Bedankt voor je betrokkenheid bij Een spirituele samenleving. Pasen gaat over onsterfelijke Liefde. Het gaat over het opstaan uit collectieve narigheid oftewel dat wat je de dood zou kunnen noemen. Laten we als samenleving verrijzen uit deze ‘dood’ – deze collectieve onbewustheid van de Liefde – door bereid te zijn voorbij verschijningsvormen te kijken naar Liefde die altijd straalt.

Laten we als we dat willen dagelijks onze beschermengel hierbij om hulp vragen, wat hebben we te verliezen? Beschermengelen weten dat fysieke dood niet het einde is. Wat voor narigheid dan ook is niet het einde. Alles eindigt, de eeuwigheid van het leven in ogenschouw nemende, uiteindelijk in Liefde die tevens het begin is.

Laten we deze Liefde uitnodigen in ons leven. We mogen ontwaken tot ieders diepste onuitwisbare intrinsieke Waarde – de Ziel die in ieder straalt! In het spiritueel psychologische handboek ‘Een cursus in wonderen’ staat dat de enige boodschap die Jezus wilde geven door zich te laten kruisigen, is dat je het kruis kunt overwinnen. (ECIW H4. Inleiding 3.8)

Laten we als mensheid stoppen onszelf te kruisigen door niet te geven om het milieu, door niet te erkennen dat iedereen recht heeft op passende (reguliere/alternatieve) gezondheidszorg en door niet goed voor dieren te zorgen. We kruisigen onszelf als mensheid door niet te erkennen dat iedereen recht heeft op onderdak, voedsel en schoon drinkwater evenals frisse lucht en zonlicht. We kruisigen onszelf als mensheid door niet te erkennen dat iedereen recht heeft op passend onderwijs met als doel iedereen zo goed mogelijk te helpen in staat te zijn om zijn/haar hart te volgen en unieke talenten tot ontplooiing te brengen ten goede van de hele samenleving!

Laten we erkennen dat iedereen gezien zijn/haar eeuwige intrinsieke waarde een echt goed leven verdient. Laten we niemand kruisigen met spijkers van haat, want we kruisigen gezien onze onderlinge verbondenheid slechts onszelf en degenen die we liefhebben. Dit kan nu stoppen. We kunnen nu bereid zijn om de dingen anders te zien. In het Licht waar Pasen voor staat!

Samen staan we op – we ontwaken tot de Liefde. Dagelijks kunnen we ervoor kiezen hier aandacht aan te besteden. Even in de ochtend bijvoorbeeld en even in de avond. Een paar minuten, zelf een paar seconden, kan al effect hebben. Samen bouwen we zo een nieuwe betere samenleving op. Een samenleving waar mensen van alle religies en zonder een religie vredig in harmonie met elkaar samenleven. Dat is waar dit paasfeest ons aan mag herinneren – thuis in quarantaine of anders. Vanuit het diepst van je hart – van je wezen – mag een schitterende regenboogkleurige fontein van leven ontspringen. Een eeuwige fontein van vreugde die geluk brengt aan iedereen! Waar in de wereld dan ook!

Vrolijk Pasen allemaal!

© Marlon Wong-Sioe