In haar boek ‘Hoog in de Hemel’ beschrijft engelenkenner Lorna Byrne een ervaring die ze heeft gehad. Ze beschrijft de mogelijkheid dat in de toekomst, een paar generaties vanaf nu, er mensen zullen zijn die cyborgs zijn. Dus half mens, half robot. Deze mensen zijn, schrijft ze , zo gemaakt zodat ze makkelijk aangestuurd kunnen worden door degenen die uitzijn op het overheersen van anderen. Technologie kan zowel op een goede als op en verkeerde manier gebruikt worden, laat ze weten.

Of je nu gelooft dat Byrne deze ervaring heeft gehad en of dit echt een mogelijke toekomst is of niet, het is een interessante overdenking. Het doet ons kritischer nadenken over het gebruik van technologie en kijkende naar hoe technologie op grote schaal wordt misbruikt op deze planeet, lijkt me dat zeker gewenst en ook nodig.

We dienen het recht op lichamelijke integriteit hoog in het vaandel te houden en mensen goed te informeren. Ook waar het vaccinaties betreft. Zelf ben ik niet tegen vaccinaties zolang ze goed getest zijn blijkt dat ze veilig zijn. Ik denk dat ze kunnen helpen.

Op het vwo vond ik biologie altijd een van de leukste vakken. Bijvoorbeeld het leren over immunologie en waaronder over macrofagen en T en B geheugencellen. Nog steeds vind ik het aannemelijk dat het immuunsysteem in elk geval in grote lijnen zo werkt. Hoewel je het misschien niet van mij zou verwachten keek ik de ‘antivax’ beweging een beetje met een schreef oog aan.

Onlangs dacht ik echter, kom op Marlon, wat kan het voor kwaad om daar even iets nauwkeuriger naar te kijken. Na even wat onderzoek gedaan te hebben ben ik echt geen antivax persoon geworden, maar ik kijk de beweging niet meer met een schreef oog aan. Voor ik meer specifiek wat over deze beweging vertel, eerst nog wat dingen in het algemeen.

-Op deze planeet woeden idiote oorlogen.

-Op deze planeet komen nog dagelijks mensen om van de honger, zeker elke 10 seconde sterft er een kind onnodig van de honger.

-Op deze planeet is er een soort dat de natuur uitbuit en zorgt voor plastic afval eilanden in de oceaan.

-Op deze planeet wordt mensen zorg geweigerd om financiële redenen.

En dat is natuurlijk nog lang niet alles.

Ik vraag me dan echt af hoe mensen het in vredesnaam in hun hoofd halen dat wanneer het aankomt op bijvoorbeeld vaccins alles automatisch koek en ei is. Alsof er een metersdikke van titanium gemaakte scheidslijn bestaat tussen alle ellende in de wereld en de farmaceutische industrie. Ik ben niet antivax en zeker ook niet tegen medicijngebruik, maar we mogen hier best kritisch op zijn. En het slaat nergens op als je, wanneer je kritisch bent op vaccins, meteen als ‘complotgekkie’ wordt weggezet.

Soms ligt ‘de waarheid’ ergens in het midden. Soms hebben zowel de mensen met ‘buitensporige theorieën’ als de mensen die alles geloven wat via ‘de mainstream status quo kanalen’ wordt gezegd een punt. We mogen dan ook serieus even kijken naar wat ‘de ander’ te zeggen heeft.

Volgens bepaalde bronnen is het zo dat er gevallen zijn waarbij pas later de negatieve gevolgen van een vaccin naar voren kwamen. Wat misschien nog veel interessanter is, is dat de afname van heel veel infectieziektes volgens sommige bronnen al heeft ingezet een tijd voordat men begon met het massaal vaccineren van mensen. (Dit wordt bijvoorbeeld gemeld op:https://www.nvkp.nl/.) Waardoor nam dit al af? Dit was door betere leefomstandigheden zoals schoon drinkwater, genoeg goed voedsel, fijn onderdak etc. Ik vind deze theorie niet onaannemelijk. Vaccins verkopen (de farmaceutische industrie is met miljarden euro’s winst per jaar een heel winstgevende bedrijfstak) is natuurlijk makkelijk. Het verandert niet veel aan de status quo. Maar wat als we nou al die mensen die in armoede leven meer zouden helpen? Wat als het nou allemaal betrokken mondige individuen zouden worden die geven om de planeet en haar inwoners? Uiteindelijk beter voor ons allemaal, alleen veel mensen zien dit helaas niet in. Anders was het allang gebeurd.

