Wat is zingeving? We hebben er allemaal behoefte aan. Zingeving heeft van doen met aandacht besteden aan wat het leven zin geeft. Wat geeft ons leven zin?

Sommige mensen zullen zeggen dat ze echt zin ervaren als ze bijvoorbeeld een lekkere taart eten. Anderen zullen vooral de ervaring hebben dat het leven zin heeft als ze een wandeling maken door het bos, als ze aan het picknicken zijn, aan het werk zijn, een drankje doen op het terras of als ze aan het schilderen zijn…Het is een lange lijst van wat ons ‘de ervaring van zin’ kan geven.

Er wordt op verschillende wijzen getracht onze ervaringen van zin overzichtelijk in te delen. Dit kan helpen om beter over zingeving te kunnen communiceren en onze ervaring van zin in het leven zo optimaal mogelijk te maken. Ruard Ganzevoort, Hoogleraar praktische Theologie aan de VU en 1e Kamerlid spreekt over 5 niveaus van zingeving:

1e laag: zintuigelijke waarneming.

2e laag: vitaliteit

3e laag: samenhang

4e laag: betekenis

5e laag: levensbeschouwing, transcendente verhalen en religieuze tradities

Over zijn indeling is meer over te lezen in zijn artikel: We hebben behoefte aan een nieuw groot verhaal. Wat ik erg kan waarderen aan de tekst is dat erin duidelijk wordt gemaakt dat wanneer er gesproken wordt over zingeving, dit een heel breed scala aan onderwerpen kan betreffen. Zeker ook onderwerpen waar we in het dagelijks leven mee van doen (kunnen) hebben.

Zoals het woord zingeving, bijvoorbeeld door Ganzevoort wordt gebruikt, is het niet iets om je slechts een keer in het jaar – bijvoorbeeld met kerst– mee bezig te houden. Aandacht voor zingeving verdient een belangrijke, veel meer centrale, plaats in de samenleving. Dat wil zeggen dat aandacht voor zingeving – bijvoorbeeld door de vraag ‘hoe ervaar ik zoveel mogelijk zin in mijn hele leven?’ te stellen en zo goed mogelijk te beantwoorden – dagelijkse aandacht verdient van iedereen!

Zelf heb ik bij het beantwoorden van de zojuist gestelde vraag heel veel baat gehad bij het werk van Barbara Brennan voormalig natuurkundige bij de NASA. Zij beschrijft in haar boek ‘Core Light Healing’ haar fijne baan bij het ruimtevaartbedrijf waar ze o.a. werkte aan een satelliet die ook daadwerkelijk gevlogen heeft. Tijdens de burgerrechtenbeweging in de VS verschoof Brennan haar aandacht echter van outer space naar inner space met als gevolg dat ze haar goede baan opzegde en aan een nieuw avontuur begon.

Brennan beschrijft in haar boek ‘Core Light healing’, evenals in eerdere boeken, dat wat ze het menselijke energieveld noemt. Ze laat weten dat er wetenschappelijke instrumenten zijn die dit veld gedeeltelijk kunnen waarnemen en komt met voorbeelden. Zo verwijst ze bijvoorbeeld naar een onderzoek van biologe Valerie Hunt. Brennan laat weten dat het waarnemen van dit energieveld simpelweg een kwestie is van het uitbreiden van onze waarneming. Normaal gesproken nemen we visueel alleen maar een bepaald deel van het elektromagnetisch spectrum waar (genaamd het zichtbare lichtspectrum), maar we weten dankzij wetenschappelijke instrumenten dat er veel meer is dan dit gedeelte. Het is bekend dat er dieren zijn zoals hagedissen, vogels en rendieren die in staat zijn om infrarood of ultraviolet licht waar te nemen. Brennan stelt dat door oefening – denk bijvoorbeeld aan meditatie – we onszelf als het ware kunnen afstemmen op frequenties waar we ons normaal gesproken vaak niet van bewust zijn. Geheel en al vreemd is het ons echter niet. Wellicht heb je wel eens ervaren dat je de sfeer in een bepaalde ruimte of rond een bepaald persoon niet prettig vond zonder een duidelijke reden. Volgens Brennan is dit te verklaren aan de hand van velden van subtiele energie.

Misschien wil je een simpele oefening doen. Haal eerst een paar keer rustig en diep adem en neem daarbij ook zonder het te forceren ook je buik mee. Misschien helpt het om deze tekst, tijdens deze oefening, ook even naast je neer te zetten. Voel je je al wat meer ontspannen? Je kunt als je wilt voor de oefening je handen ontspannen een stukje voor je houden. Je vingers wijzen naar voren en je handpalmen zijn naar elkaar toe gericht. Langzaam beweeg je je handen nu van elkaar af en naar elkaar toe. Hierbij let je op wat je eventueel voelt tussen je handen. Is er iets wat je voelt? Hoe zou je datgene omschrijven?

