In de film serie The Hunger Games wordt een land onder de duim gehouden door de dictatoriale leider(s) van het capitool. Doordat het verdeeld is in 12 districten, is het land makkelijker onder de duim te houden. Eens per jaar moeten er vanuit elk district een paar, via loting uitgekozen, kinderen tot de dood vechten met kinderen uit de andere districten en mag er slechts 1 winnaar zijn.

Deze Hunger Games zijn ziekelijke ‘gladiatorenspelen’ tot groot vermaak van veel mensen die in het rijke snobistische capitool wonen. Het capitool houdt de inwoners van de districten keer op keer voor dat de spelen worden gehouden omwille van de vrede.

In de documentaire Requim for the American Dream zegt Noam Chomsky dat machthebbers onder andere aan de macht weten te blijven omdat ze anderen weten wijs te maken dat solidariteit niet van belang is. Daardoor is het zo dat mensen in plaats van om elkaar geven en elkaar helpen, ze zich afhankelijk maken van bepaalde instanties. Via deze instantie wordt soms getracht mensen te manipuleren.

In The Hunger Games zegt de hoofdpersoon ‘Katniss Everdeen’ dat hij [de dictator van het capitool] de beste onder ons tegen elkaar opzet. Dat is dus ongeveer wat er gebeurt in de wereld. Mensen worden tegen elkaar opgezet. Denk bijvoorbeeld aan hoe vluchtelingen de schuld wordt gegeven van economische problemen, terwijl sommige grote bedrijven op een manier die niet mens-, dier- en milieuvriendelijk is het geld uit de samenleving zuigen. Vergeleken met die bedragen is het geld dat nodig is om vluchtelingen van redelijk levensonderhoud te voorzien vrijwel niks. Ik weet nog dat iemand die in de bankwereld heeft gewerkt een keer tegen mij zei dat op de werkvloer veelal een cultuur was gekenmerkt door een uitspraak als ‘we houden de mensen voor de gek, en ze hebben het niet door, haha’. Gelukkig is niet zo dat niemand het door heeft, maar wat is dan nodig om te zorgen voor een meer voor iedereen eerlijke economie?

Heeft het zin om mensen die anderen manipuleren te beschuldigen? Nee, dit heeft geen zin. Ieder mens verdient een humaan leven. Dat beschuldigen niet wenselijk is, wilt niet zeggen dat het niet toepasselijk is dat politici en ceo’s van grote bedrijven verantwoordelijk worden gehouden voor de manier waarop ze de wereld beïnvloeden.

Mellen-Thomas-Benedict werd bekend door wat hij schreef over zijn ‘Bijna-Dood-Ervaring’ genaamd Journey through the Light and back. Mellen zegt dat toen hij aan de andere kant was bij het Licht, het aan hem geopenbaard werd het sinds 1975 door technologische vooruitgang mogelijk is om iedereen in de wereld te voeden, kleding te geven en onderdak zonder de aarde op wat voor manier ook te schaden. Hij zegt ook dat hier genoeg geld voor is.

Waarom is het dan niet zo dat we een hemel op aarde hebben? Hij stelt dat de reden dat we dit nog niet hebben, is dat “we onze leiders niet verantwoordelijk houden”. Hij zegt dat wat een doorn is geweest in de zijde van de mensheid, gedurende haar geschiedenis – nu vooral in de Verenigde Staten – de grote banken, de wetgevende lichamen van Washington D.C. tot aan de lokale niveaus en de dieven van Wall st. zijn. Hij zegt overigens dat overheden zowel goede als minder goede kanten hebben. Hoewel vreedzaam op straat demonstreren denk ik van meerwaarde kan zijn, zegt hij verder: “Als een kritieke massa mensen zouden bellen, mailen, twitteren of facebooken naar hun vertegenwoordigers, zeker 1 keer per week voor slechts 10 minuten, en hen zou zeggen waar ze toe geneigd zijn, wat dat ook is, dan zouden we voor je het weet een snelle en vlugge politieke revolutie [snelle grote verandering] hebben zonder dat we daarvoor uit onze pyjama’s hoeven.” We zouden dus wat hij noemt, een pyjama revolutie hebben! Hij zegt ook dat totdat we hier actie op ondernemen en elke grote verkiezing gaan stemmen, we niet verbaasd moeten opkijken over de leiders die we hebben. Misschien goed om eens over na te denken.