Waarom deel ik dit? Niet om dat ik antivax ben! (Ik heb mezelf ook wel eens vrijwillig laten inenten en heb hier geen spijt van.) Wel deel ik het omdat om een gezonde democratie te hebben het nodig is dat mensen minder eenzijdig worden geïnformeerd en voldoende nadenken over wat er gebeurt in de maatschappij. Ik vind de internetcensuur die ik soms zelf heb ervaren waar het gaat om het delen van 100% vreedzame berichten over maatschappelijke zaken soms treurig. We hoeven niet alle klakkeloos aan te nemen wat de status quo zegt. Als dat hier WO 2 was gebeurd dan zouden we hier allemaal nazi’s zijn geweest. Niet wenselijk toch?

Ik wens alleen maar een ‘schaap’ te zijn voor de vreedzame en intelligente Liefde in m’n hart waarvan ik weet dat deze in ieders hart aanwezig is.

Er dient altijd genoeg tijd te worden genomen om er zeker van te zijn dat een vaccinatie veilig is. Er kan natuurlijk gebruik worden gemaakt van de kennis die er al is en er kunnen testen en simulaties worden gedaan maar een ‘hele wetenschappelijke wereld’ die aan een vaccin werkt geeft ze nog geen tijdmachine om te zien wat de gevolgen van een vaccin zijn op de langere termijn. En ergens moet er denk ik toch een streep worden getrokken. Als er bijvoorbeeld wordt gezegd dat we er goed aan doen ‘chips’ te dragen zodat goed in de gaten kan worden gehouden of we ziek zijn of niet, zodat we onze geliefden zo goed mogelijk kunnen beschermen, dan doen we er verstandig aan ‘nee’ te zeggen. We moeten voorkomen dat het dragen van een chip straks net zo ‘nodig is’ als het bezitten van een laptop. Er zijn zoveel manieren om de volksgezondheid te verbeteren die meer natuurlijk zijn:

1. Het wegnemen van economische stress door het (in fases) invoeren van een basisinkomen.

2. Beter milieubeleid met onder andere schonere lucht als gevolg.

3. Het afbouwen van de bio-industrie waarin door het gebruik van antibioticum resistente bacteriestammen kunnen ontstaan die ook gevaarlijk kunnen zijn voor mensen.

4. Meer aandacht voor gezonde voeding en het goedkoper maken hiervan.

5. Meer aandacht voor mindfulness en yoga om stress beter het hoofd te kunnen bieden. Dit o.a. door gratis aangeboden onafhankelijke cursussen mindfulness en yoga in alle zorg en onderwijsinstellingen.

6. Meer positeive aandacht voor complementaire zorg. Bijvoorbeeld door verscheidene alternatieve geneeswijzen in het basiszorgpakket op te laten nemen en zorgverzekeraars non-profit te laten zijn. Ook kan dit door meer positieve aandacht voor complementaire zorg in alle zorgopleidingen.

Laten we al deze alternatieve mogelijkheden vooral verkennen!

Copyright © Marlon Wong-Sioe 2020

Als deze column je aanspreekt, dan zal mijn boek ‘Een Spirituele Samenleving’ je waarschijnlijk ook aanspreken! Nu hier te koop evenals mijn dichtbundel ‘Velden van Smaragd’!

Zelf meedenken over het onderwerp? Word dan lid van de groep: Samen een Spirituele Samenleving creëren

Like ook de pagina: Een Spirituele Samenleving: mens-, dier- en milieuvriendelijk samenleven en/of Marlon Wong-Sioe.

Marlon Wong-Sioe studeerde hbo Theologie en is schrijver van het boek ‘Een Spirituele Samenleving: een gids om mens-, dier- en milieuvriendelijk samen te leven’ en de dichtbundel ‘Velden van Smaragd: gedichten geïnspireerd op de betoverende schoonheid van de natuur.’