Laten we ons als mensen niet alleen maar richten op dat waarin we van elkaar verschillen, op waarin we anders zijn en andere dingen willen. Laten we ons niet alleen maar richten op waar onze doelen van elkaar verschillen. Laten we ons in plaats daarvan meer en meer bezighouden met liefdevolle gezamenlijke doelen. Laten we ons allereerst meer bewust worden van onze eigen persoonlijke intenties. Wat zijn je eigen persoonlijke intenties? Zijn deze intenties wel liefdevol? Wat is het dat je diep van binnen verlangt? Wat is het verlangen dat straalt in je borstkast, voorbij alle vervormde verlangens die de maatschappij wellicht voor je heeft? Wat is je persoonlijke roeping? Wat is het lied dat in jou zingt?   

Haal een paar keer diep adem en sta toe dat je je meer bewust wordt van de liefdevolle verlangens in jou. Sta jezelf toe dat je kracht vindt om deze verlangens, deze lieflijke verlangens, te volgen. Sta toe dat je heldere inspiratie ontvangt over hoe dit verlangen te volgen en te vervullen! Haal als je wilt een paar keer diep adem en sta toe dat dit gebeurt.

Barbra Brennan – energetisch healer en natuurkundige die als onderzoekwetenschapster bij ruimtevaartbedrijf NASA werkte – laat weten dat, om onze intenties af te stemmen op het licht in ons, het behulpzaam is om je een gouden laserachtige lijn voor te stellen die recht door het midden van je lichaam loopt van ongeveer een meter boven je hoofd tot in het midden van de aarde. Het is een oefening die het best, laat Brennan weten, rechtopstaand kan worden gedaan met de benen een eindje uit elkaar en de knieën iets gebogen. Misschien vind je het fijn om deze oefening eens te doen. De uitgebreide versie ervan staat beschreven in Brennan haar boek ‘Bronnen van Licht: een nieuwe visie op bio-energie en healing.’         

Brennan laat weten dat intentie verschilt van wil. Je intentie is wat je doel is. Je kunt je een helder en liefdevol doel stellen zonder iets heel hard te ‘willen’. Intentie afgestemd op universele liefde geeft een gevoel van moeiteloosheid. Niet van hard zwoegen. Sta jezelf toe om meer te ervaren van de liefde die in jou schuilt. De liefde die schuilt voorbij alle angst, schuld, verdriet en boosheid. Stel jezelf als je wilt open voor het liefdevolle licht in jou! Onaangename gevoelens mogen er zijn. Je hoeft niet vanuit deze gevoelens te handelen. In plaats daarvan mag je handelen uit liefde en helderheid. Je gevoelens van angst, verdriet en schuld mag je evenals gevoelens van haat en woede laten oplossen in het liefdevolle licht in je. Je mag onaangename emoties loslaten – ze laten gaan. Ze mogen worden overgegeven aan het innerlijke liefdevolle licht. Je hoeft dit liefdevolle licht niet perse te ervaren om je eraan over te geven. Je kan gewoon je intentie stellen om er meer mee in overeenstemming te komen en je er zoveel mogelijk voor openstellen. Open je hart voor liefde. Liefde laat angst verdwijnen, zoals licht de duisternis doet verdwijnen.                                                                             

Ga eens na wat je liefdevolle intenties zijn. De intentie om een gezond lichaam te hebben? De intentie om gelukkig te zijn? De intentie om in een mooi huis te wonen? De intentie om af en toe een mooie wandeling te maken in de natuur? De intentie om helder van geest te zijn? Dit zijn allemaal mooie positieve intenties. Het kan helpen om bij jezelf na te gaan of je misschien ook nog niet liefdevolle intenties hebt. De intentie om wraak te nemen bijvoorbeeld. Dit is iets wat jezelf blokkeert in het vervullen van je diepste verlangens. Misschien heb je de intentie om zo vaak mogelijk biefstuk en snoep te eten terwijl je ook de intentie hebt om een gezond lichaam te hebben…Het is behulpzaam om je ervan bewust te zijn wat voor ongezonde intenties je hebt en om deze intenties over te geven aan het liefdevolle licht in je. Neem jezelf voor (stel als doel) om voortaan andere keuzes te maken die je diepere meer liefdevolle zelf meer dienen. Op deze manier help je niet alleen jezelf maar ook je omgeving.                                                                                    

Je kunt je wellicht voorstellen dat heel veel mensen soortelijke positieve, liefdevolle intenties als jou hebben. Bijvoorbeeld de intentie om gezond te zijn en in een mooi gezellig en veilig huis te wonen. Besef goed dat liefdevolle intenties niet met elkaar in strijd zijn. Waar mensen op liefde zijn afgestemd heerst er harmonie en krijgt iedereen (uiteindelijk) iets wat goed is voor hem of haar. Afgestemd zijn op liefde is openstaan voor liefdevolle overvloed en deze de wereld in laten stromen. Het komt iedereen ten goede.                                                                                                                         