Laten we weer even een stapje dieper gaan. Het werkelijke probleem waar we mee te maken hebben, is wat je ook wel het ‘ego’ zouden kunnen noemen. Het woord ego wordt hier gebruikt om te verwijzen naar dat deel van ons dat zich angstig en bezeerd voelt en er alles aan doet – soms de meest waanzinnige verschrikkelijke dingen – om de aandacht maar bij de pijn weg te houden. Eventueel met duistere razernij doet het ego er alles aan om bij de emotionele pijn weg te blijven. Dit terwijl pijn onze liefdevolle aandacht nodig heeft om op te kunnen lossen.

Het ego is gestoord. Helaas handelt de mensheid veelal vanuit het ego. Maar gelukkig heeft het ego niet het laatste woord. Marianne Williamson zegt prachtig: ‘it’s not over till the happy part’ oftewel ‘het is niet over tot het gelukkige gedeelte’. We kunnen het ego ongedaan maken. We kunnen wat Eckhart Tolle het ‘pijnlichaam’ noemt oplossen. Boeken zoals ‘De helende reis’ van Brandon Bays, ‘Een cursus in wonderen’ van Helen Shucman en William Thetford en ‘Gezond leven met mindfulness’ van John Kabat Zinn kunnen ons hierbij helpen. Het mooie is: ook dit kunnen we met onze pyjama aan doen. Om te lezen en mediteren hoeven we de deur niet uit.

Laten we een pyjama revolutie starten. Een pyjama revolutie op twee fronten:

  • Dagelijks in je pyjama even 10 minuten mediteren op een manier die bij je past.
  • Wekelijks 10 minuten op een (geweldloze) manier die bij jou past naar volksvertegenwoordigers uiten wat voor soort samenleving jij graag zou zien. (Via Facebook, Twitter, Instagram, de mail etc.)

Om onze geest op te ruimen doen we er goed aan te mediteren. Als we ons fysieke huis willen opruimen is het in het huidige evolutionaire stadium van de mensheid nodig dat er wat fysieke arbeid verricht wordt. De samenleving is ons gezamenlijke huis. Martin Luther King Jr. wilde een liefdevolle gemeenschap creëren: Hij zei: “Dit vraagt een kwalitatieve verandering in onze zielen evenals een kwantitatieve veranderingen in ons leven”

Misschien staat het politieke systeem je niet aan. Het democratische politieke systeem zou je kunnen zien als een systeem dat in het ideale geval zo is gemaakt, dat door het volk gekozen mensen zo goed mogelijk kunnen communiceren over te maken collectieve beslissingen. Er valt wat voor te zeggen dat dit praktischer is dan wanneer iedereen zich met elke te maken keuze moet verdiepen in wat er speelt en zijn stem moet uitbrengen. Want waarschijnlijk heeft niet iedereen zin om full time politicus te zijn. Wanneer er in een democratisch systeem geen liefdevolle keuzes worden gemaakt, heeft dit van doen met de gedachten van de mensen die in dit systeem opereren. Natuurlijk kan het zijn dat een democratisch systeem effectiever en nog democratischer kan worden ingedeeld, maar of het de resultaten oplevert die we in ons hart graag willen of niet, heeft vooral van doen met wat als we als burgers erin stoppen.

Tijdens verkiezingen hebben we de kans om mensen in het democratische systeem te sturen met waarden die zo dicht mogelijk bij de onze liggen. De mogelijkheid om onze ideeën over wat waardevol is het democratische politieke systeem in te sturen, hebben we constant! Is het niet jammer om hier niet in elk geval een beetje gebruik van te maken? In veel landen hebben mensen niet eens de optie om zich uit te spreken over het beleid zonder dat dit nare gevolgen heeft. Waarom deze kans om ons in onze pyjama vanuit de slaapkamer veilig te kunnen uitspreken laten liggen? Ook engelenkenner Lorna Byrne zegt dat we dienen te stemmen en onze politici verantwoordelijk dienen te houden.

