneeuw komen grassprietjes omhoog, en elk grassprietje weerspiegelt iets van goddelijke perfectie! Vrolijk Pasen!

Copyright © Marlon Wong-Sioe 2022

Lees hier als je wilt meer van Marlon zijn columns over liefde, bewustzijn en duurzaamheid.

Als een van zijn columns je aanspreekt, dan zal het boek ‘Een Spirituele Samenleving’ je waarschijnlijk ook aanspreken! Nu hier te koop evenals de dichtbundel ‘Velden van Smaragd’!

Zelf meedenken over het onderwerp? Word dan lid van de groep: Samen een Spirituele Samenleving creëren

Like als je wilt ook de pagina: Een Spirituele Samenleving: mens-, dier- en milieuvriendelijk samenleven en/of Marlon Wong-Sioe.

Marlon Wong-Sioe studeerde hbo Theologie, deed een mindfulness trainer basisopleiding en is schrijver van het boek ‘Een Spirituele Samenleving: een gids om mens-, dier- en milieuvriendelijk samen te leven’ en de dichtbundel ‘Velden van Smaragd: gedichten geïnspireerd op de betoverende schoonheid van de natuur.’