Jaren geleden, rond 2010 meen ik, bezocht ik een lezing van Barbara Brennan. Het was in de Damrak in Amsterdam. Ik weet nog dat ik, voor de lezing was gestart, iemand van achter in de zaal over het hoofdpad in het midden naar het podium zag lopen. ‘Is haar dat al?’ hoorde ik iemand naast mij zacht zeggen. ‘Ja, dat is haar al!’

Brennan was even bezig met de voorbereidingen voor de lezing. Toen ze op het podium stond, was één van de eerste dingen die ze zei ‘pretty high up here’ terwijl ze zachtjes een paar keer met een voet op de grond stampte. Barbara’s lezing ging over het menselijk energieveld. Het was de laatste wereldtour die ze maakte voor ze met pensioen ging en vorig jaar op 3 oktober 2022 overleed. Ik twijfelde of ik zou gaan, maar wat ben ik blij dat ik op het laatst moment toch nog gegaan ben.

Tijdens de lezing vertelde Brennan onder andere over de verschillende niveaus van het menselijke energieveld. Volgens Brennan hebben we naast een fysiek lichaam allemaal een energetisch veld dat het fysieke lichaam omringt en doordringt. Vaak wordt dit energieveld de ‘aura’ genoemd. Het hangt samen met ons fysieke, emotionele, mentale en spirituele welbevinden.

Op het gegeven moment gebruikte Brennan tijdens de lezing het ‘Labda’ teken om kort daarna haar excuses aan te bieden en uit te leggen dat het in de natuurkunde het teken is dat staat voor golflengte. Brennan heeft een Master in Atmosferische verschijnselen en werkte voor een tijd met plezier als wetenschapper bij de NASA tot ze ontslag nam. In één van haar nieuwbrieven zegt ze dat ze die baan bij NASA nog steeds mist. Haar eigen reis ging haar in haar woorden van ‘outer space’ naar ‘inner space’. Dit gebeurde tijdens de burgerrechtenbeweging in de VS in de jaren 60 waar ze ook marcheerde en geïnteresseerd raakte in het menselijke psyche. Deze hangt dus samen met energievelden. Deze zag ze in haar kindertijd en begon ze eer te zien toen ze een massagepraktijk had.

Tijdens de lezing vertelde Brennan wat over de verschillende energievelden die ze heeft waargenomen tijdens haar reizen over de wereld. Sterke etherische lichamen (1e niveau: het meest verbonden met het fysieke lichaam) zien we veel bij atleten, zei ze. Veel Amerikanen, lees inwoners van de VS, hebben een sterk emotioneel lichaam (2e niveau, gevoelens omtrent jezelf). In het Midden-Oosten vinden we bepaalde mensen die heel sterke mentale lichamen (3e niveau: rationele denkprocessen) hebben maar ook mensen die erg op het hart gericht zijn. Door het verschil in focus kan het zijn dat ze elkaar niet begrijpen, vertelde ze. Ze zei dat we sterke astrale lichamen (4e niveau: relaties) veel zien in Zuid-Amerika. Ontwikkelde etherisch causale lichamen  (5e niveau: goddelijke precisie) zijn veel te zien in Japan. Mensen met een sterk celestisch lichaam (6e niveau: goddelijke liefde) zijn vooral te vinden binnen het Hindoeïsme en bepaalde christelijke groeperingen die veel met aanbidding bezig zijn. Sterke ketherisch causale velden (7e niveau: goddelijke geest) heeft ze veel gezien binnen het Boeddhisme. Hierbij stelde Brennan voor dat we van elkaar leren. Iemand uit het publiek vroeg haar ‘what are we?’ waarbij ze waarschijnlijk verwees naar Nederlandse mensen of specifiek mensen in  Amsterdam. You’re a mixture’ zei ze. Daar kunnen we, stelt Brennan, dus ons voordeel mee doen.

Volgens Brennan bestaan menselijk wezens in vier dimensies. Het fysieke lichaam en de verschillende energievelden (aura) waar we het zojuist over hebben gehad, zijn er daar twee van. Daarnaast is er wat Brennan de hara-dimensie noemt. Deze dimensie ziet er, laat Brennan weten, uit als een gouden lijn door het midden van het lichaam, van het midden van de aarde tot ongeveer een meter boven het hoofd. Op deze lijn liggen verschillende energetische punten, anders dan de chakra’s die Brennan ook beschrijft in haar latere boeken. De punten op de haralijn betreffen volgens Brennan de tan tien, zielezetel en het ID-punt. Volgens Brennan hangt de haralijn samen met intentie. Als deze is afgestemd volgen we onze levenstaak.