Ik heb meerdere malen mensen gevraagd deze oefening te doen zonder eerst een inleiding te geven zoals je net hebt gehad. Mensen beschrijven eigenlijk altijd iets waar te nemen zoals warmte, druk, tintelingen, verschillende lagen, iets magnetisch. Hoewel deze gewaarwordingen natuurlijk ook bestaan op een fysiek niveau, is de kans volgens Brennan groot dat wanneer je iets van dit hebt ervaren je een aspect van het menselijke energieveld hebt ervaren.

Brennan stelt dat dit energieveld door al onze 5 bekende zintuigen kan worden waargenomen. Het is dus bijvoorbeeld niet enkel mogelijk het te voelen maar ook om het te zien. Het voelen wordt ook wel heldervoelendheid genoemd en het zien helderziendheid. Zelf spreekt Brennan liever van HZW wat staat voor Hoger Zintuigelijke Waarneming. Ze wenst deze vermogens niet speciaal te maken. Volgens Brennan is het zo dat naarmate de mensheid zich verder ontwikkelt iedereen deze vermogens meer en meer zal hebben.

Laten we terugkomen op het onderwerp zingeving. Op welke manier is het werk van Brennan mij – en vele anderen – zo behulpzaam geweest op het gebied van zingeving? Brennan, die het door haar beschreven energieveld ten tijde van het uitkomen van haar eerste boek Licht op de aura al zeker 15 jaar had bestudeerd, stelt dat de energievelden die zij – evenals verschillende andere mensen – waarneemt samenhangen met ons fysieke, emotionele, mentale en spirituele welbevinden. In verschillende spirituele tradities, zoals bijvoorbeeld de antroposofie, wordt ook een dergelijke indeling gemaakt.

Brennan beschrijft verschillende niveaus van energievelden die elk samenhangen met een bepaald aspect van ons leven. Vaak heeft ze het over zeven niveaus, hoewel ze stelt dat er meer zijn. Sommige niveaus, laat Brennan ons weten, bestaan uit wat volgens haar uit lijnen van licht in een bepaald structuur in en rondom ons fysieke lichaam. Andere niveaus bestaan, stelt ze, uit een meer vormloze substantie van kleuren. Brennan stelt dat deze niveaus door elkaar heen bestaan zoals bijvoorbeeld een lichtstraal in een stuk glas kan bestaan.

Vanaf het lichaam gezien wisselen gestructureerde velden van subtiele levensenergie en ongestructureerde velden zich volgens Brennan af. De velden die zich verder van het lichaam uitstrekken zijn, stelt zij, van een hogere frequentie.

1e niveau: Dit niveau bestaat volgens Brennan uit lijnen van blauw licht en ziet eruit als een soort spidermanpak. Het streks zich ongeveer één cm uit voorbij het fysieke lichaam en doordringt dit ook. Dit niveau staat volgens Brennan in verband met fysieke gewaarwordingen.

Zinervaring: Op dit niveau heeft het ervaren van zin van doen met prettige fysieke gewaarwordingen. Denk bijvoorbeeld aan een zachte streling of het eten van een stuk ananas!

2e niveau: Dit niveau is volgens Brennan te zien als een wolkachtige substantie in alle kleuren van de regenboog. Het strekt zich 2,5 tot 7 cm uit voorbij het fysieke lichaam. Dit niveau hangt volgens Brennan samen omtrent gevoelens die we hebben omtrent onszelf.

Zinervaring: Op dit niveau wordt zin ervaren als goede gevoelens over onszelf.

3e niveau: Dit niveau bestaat volgens Brennan uit lijnen van licht met een gele kleur. Het strekt zich 7 tot 20 cm uit vanaf het fysieke lichaam. Dit energieveld hangt volgens Brennan samen met ons vermogen om logisch na te kunnen denken.

Zinervaring: We ervaren mentale helderheid. We zijn in staat om logisch te redeneren.

4e niveau: Dit niveau of energielichaam bestaat volgens Brennan uit en soort van vloeibare substantie in alle kleuren van de regenboog. In tegenstelling tot het 2e niveau komt ook de kleur roze komt ook de kleur roze erin voor. Dit energielichaam hangt volgens Brennan samen met onze gevoelens omtrent anderen.

Zinervaring: goede relaties met mensen, dieren en de natuur.

5 niveau: Dit niveau bestaat volgens Brennan als een soort van mal voor het eerste niveau. Het strekt zich 45 tot 60 cm uit vanaf het fysieke lichaam. Vanaf het 5e niveau en hoger spreekt Brennan van spirituele niveaus.

Zinervaring: de ervaring van orde in je leven die op een aangename wijze deel uitmaakt van een grotere orde in het leven. Het gevoel op de juiste plaats te zijn.