Als politici niet genoeg doen wat we graag willen, is dit reden om hen verantwoordelijk te houden voor wat ze doen. We stemmen niet meer op ze. Echter, helemaal niet stemmen zorgt ervoor dat politici waar je ideologisch nog verder vanaf staat, relatief meer ruimte krijgen. We kunnen beter wel stemmen. We mogen de politici die we relatief goed vinden aanspreken als ze niet doen wat we ze graag zien doen. We mogen het idee loslaten dat het allemaal geen zin heeft. Marianne Williamson zegt: ‘Cynisme is een excuus om niet te helpen’. Grote bedrijven investeren miljoenen in een constante lobby voor doeleinden die vaak niet mens-, dier- en milieuvriendelijk zijn. Waarom zouden we zelf niet een beetje lobbyen voor een wereld waarvan we oprecht, vanuit de liefde in ons hart, geloven dat die beter is?

In de laatste film van The Hunger Games zegt hoofdrolspeelster Katniss Everdeen tegen de soldaten uit de verschillende districten die tegen elkaar strijden: ‘Vanavond richten we onze wapens op het capitool’. Natuurlijk willen we geen geweld. De geschiedenis leert ons dat na gewelddadige revoluties, de nieuwe leiders het vaak niet heel anders doen dan de eerdere. In geweldloze zin is waar Katnis toe oproept, wat in dit artikel is beschreven als de pyjama revolutie.

De arts, bacterioloog en homeopaat Edward Bach sprak over liefde en vriendelijkheid als onze wapens. Hij zei: “En nu, geliefde broeders en zusters, beseffen wij dat de liefde en eenheid de pijlers zijn van onze Schepping, dat wij kinderen zijn van de goddelijk liefde en dat de [ogenschijnlijk] eeuwigdurende strijd met al het kwaad en lijden gewonnen zal worden met vriendelijkheid en liefde als wapens.” (Genezing door Bloemen, p. 38) Klaar om te vuren?

Stem je maar even goed af op de geweldloze liefde in je hartcentrum, in het midden van je lichaam in je borstkas. Voel deze liefde maar als een heilige vlam – een vredesvuur. Een vlam van bijvoorbeeld violet, wit of gouden licht. Je kan je een grote  vlam voorstellen die alle angst, schuld, haat en pijn verbrandt en al het goede in tact laat. Hoe stralen sterren? Ze branden!

Stuur nu als je wilt stralen van licht en liefde naar alle plaatsen in de wereld waar dat goed voelt. Bijvoorbeeld plaatsen in de wereld waar angst, verdriet, schuld, schaamte, boosheid of haat heersen. Stuur maar stralen van licht en liefde naar plaatsen waar pijn is. Al het onaangename mogen we toestaan op te lossen in licht en liefde. Handelen vanuit liefdevolle inspiratie en met verstand helpt hierbij.

Laat het vredesvuur in je maar branden! Alle ellende mag erin oplossen. Dit kan een heel proces zijn maar het is niet onmogelijk. En als alle pijn is opgebrand, beseffen we dat we zelf genererende sterren van liefde zijn, stralend in een eeuwige hemel.

Erken maar waar je mee zit, confronteer je zelf ermee, erken dat je er niet echt wat mee kan behalve het los te laten – het over te geven aan een hogere macht of hoe je het noemen wilt. Iets dat in jou en iedereen aanwezig is en altijd het allerbeste – werkelijk geluk – met je voort heeft.

We verdienen allemaal altijd het beste, ongeacht de omstandigheden. Als we dit allemaal zouden erkennen dan zou dat enorm positieve veranderingen teweegbrengen op alle niveaus van ons menszijn. Fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel. Op al deze niveaus verdienen we het allemaal altijd om al het goede dat er is te ervaren. De reden hiervoor is dat we diep van binnen allemaal waardevol zijn, ongeacht onze persoonlijkheden. We hebben allemaal een niet te verwoesten intrinsieke waarde. Daarom hebben we allemaal recht op geluk.