Stel je eens een samenleving voor waarin iedereen afgestemd is op de innerlijke liefde. Iedereen heeft enkel positieve liefdevolle intenties. Wat een prachtige wereld zou dat zijn. Het zou een mens-, dier- en milieuvriendelijke samenleving zijn! Stel je voor dat iedereen, omdat er sprake is van afstemming op liefde, op een prachtige en unieke wijze wat bijdraagt aan deze mens-, dier en milieuvriendelijke samenleving. Deze spirituele samenleving! Wat is jouw unieke bijdrage aan deze liefdevolle en stralende maatschappij?                                                                                                                   

Je hoeft het nog niet te weten. Stem jezelf, als je het wil weten, af op je innerlijke licht – de liefde in je die straalt als een ster. Brennan spreekt hier van de wezenster – het is onze stralende liefdevolle en vredige essentie. Stel je er als je wilt voor open. Sta toe dat het helder wordt wat jouw unieke bijdrage is. Telkens als er ergens een officiële (politieke, economische of andersoortige) bijeenkomst is, zou er mooi nagedacht kunnen worden over op welke manier de bijeenkomst bijdraagt aan een meer mens-, dier- en milieuvriendelijke samenleving. Passen de bedoelingen van de meeting in de creatie van een meer mens-, dier- en milieuvriendelijke samenleving? Zo niet, besef dan dat er op de bijeenkomst een doel wordt nagestreefd dat uiteindelijk zowel de direct als indirect betrokkenen niet ten goede zal komen. Het is wellicht tijd om doelen te herzien!            

Je kunt op politieke, economische of andersoortige bijeenkomsten sowieso nagaan wat je eigen intenties zijn. Als het doel van de bijeenkomst bijdraagt aan een meer mens-, dier- en milieuvriendelijke samenleving, wat is dan jouw unieke bijdragen hierin? Hoe past jouw unieke bijdrage in het geheel? Als het gezamenlijke doel van de bijeenkomst niet bijdraagt aan een meer mens-, dier- en milieuvriendelijke samenleving, vraag je zelf dan af wat jouw doel is op de bijeenkomst. Besef goed dat het bijdragen aan een meer mens-, dier- en milieuvriendelijke samenleving een hoger doel is dan bijvoorbeeld enkel financieel gewin nastreven. Misschien voel je je geroepen om anderen op de bijeenkomst bewust te maken hiervan. Misschien is het je doel om op de bijeenkomst bij te dragen aan het afstemmen van het doel van de bijeenkomst op vrede voor ieder, zodat er wordt bijgedragen aan een meer mens-, dier- en milieuvriendelijke samenleving. Of misschien besef je dat je niks op de bijeenkomst te zoeken hebt en dat je je energie beter in andere zaken kan steken, voor een meer mens-, dier- en milieuvriendelijke samenleving.     

Wat is jouw liefdevolle en vreugdevolle bijdrage? Sta jezelf toe deze te geven! Het komt ook jezelf ten goede. Een mens-, dier- en milieuvriendelijke samenleving is een samenleving waarin ieder wordt gedragen. Gedragen naar zijn of haar hogere liefdevolle en vreugdevolle goed.

Het vormgeven aan – het scheppen van – een spirituele, mens-, dier- en milieuvriendelijke samenleving is een heel proces. We mogen ons overgeven aan dit creatieve proces. We mogen onszelf de tijd geven. We mogen geduldig zijn.

Laten we, als we dat willen, toestaan dat het hogere plan zich op een prachtige wijze voor iedereen ontvouwt. Laten we onszelf toestaan dat we op de juiste plaats zijn op de juiste tijd in harmonie met het geheel. Laten we het goede in ons volledig toestaan, steeds méér en méér. We kunnen ons verstand gebruiken en ons Hart volgen en de wereld overspoelen als een fontein van liefde en vreugde. Samen kunnen we een betere samenleving creëren. Laten we ons afstemmen op de liefde in ons, ons hogere goed en daarmee op elkaar. Samen ontdekken we de liefde en goedheid die in ons straalt. De dag breekt aan. Een nieuw liefdevol en vreugdevol tijdperk vol fantastische creativiteit is begonnen!

Copyright © Marlon Wong-Sioe 2021

Lees hier als je wilt meer van Marlon zijn columns over liefde, gezondheid en duurzaamheid.

Als dit gedicht je aanspreekt, dan zal het boek ‘Een Spirituele Samenleving’ je waarschijnlijk ook aanspreken! Nu hier te koop evenals de dichtbundel ‘Velden van Smaragd’!

Zelf meedenken over het onderwerp? Word dan lid van de groep: Samen een Spirituele Samenleving creëren

Like als je wilt ook de pagina: Een Spirituele Samenleving: mens-, dier- en milieuvriendelijk samenleven en/of Marlon Wong-Sioe.

Marlon Wong-Sioe studeerde hbo Theologie en is schrijver van het boek ‘Een Spirituele Samenleving: een gids om mens-, dier- en milieuvriendelijk samen te leven’ en de dichtbundel ‘Velden van Smaragd: gedichten geïnspireerd op de betoverende schoonheid van de