Over dit afstemmen van de haralijn zei Brennan op het gegeven moment ‘it goes like this’. Daarna nam ze een simpele houding aan die ook terug te vinden is in haar boek ‘Bronnen van Licht’. In de paar seconden dat ze het deed, veranderde in mijn ervaring de hele sfeer in de zaal. Het was alsof alles, alle energie in de zaal samenvloeide op een geweldige manier. Helaas stopte ze al na een paar seconden waarna ze zei dat ze zich op dat moment om de één of andere reden beschaamd voelde. “Somehow I now feel embarresed” zei ze. Ik had graag gewild dat ze nog heel lang door was gegaan met die oefening, maar ik ben al heel blij dat ik het even heb mogen meemaken.

De andere dimensie die Brennan in haar boeken omschrijft is die van de ‘Corestar’. In haar Nederlandse boeken wordt het woord ‘Wezenster’ gebruikt. De Wezenster is volgens haar de diepste dimensie van ons mens-zijn. Het is onze goddelijke kern die nooit geschaad kan worden.

Brennan beschrijft creatieve golven die uit onze Wezenster komen. Ze bewegen uit de Wezenster door de verschillende zojuist beschreven dimensies van ons wezen tot in het fysieke, komen dan tot stilstand, en keren terug. Dan is er weer een moment van stilstand voor de volgende golf komt. Er is steeds sprake van meerdere golven van liefde vanuit de kern van ons wezen naar buiten en weer naar binnen. Sommige duren kort, sommige heel lang.

Brennan laat weten dat we ons vaak gemakkelijk voelen bij uitwaartse golven – waarbij we creatieve expansie ervaren – maar minder bij stilstand en inwaartse golven terwijl deze niet minder zijn dan de uitwaartse. Bij de inwaartse beweging worden we ons bewust van wat we allemaal hebben gecreëerd en brengen we het naar onze Wezenster, waar alle liefde die we hebben ervaren deel wordt van ons, voor de eeuwigheid. Volgens Brennan worden dus alle ervaringen die we hebben gedestilleerd. Alle liefde die in wat voor ervaring ook te vinden is, wordt als kernessentie toegevoegd aan de kern van ons wezen. Elk moment, ongeacht wat er in de wereld gebeurd, nemen onze goddelijke kernkwaliteiten waarbij je kan denken aan kwaliteiten als compassie, vrede, helderheid, moed, geduld en vreugde, dus toe. Ook al ervaar je ze door blokkades dus niet, onze prachtige kern is er.

Toen Brennan het over de energievelden van de aura had, vertelde ze dat een goede aarding door de basischakra erg belangrijk is. Ze vertelde dat op veel plekken waar ze komt de aarding van mensen niet goed is. Ze zei dat het in Nederland nog meevalt. Gelukkig maar. Ik herinner me ook dat ze vertelde over het uitstralen van liefde vanuit ons hart in 360 graden. Allen kanten op dus. Daarnaast had ze het over het 6e chakra, soms ook wel het 3e oog chakra genoemd. Ze vroeg wat het Nederlandse woord is voor ‘psychic abilities’. Iemand uit het publiek zei ‘helderziendheid’. Een woord dat ze herhaalde en het klonk goed. Ze vertelde wat over de voor en achterkant van het 6e chakra. De voorkant staat in relatie tot het vermogen op een helderziende wijze kleur waar te nemen, zei ze. En de achterkant met het vermogen om op een helderziende wijze vorm waar te nemen. Informatie die nog niet te vinden was in de toen gepubliceerde boeken van haar. Ik vond het heel interessant.

Ik herinner me dat Brennan specifiek inging op het 5e niveau van de aura. Ze zei dat ze de laatste jaren heel veel over liefde gechanneld had, maar dat er de laatste tijd andere informatie doorkwam die specifiek ging over goddelijke wil. Ze zei dat goddelijke wil bijvoorbeeld te zien is in de manier waarop een boom zich ontvouwt. Brennan spreekt hier ook wel van goddelijke precisie.