Diep van binnen zijn we allemaal graag gezond en vrij. Het kan behulpzaam zijn om even te lezen dat je recht hebt op geluk en over hoe je dit geluk meer kunt ervaren. Veel mensen lezen zelfhulpboeken om dit geluk te ervaren en hebben hier baat bij. Net zoals jij als lezer wel eens baat hebt bij wat inspiratie om beter met jezelf en anderen om te gaan, zo kunnen politici dat hebben. Misschien wil je ze wel inspireren en aanmoedigen door de onderstaande brief te sturen. Dat kan!

Je zou zelfs wekelijks, in je pyjama bijvoorbeeld, even 10 minuten tijd kunnen maken om deze stralende brief naar steeds weer dezelfde of steeds weer naar andere politici (plaatselijk, provinciaal en of op landelijk niveau) te sturen. Waarom hier geen tijd voor vrijmaken? Als een klein kind op straat in elkaar zou worden geslagen zou je er wellicht ook wat van zeggen. De aardse realiteit is dat dagelijks het leven van kinderen wordt bedreigd, bijvoorbeeld dat van kinderen die leven in oorlogsgebieden. Natuurlijk wordt het leven van kinderen niet enkel bedreigd door oorlog. Ook milieuvervuiling en klimaatverandering spelen een rol. Nog steeds sterft elke paar seconden een kind van de honger. Veel kinderen ervaren zware stress die samenhangt met sociale ongelijkheid. Wat is het antwoord hierop? Liefde!

Ik zou zeggen, wacht niet op anderen en doe mee met de vreedzame pyjama revolutie! Zo beëindigen we, vroeg of laat, de ziekelijke, gestoorde Hunger Games voor eens en altijd en dragen we bij aan een werkelijk mens-, dier- en milieuvriendelijke samenleving! Een meer gelukkige wereld voor iedereen! Wereldvrede!

Copyright © Marlon Wong-Sioe 2022

Bijlage: materiaal voor de pyjama revolutie

Deze brief kun je gebruiken. Als je de gekopieerde brief, die je namens jezelf stuurt, wil wijzigen dan staat dat je natuurlijk vrij. Ik zou wel aanraden het respectvol te houden, want dat vergroot de kans dat mensen niet defensief reageren en dus meer bereid zijn te luisteren.

(Brief op te sturen naar bijvoorbeeld een 2e Kamerlid. Mailadressen zijn te vinden op: https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/alle_kamerleden)

……………………………..

……………………………..

……………………………..

(Jouw naam en adres)

……………………… (Naam van bijvoorbeeld een 2e Kamerlid)

Postbus 20018

2500 EA Den Haag

(Dit is het postbus indien je de brief richt op een 2e kamerlid)

………….. (Stad waar je de brief schrijft, datum)

Betreft: Een meer brede aanpak om de volksgezondheid en het algemene welzijn te ondersteunen.

Beste ….. (noem naam politicus naar wie je de brief wil schrijven),

De reden dat ik deze brief schijf, is dat ik zoals vele anderen van mening ben dat een meer brede aanpak om de volksgezondheid en het algemene welzijn te ondersteunen van belang is. Om deze reden pleit ik voor het volgende:

1. Economische hervormingen om de economie meer eerlijk te maken. Elk mens heeft recht op basisvoorzieningen. Daarom ben ik voor het (gefaseerd) invoeren van een basisinkomen, zodanig dat we allemaal meer de vrijheid ervaren om ons leven in te richten op een manier die in overeenstemming is met de meest diepe vreedzame wensen in ons hart. Milton Friedman die voorvechter was van de vrije markt economie zei dat deze nooit zal werken zonder een basisinkomen. Daar kan aan worden toegevoegd dat zonder een gezonde ethiek de markt ook niet kan functioneren. Het is gepast als grote multinationals die jaarlijks een miljardenwinst maken, voortaan een voor iedereen eerlijke bijdrage leveren. Geen economische stress meer met alle gevolgen van dien voor de gezondheid. We doen er goed aan, te gaan voor een nieuwe meer eerlijke (fair-trade) economie!

