Is het niet vermoeiend, een samenleving overheerst door duisternis. Door angst, verdriet, schuld, apathie en bittere haat? Leven is geen werkelijk leven wanneer we ons leven laten leiden door deze emoties en de gedachten die ze veroorzaken. Op deze manier leven heeft iets neps. Het geeft je het gevoel dat je wat mist, en dat is dan ook zo. Als je een leven leidt waarin je angst en woede je handelen laat bepalen, dan mis je inderdaad wat. Je mist je diepere Zelf en daarmee mis je ook het gevoel van eenheid met anderen. Je mist, in elk geval voor een groot deel, de Essentie van het leven: de Liefde die is.

Hoe bevrijden we ons van onze angsten, schuldgevoelens en diep verdriet? Hoe worden we vrij van schaamte en levenslange gevoelens van boosheid en haat? Dat is een heel proces, maar het is het waard om ermee te beginnen. Wat het ons oplevert, is namelijk vrede en geluk. We leven ons leven toch. Leef je het liever terwijl je (onbewust) wordt beïnvloed (gesaboteerd) door gevoelens als angst, schuld en haat, of besteed je er liever aandacht aan om deze gevoelens beetje bij beetje van je af te laten vallen?

Als we voor dit tweede kiezen, dan worden we ons steeds meer bewust van het stralende Zijn dat verborgen ligt onder dikke wolken van verdriet en wanhoop. Het is op deze manier dat de samenleving zich beweegt in de goede richting. Van de overheersing van angst naar overgave in het Licht. Het Licht dat in ons straalt. Overgave aan dit Licht, opdat het in ons leven mag stralen.

“Alle duisternis in de wereld is niet genoeg om het licht van ook maar een kaars te doven”, zei Fransicus van Asissi. Licht verdrijft het duister. Liefde verdrijft angst. Maar dan dienen we die Liefde wel toe te staan. Als we vasthouden aan angst, dan blokkeert ze de Liefde. Wanneer we niet vasthouden aan angst, dan lost ze langzaam maar zeker op in Liefde. Aan angst vasthouden is weerstand bieden tegen Liefde. Waarom weerstand bieden tegen Liefde? Waarom weerstand bieden tegen wat je meest heilige Zelf is? Je hele, echt volledige Zelf? Waarom weerstand bieden aan het Licht?

Is het niet tijd om onze weerstand tegen ons meest natuurlijke Zelf los te laten? We kunnen daar nu voor kiezen. Met iedere persoon die hiervoor kiest, wordt de keuze makkelijker. Met elke persoon die ervoor kiest de weerstand tegen het Licht op te geven, bevrijden we ons namelijk uit de vangarmen van de collectief gemaakte duisternis. Hier kan de heerschappij van de duisternis eindigen. Hier kan een eind komen aan genocides, aan oorlogen en ander geweld. Het einde van hongersnood kan hier zijn. Het einde van de misdadige manier waarop de aarde wordt behandeld. Het einde van alle ziektes. Als we er samen voor kiezen het Licht weer toe te staan. Als we vanuit het Licht samenwerken.

Zouden we gebruikmakend van onze gezamenlijke intelligentie niet elke ziekte kunnen genezen? We zouden onze tijd niet besteden aan het bestrijden van elkaar maar aan het werkelijk helpen van elkaar. Het vinden van oplossingen van de collectieve maar ook individuele uitdagingen waarvoor we ons geplaatst zien. Ze bestaan niet los van elkaar. Wat het individu werkelijk baat, daar is het collectief ook bij gebaat. Waar het collectief werkelijk bij gebaat is, daar is elk individu ook bij gebaat. In een samenleving waarin het Licht heerst is er een één voor allen, allen voor één mentaliteit. En dit geeft ieder kracht. De kracht om werkelijk te leven. Te leven zoals het bedoeld is. Gelukkig en in vrede. In Liefde en creativiteit!

Copyright © Marlon Wong-Sioe 2021

Lees hier als je wilt meer van Marlon zijn columns over liefde, bewustzijn en duurzaamheid.

Als een van zijn columns je aanspreekt, dan zal het boek ‘Een Spirituele Samenleving’ je waarschijnlijk ook aanspreken! Nu hier te koop evenals de dichtbundel ‘Velden van Smaragd’!

Zelf meedenken over het onderwerp? Word dan lid van de groep: Samen een Spirituele Samenleving creëren

Like als je wilt ook de pagina: Een Spirituele Samenleving: mens-, dier- en milieuvriendelijk samenleven en/of Marlon Wong-Sioe.

Marlon Wong-Sioe studeerde hbo Theologie en is schrijver van het boek ‘Een Spirituele Samenleving: een gids om mens-, dier- en milieuvriendelijk samen te leven’ en de dichtbundel ‘Velden van Smaragd: gedichten geïnspireerd op de betoverende schoonheid van de natuur.’