Volgens Brennan is het mogelijk om blokkades in het energieveld te zien voordat ze zich fysiek manifesteren. Dit biedt mogelijkheden waar het gaat om het preventief werken. Brennan zelf werkt met handoplegging. Ze zegt niet dat ze in staat is alles te genezen. Het hangt zegt ze af van hoe ver de healer (energetisch therapeut) ontwikkelt is maar ook van de houding van degene die behandeld wordt. 

Brennan sprak over blokkades, hoe ze ontstaan, over harde en zachte pijn en over het oplossen hiervan. Ze zei dat als je als kind bijvoorbeeld per ongeluk een vaas breekt en niet weet hoe je met de schik om moet gaan, je het wegstopt. Je splitst zo je bewuste gewaarzijn van de pijn en zo wordt de verstoring echt een blokkade. Als een soortgelijke gebeurtenis zich keer op keer herhaalt, dan stapelt de pijn zich om deze ‘zachte pijn’ op. Daar spreekt ze van ‘harde pijn’. Om de blokkade op te lossen moeten we ons weer bewust worden van de pijn zegt ze. Zo kan onze levensenergie weer stromen. Ze vroeg ons om bij wijze van oefening in onze persoonlijke pijn te gaan, waarna ze vroeg of we dit gedaan hadden. ‘I don’t see you crying’ zei ze toen met een lach.

Brennan besprak plaatsjes van de energievelden die ze heeft waargenomen bij mensen met verschillende ziektes. Ik herinner me dat ze het had over diabetes en hart en vaatziektes en dat ze hier een verband tussen had gezien nog voor er in wetenschappelijke kringen over dit verband werd gesproken. Nadat ze twee plaatjes liet zien, één van het energieveld van iemand met hiv en één van het energieveld van iemand met kanker, leek de zaal wat geschrokken. Daarna voegde ze toe dat het plaatje van de persoon met hiv weergaf hoe het was voordat er hiv remmers waren. Over het plaatje van iemand met kanker zei dat het in een vergevorderd stadium was.

Brennan is voor een complementaire zorg waarin ‘alternatief’ en ‘regulier’ elkaar aanvullen. Ze vertelde wat over wat volgens haar energetisch gezien de overlevingskansen van iemand die kanker heeft vergroten. Ze vertelde ook de meest opvallend resultaten met handoplegging behaald te hebben met mensen die sportblessures hebben. Wanneer iemand een verstuikte enkel heeft, dan zijn er energetische lijnen op het eerste niveau gesprongen. Wanneer ze direct weer verbonden worden, kan het zijn dat diegene binnen een half uur weer kan lopen inplaats van dat deze persoon twee weken op krukken moet lopen, zegt ze. Ze vroeg ons om ons een wereld voor te stellen zonder ziektes!

Sprekend over blokkades in ons energieveld had Brennan het ook over verdedigingsmechanismen. Eén van de ‘verdedigingsmechanismen’ die ze in haar boeken beschrijft, is de ‘psychopathische verdediging’. Ze liet een plaatje zien van twee figuren en een energieveld met energetische punten die elke persoon op de ander had gericht. Brennan laat weten dat als veel mensen dit doen er sprake is van een oorlog. Ook liet ze weten dat door aan onszelf te werken en onze blokkades op te lossen we een eind kunnen maken aan ‘these rediculous wars’, oftewel deze belachelijke oorlogen, op deze planeet.

Iemand uit het publiek vroeg hoe lang het zou duren voordat we wereldvrede hebben. Brennan zei dat ze dat een lastige vraag vond. Ze zei dat als ze in een optimistische bui is ze denkt dat het elk moment kan gebeuren. Als ze een blokkade van zichzelf aan het verwerken is dan denk ze, zei ze, soms: ‘It’s never gonna happen’. Ze probeerde een realistische inschatting te maken en zei dat ze dacht dat het in zo’n 200 jaar mogelijk moet zijn. Behalve tijdens de lezing geeft Brennan in haar boeken informatie over hoe we hier naartoe kunnen werken. Haar drie bekendste boeken zijn ‘Licht op de Aura’, ‘Bronnen van Licht’ en haar na de lezing pas gepubliceerde boek ‘Core Ligt Healing’. Zelfliefde en zelfacceptatie zijn heel belangrijk om te helen, laat ze weten.