2. Economische hervormingen om de economie meer duurzaam te maken. Een nieuwe eerlijke economie is ook een duurzame economie. Er moet veel meer ingezet worden op de verduurzaming van de economie. We moeten echt  geven om deze aarde, waarop we allemaal leven. Wanneer de aarde eraan gaat, dan gaat ook de handel en de gezondheid van mensen eraan. Ik ben er voorstander van dat er veel gedaan wordt doen om milieuvervuiling tegen te gaan. Geen subsidies meer op niet duurzame energiebronnen. We willen immers niet dat door vervuilde lucht de volksgezondheid in gevaar komt. Jaarlijks sterven er wereldwijd miljoenen mensen aan luchtvervuiling. Dit is vreselijk en luchtvervuiling moet dan ook stoppen. Ook geen plastic meer in de oceanen. Geen vervuiling meer van de longen van de aarde. Het is genoeg geweest. Wat nodig is om de aarde leefbaar te houden voor volgende generaties, is dat we een nieuw pad inslaan!

3. Meer toegankelijkheid van echt gezonde voeding. De aartsvader van de westerse geneeskunde Hippocrates zei ‘Laat voeding uw medicijn zijn’. Er zou geïnvesteerd moeten worden in het goedkoper maken van gezonde voeding.  Voor ongezonde voeding kan beter geen reclame gemaakt worden. Het zou heel mooi zijn als iedereen door onderwijs en reclamecampagnes op de hoogte gesteld zou worden van de vele voordelen van biologisch en vegetarisch voedsel. Het is gebleken dat, mits het voedingspatroon gevarieerd is, een vegetarisch voedingspatroon goed is voor de gezondheid. Een dergelijk voedingspatroon is ook goed voor de gezondheid van de planeet die – zoals eerder ter sprake kwam – cruciaal is voor onze eigen gezondheid.

4. Het einde van de bio-industrie. Zoals u zult weten kent Nederland een intensieve veeteelt. Hoewel er soms sprake is van biologische veeteelt, is er veelal ook sprake van de bio-industrie. Honderden duizenden dieren worden jaarlijks geslacht om hier of in het buitenland geconsumeerd te worden. Om dieren geen infectieziektes te laten krijgen wordt vaak antibioticum bij hen ingespoten. Dit vergroot de kans op resistente bacteriestammen. Dit zijn bacteriestammen die immuun zijn geworden voor antibioticum en die ook voor mensen gevaarlijk kunnen zijn. Dit is een onnodig risico dat we lopen voor de volksgezondheid. Daarom, evenals wegens het dierenleed en de negatieve effecten op het milieu, dient de vleesconsumptie flink af te nemen. Campagnes om mensen aan te moedigen om te experimenteren met 1 of meer dagen per week geen vlees eten is gepast. Een goed kookboek kan hierbij helpen. Oefening baart kunst. Een leuk weetje hierbij is dat voor de productie van vlees vaak veel meer water en landbouwgrond nodig is, dan voor de productie van plantaardig voedsel. Meer plantaardige voeding eten in plaats van vlees, helpt uitputting van de aarde de voorkomen en helpt ons ook voedsel tekorten te voorkomen.

5. Aanbod mindfulness cursussen in alle onderwijs en zorginstellingen. We hebben het hier natuurlijk over positieve maar ook ingrijpende maatregelen. Om alle komende veranderingen beter het hoofd te kunnen bieden, doet de overheid er goed aan om te investeren in het aanbieden van voor iedereen gratis toegankelijke (door de overheid gefinancierde) cursussen mindfulness. Er kan een start worden gemaakt met het aanbieden van mindfulnesscursussen in alle zorg en onderwijsinstellingen die hiervoor openstaan. Aan te raden is om dit aan te vullen met het aanbieden van yoga lessen. Dit om handvatten te geven om zo goed mogelijk rust te vinden in deze voor velen roerige tijden. Studeren in het algemeen zou collegegeld vrij horen te zijn en er dient een beurs voor te zijn. Studieschuld dient vrij gescholden te worden.