6e niveau: Dit niveau bestaat volgens Brennan uit stralen van licht zoals de gloed van een kaars. Deze stralen neemt Brennan waar als prachtig glinsterend licht dat een opaalachtige schittering heeft. Het strekt zich 60 tot ruim 80 uit vanaf het fysieke lichaam. Dit niveau hangt samen met de extatisch ervaring in alles licht en liefde te zien.

Zinervaring: de extatische ervaring in alles licht en liefde te zien.

7e niveau: Dit niveau ziet er volgens Brennan uit als bestaande uit draden van gouden licht. Op dit niveau heeft het menselijke energieveld de vorm van een ei dat zich gemiddeld uitstrekt tot zo’n 75 tot 1 meter voorbij het fysieke lichaam.

Zinervaring: je deel voelen van het grotere aangename patroon van het leven. Je een voelen met de Bron van het leven.

Je zou kunnen zeggen dat om zin te ervaren in de meest brede zin van het woord het nodig is dat we ons bewust zijn van alle niveaus van ons wezen. Wanneer we een bepaald deel van ons leven veronachtzamen dan onthouden we onszelf een volledige zinbeleving. En waarom zouden we onszelf een volledige zinbeleving onthouden?

Volgens Brennan is er diep in ons allemaal, nog voorbij onze energievelden, een stabiel dieper Zelf dat Vrede is. Het is betekenis in de meest diepe zin van het woord. Om op de verschillende niveaus van ons leven zin te ervaren, is het van belang dat het licht van dit diepere zelf – Brennan spreekt van de wezenster – erin straalt. Door blokkades gebeurt dit niet optimaal. Om zin te ervaren is het van belang, stelt Brennan, dat we de verschillende blokkades voor deze wezenster leren te verhelpen. Dit is een kwestie van zelfreflectie, vergeving en innerlijke overgave. Op deze manier vergroten we onze ervaring van zin! Brennan komt met bepaalde meditaties die ons hierbij goed kunnen helpen.

Wat zou ik graag zien dat we een samenleving vormgeven met meer aandacht voor zin in de breedste zin van het woord. Aandacht voor zingeving heeft van doen met identiteit. Aandacht voor zingeving heeft ook van doen met rechtvaardigheid. Het model van Brennan helpt denk ik om identiteitsproblemen op te lossen en kan ook helpen bij problemen die je ervaart omtrent rechtvaardigheid. Je kunt identiteitsproblemen en de ervaring van onrechtvaardigheid ook zien als het ontbreken van de ervaring van de ervaring van zin. Je in Brennan haar werk verdiepen kan je ook een gevoel van avontuur geven.

Wanneer dingen in ons leven allemaal behoorlijk naar wens gaan dan hebben we wellicht het idee dat zingeving een overbodige luxe is. Het hoeft niet eerst tot een crisis te komen, maar in tijden van crisis is er vaak meer openheid voor zingeving. Je wordt er dan namelijk mee geconfronteerd dat de normale manier waarop je dingen altijd deed, waaraan je een zekere mate van zin ontleende, niet goed meer kunnen of dat bepaalde mogelijkheden volledig wegvallen. Je voelt je misschien machteloos omdat je er niet in slaagt om in de buitenwereld dingen te veranderen. Dan is het heel handig om wat handvatten te hebben op het pad van de zingeving – je reis van ‘outer space’ naar ‘inner space’. Hierbij kunnen zogenaamd heilige teksten en andere spirituele teksten vanuit verschillende tradities en zonder een specifieke traditie je heel goed van pas kunnen komen! Ze kunnen ons helpen om zin te ervaren wanneer dit op een meer wereldse manier even niet lukt. Het ervaren van iets dat het wereldse overstijgt kan je, omdat het je dingen vanuit vogelvlucht ervaart, ook helpen om op meer werelds niveau meer rust en harmonie te ervaren. Waarom ons blijven blindstaren op wereldse genoegens en onze zinervaring niet uitbreiden naar het spirituele? Waarom wachten? We kunnen nu ons nu openstellen om de zin te ontvangen die ons allemaal altijd gegeven wordt.

Copyright © Marlon Wong-Sioe 2021

Lees hier als je wilt meer van Marlon zijn columns over liefde, gezondheid en duurzaamheid.

Als een van zijn columns je aanspreekt, dan zal het boek ‘Een Spirituele Samenleving’ je waarschijnlijk ook aanspreken! Nu hier te koop evenals de dichtbundel ‘Velden van Smaragd’!

Zelf meedenken over het onderwerp? Word dan lid van de groep: Samen een Spirituele Samenleving creëren

Like als je wilt ook de pagina: Een Spirituele Samenleving: mens-, dier- en milieuvriendelijk samenleven en/of Marlon Wong-Sioe.

Marlon Wong-Sioe studeerde hbo Theologie en is schrijver van het boek ‘Een Spirituele Samenleving: een gids om mens-, dier- en milieuvriendelijk samen te leven’ en de dichtbundel ‘Velden van Smaragd: gedichten geïnspireerd op de betoverende schoonheid van de natuur.’