Brennan schrijft: ‘Enlightenment and love are the very foundations of your being.’ Oftwel ‘verlichting en liefde zijn de fundamenten van ons wezen’. Stel je een voor hoe het is als we allemaal meer zouden zijn afgestemd op de golven van liefde die vanuit de kern van ons wezen bewegen en ernaar terugkeren. We zouden leven volgens een natuurlijk ritme, waarbij angst zou afnemen en onze ervaring van liefde zou groeien.

Brennan groeide op in een conservatief Christelijke omgeving. Ik weet nog dat tijdens de lezing Brennan, toen ze het over de Wezenster had, iets zei in de trant van ‘Isn’t that much better than a punishing God? oftwel ‘Is dat niet veel beter dan een straffende God?’

Tijdens de lezing had Brennan het op het gegeven moment even over iets heel anders. Ze deelde iets wat in haar eigen woorden ‘totally different’ is. Ze vertelde, als ik het met goed herinner, dat als er in een bepaalde woestijn zonnepannelen geplaats zouden worden de hele VS van stroom voorzien kan worden.

In de pauze was ik op het gegeven moment zo brutaal om naar haar toe te lopen en haar een hand te geven. Ik wist niet wat ik moest zeggen en zei dat ik haar boeken heb gelezen…Ze vroeg of de lezing me beviel. Ik knikte en zei dat die me zeker beviel! Even later ging ze weer het podium op!

Ik heb me nog vaak afgevraagd of ik niet had moeten meedoen aan de tweedaagse workshop die volgde op de lezing, waarschijnlijk deed ze een “Goddess healing” (in haar boek ‘Bronnen van Licht’ laat ze weten dat de ‘Godin’ de ‘Heilige Geest is’) of een andere vorm van healing, maar ik denk nu dat het oké is zo. Wat ben ik blij dat ik deze lezing heb mogen bijwonen. De boeken en de lezing van Brennan zijn een grote hulp geweest om het leven beter te begrijpen en mijn gevoeligheid beter te kunnen hanteren, en daar ben ik haar voor altijd dankbaar voor.

Jaren voor Barbara Brennan overleed, las ik eens dat ze graag meer tijd zou hebben om in haar bloementuin te werken. Toen ik na haar overlijden aan Barbara Brennan dacht, zag ik haar voor me in een prachtige golvende jurk omgeven door bloemen. Ik moest toen aan dat artikel denken.

Hoewel ik het persoonlijk jammer vind dat ze nu aan ‘de andere kant’ leeft, gun ik haar natuurlijk alle liefde en geluk! Ze heeft laten zien wat voor geweldige prachtige invloed iemand die vanuit het hart leeft heeft. Ze heeft de wereld geleerd meer te leven op golven van liefde, vanuit de stralende kern van ons wezen. Wanneer we veroordeling loslaten zal de liefde vanuit het diepst van ons wezen steeds meer stromen.

Barbara Brennan schrijft ons voor te stellen hoe het zou zijn als iedereen zijn oordelen (veroordelingen) zou loslaten, wat een wereld zou dat zijn!’ Onze liefde zou, als we het idee loslaten dat wie dan ook pijn verdient, meer bevrijd worden. We zouden steeds meer onze stralende kernessentie ervaren. Wat prachtig zou dat zijn. De samenleving zou als geheel steeds meer afgestemd zijn op natuurlijke cycli wat het voor ieder individu makkelijker zou maken dit te doen. We zouden leven, meer en meer, op golven van liefde!

Copyright © Marlon Wong-Sioe 2023

Lees hier als je wilt meer van Marlon zijn columns over liefde, bewustzijn en duurzaamheid.

Als een van zijn columns je aanspreekt, dan zal het boek ‘Een Spirituele Samenleving’ je waarschijnlijk ook aanspreken! Nu hier te koop evenals de dichtbundel ‘Velden van Smaragd’!

Zelf meedenken over het onderwerp? Word dan lid van de groep: Samen een Spirituele Samenleving creëren

Like als je wilt ook de pagina: Een Spirituele Samenleving: mens-, dier- en milieuvriendelijk samenleven en/of Marlon Wong-Sioe.

Marlon Wong-Sioe studeerde hbo Theologie, deed een mindfulness trainer basisopleiding en is schrijver van het boek ‘Een Spirituele Samenleving: een gids om mens-, dier- en milieuvriendelijk samen te leven’ en de dichtbundel ‘Velden van Smaragd: gedichten geïnspireerd op de betoverende schoonheid van de natuur.