6. Gratis gezondheidzorg  met waardering voor verscheidene alternatieve/complementaire geneeswijzen. Een goede passende gezondheidszorg is een basisrecht waar iedereen kosteloos van gebruik hoort te kunnen maken. Dit betreft niet alleen reguliere zorg. De waarde van verscheidene vormen van alternatieve/complementaire zorg mag meer erkend worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan acupunctuur, homeopathie, bloesemtherapie en andere energetische geneeswijzen zoals Brennan Healing Science. Ook kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het gebruik van kruiden. Het is wenselijk als er wordt toegewerkt naar een meer integrale zorg, dus een zorg waarin ‘reguliere’ en ‘alternatieve’ zorg optimaal samengaan.

De Zwitserse overheid liet een onderzoek doen naar alternatieve zorg. Uit het onderzoek bleek dat homeopathie een waardevolle toevoeging is voor de conventionele medische zorg. De resultaten van het onderzoek zijn te lezen in het boek “Homeopathy in Healthcare: Effectiveness, Appropriateness, Savety, Costs” geschreven door B. Matthiesen en uitgegeven door “Springer”.

Helaas wordt er waar het gaat om alternatieve zorg vaak gemeten met twee maten. Een onderzoek van Prof. Dr Yvo Smulders, hoogleraar interne geneeskunde aan de VU, laat zien dat van alle reguliere medische handelingen er slechts 1 op de 120 evidence based is! Hij geeft aan dat de term “Evidence Based Medicine” wordt misbruikt door zorgverzekeraars en overheden. Het wordt volgens hem niet gebruikt zoals de “aartsvader”, David Sackett, het in gedachte had.

Laten we de positieve mogelijkheden die alternatieve/complementaire zorg ons biedt om onze gezondheid te bevorderen met een openminded houding nader onderzoeken om deze nog effectiever te kunnen inzetten en dit ook daadwerkelijk doen!

7. Een ministerie van vrede. Het is hoogtijd dat er een ministerie komt dat zich op fulltime basis bezighoudt met het zoeken en toepassen van manieren om alle mensen op een gezonde, harmonieuze manier te laten samenleven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het geven van cursussen ‘Geweldloos communiceren op alle scholen’. Ik vraag jullie al het beleid te toetsen aan de ‘Universele verklaring van de rechten van de mens’ , ‘Het internationaal verdrag inzake de rechten van het Kind’ en de ‘Earth Charter’.

Hoe meer uw partij beleid maakt dat in overeenstemming is met deze 7 punten. Hoe groter de kans is dat ik de volgende verkiezingen op u stem en anderen aanmoedig hetzelfde te doen!

Met vriendelijke groet,

 (Jouw Naam)


Lees hier als je wilt meer van Marlon zijn columns over liefde, bewustzijn en duurzaamheid.

Als een van zijn columns je aanspreekt, dan zal het boek ‘Een Spirituele Samenleving’ je waarschijnlijk ook aanspreken! Nu hier te koop evenals de dichtbundel ‘Velden van Smaragd’!

Zelf meedenken over het onderwerp? Word dan lid van de groep: Samen een Spirituele Samenleving creëren

Like als je wilt ook de pagina: Een Spirituele Samenleving: mens-, dier- en milieuvriendelijk samenleven en/of Marlon Wong-Sioe.

Marlon Wong-Sioe studeerde hbo Theologie, deed een mindfulness trainer basisopleiding en is schrijver van het boek ‘Een Spirituele Samenleving: een gids om mens-, dier- en milieuvriendelijk samen te leven’ en de dichtbundel ‘Velden van Smaragd: gedichten geïnspireerd op de betoverende schoonheid van de natuur.’