Wat is succes hebben? Als je het mij vraagt zijn we in ons diepste wezen altijd succesvol. Op zielsniveau – of hoe je het noemen wilt zijn we altijd (zonder ook maar een uitzondering) mooi, liefdevol, krachtig, vredig, vreugdevol en stralend. Dit is wat succesvol zijn inhoudt.

Helaas wordt vaak het succes dat we op een dieper niveau altijd hebben -altijd zijn – echter niet ervaren. Dit komt omdat we als mensheid vaak niet gericht zijn op deze diepere zielsdimensie. We zijn vaak enkel gericht op het niveau van de persoonlijkheid en op het fysieke lichaam. Hier heerst een fixatie op in de huidige samenleving wat het lastig kan maken je als individu op wat diepers te richten. Vaak is er dus enkel aandacht voor de persoonlijkheid en het fysieke lichaam. Waaraan meten we het succes van een persoon af?

De mate waarin we een persoon als succesvol zien hangt af van hoe goed iemand het volgens ons – naar onze maatstaven – doet. Hoe goed iemand iets volgens ons doet heeft van doen met wat wij denken te willen. En wat we denken te willen kan zo ongezond zijn als de pest!

We zeggen niet vaak: ieder is op een dieper niveau succesvol want iedereen straalt diep van binnen als een prachtige diamant. Nee, intrinsieke waarde wordt helaas vaak ontkent. Zelfs in zo een mate dat de waardebepaling van de mensheid vaak volledig verstoord is.

De mate waarin iemand waardering verdient hangt volgens veel mensen niet eens samen met de mate dat de intrinsieke waarde – de liefde – van iemand tot uiting komt. Dit niet als graadmeter hebben voor iemands succes is en blijft ronduit gestoord. Vaak wordt de mate van succes tegenwoordig afgemeten aan hoeveel geld iemand heeft. ‘Andere zaken doen er niet toe’.  In sommige gevallen worden vooral de grootste verstoringen van onze intrinsieke waarde – ons innerlijk licht – als succesvol gezien omdat deze gedachtegangen en gedragingen geld in het laatje hebben gebracht. Succes!? Nee!

In het spiritueel psychologische handboek Een cursus in wonderen staat dat we sommige van onze grootste vorderingen hebben aangemerkt als mislukking en onze grootste vergissingen als succes. Dit is wat de mensheid zal inzien als ze succes niet langer afmeet aan het in vervulling gaan van de wens om anderen pijn te doen (bijvoorbeeld om zo geld te verdienen), maar aan de mate waarin in vrede wordt geleefd.  

Wapenhandelaren zijn vaak succesvol. Ze verdienen miljarden…waarom? Omdat ze iets aanbieden wat mensen denken te willen. Maar wat is het dat mensen werkelijk willen? Wat willen mensen voorbij alle verstoringen? Het is vrede, het is liefde, het is vreugde en rust!

Sommige mensen zullen succes afmeten aan meer dan de mate waarin geld wordt verdiend. Toch zien ze geld verdienen als de hoeksteen van succes. ‘Als er geen sprake is van geld verdienen, dan kan iemand niet succesvol zijn. Het kan dan niet dat iemand het echt goed doet’. Ook dit idee mag losgelaten worden. Natuurlijk is in de huidige samenleving geld verdienen/hebben heel handig. Het is ook vaak nodig om op een fatsoenlijke manier mee te kunnen draaien. Er is op zich niks mis met geld. Het is ook niet verkeerd er veel van te hebben. Maar als we niet in een samenleving wensen te leven waarin geldstromen vaak als te bepalend worden ervaren, dan dienen we nu gezamenlijk af te stappen van het idee dat iemand alleen succes kan hebben als iemand geld heeft. Laten we dit niet verdraaien. Geld/waardering aan iemand geven kan diegene zeker helpen om succesvol te zijn in de zin van te stralen. Maar als we ontkennen dat iemand succes kan hebben louter door liefdevol te zijn, dan fixeren we ons als samenleving in zo’n mate op geld dat we ons in het monetaire systeem gevangen zetten.

Als dit zo blijft dan zal het als samenleving lijken alsof ons succes in het leven niet van doen heeft met de mate waarin we ons afstemmen op vrede en liefde, maar eerder op de ‘grillen van de financiële markt’. Grillen die ontstaan door onze weigering om succes meer met intrinsieke waarde en het uiten hiervan te associëren. Ja wellicht ook omdat sommige mensen met deze grillen angst willen creëren om anderen te controleren, maar dit zou onmogelijk zijn als alle andere mensen zouden weten waar ware waarde is gelegen.

Waar we succes aan afmeten dient altijd samen te hangen met de mate van liefde, vrede, vreugde en rust die worden ervaren. Hoe meer een bepaalde eigenschap/kwaliteit/handigheid/middel ingezet wordt om iedereen zonder ook maar een uitzondering te helpen vrede, vreugde, liefde en rust te ervaren en dit lukt, hoe meer er op een gezonde manier gesproken kan worden van succes. Hoe meer het spreken over succes hiervan los wordt getrokken, de groter de mate van onzinnig denken.

Wanneer succes niet met liefde wordt geassocieerd – dienstbaarheid aan de liefde – is er altijd sprake van waanzin. En dat is niet wat we ten diepste willen. We willen geen ‘afgoden’ als hebzucht, angst, schuld en haat. We willen deze niet voor de liefde plaatsen. We willen de liefde. De liefde die onze ziel is. We willen de liefde die ook vreugde, vrede, kracht, rust en harmonie is! We willen de Liefde bovenal!

Copyright © Marlon Wong-Sioe 2020

Lees hier als je wilt meer van mijn columns over spiritualiteit, gezondheid en duurzaamheid!

Als een van mijn columns je aanspreekt, dan zal mijn boek ‘Een Spirituele Samenleving’ je waarschijnlijk ook aanspreken! Nu hier te koop evenals mijn dichtbundel ‘Velden van Smaragd’!

Zelf meedenken over het onderwerp? Word dan lid van de groep: Samen een Spirituele Samenleving creëren

Like ook de pagina: Een Spirituele Samenleving: mens-, dier- en milieuvriendelijk samenleven en/of Marlon Wong-Sioe.

Marlon Wong-Sioe studeerde hbo Theologie en is schrijver van het boek ‘Een Spirituele Samenleving: een gids om mens-, dier- en milieuvriendelijk samen te leven’ en de dichtbundel ‘Velden van Smaragd: gedichten geïnspireerd op de betoverende schoonheid van de natuur.’