We kunnen leven in een samenleving waarin erkend wordt wat ware kracht is. Het is de kracht om te herstellen. Het is de kracht om dingen beter te maken. Het is niet de kracht om datgene wat goed werkt te verwoesten en in pijn achter te laten of om het als een middel te gebruiken voor een duister doel. Het tot slaaf maken van mensen is geen ware kracht, het is geen ware macht. Het bevrijden van mensen en ze helpen om een vreedzaam en gelukkig leven te leiden is dat wel.

De ‘kracht’ om de economische positie van enkele grote multinationals – ook al gaan ze niet goed om met mensen, dieren en/of de natuur- te versterken en te behouden, is een misvormde kracht en geen ware kracht. Het is een gebroken kracht die de wereld tot een puinzooi maakt. We dienen deze kracht over te geven aan ware kracht, oftewel liefde, om haar te transformeren. We mogen ware kracht het over laten nemen.

Het willen manipuleren – ik gebruik het woord hier in negatieve zin: dus mensen/situaties vanuit angst willen controleren inplaats van een liefdevolle houding hebben en hierbij passend handelen op een manier die ieders welzijn ten goede komt – van anderen kan losgelaten worden. In plaats van dat onze zuivere innerlijke kracht verstoord wordt, en verstoringen in de wereld veroorzaakt, stroomt ze dan op een krachtige en lieflijke wijze de wereld in. Kracht die verstoort, wordt dan helende en opbouwende kracht. Er ontvouwt zich een hoger plan. Een mens-, dier- en milieuvriendelijk plan. Een goddelijk plan, of hoe je het noemen wilt.

Het ontvouwen van het hogere plan is het ontvouwen van een liefdevolle ruimte waarin ieder de mogelijkheid en de middelen heeft om zich op een vreedzame wijze te ontwikkelen. Het is een ruimte waarin iedereen zijn/haar hart kan volgen en zijn/haar intrinsieke talenten kan laten ontplooien om op een vreugdevolle wijze in te zetten ten goede van het geheel. Het is liefdevolle creativiteit die zich uit. Dat is ware kracht. Als genoeg mensen dit doen, zal steeds meer duidelijk worden dan deze pure oorspronkelijke kracht veel krachtiger is dan verstoorde kracht.

De invloed die verstoorde kracht kan hebben, dient niet onderkend te worden. Ze kan, wanneer er consequent voor wordt gekozen, hele werelden verwoesten. Hele werelden kunnen tirannie ervaren door verstoorde kracht. Hele werelden kunnen echter ook tot hemelse plaatsen verheven worden wanneer oorspronkelijke liefdevolle kracht wordt toegestaan. Pijn kan getransformeerd worden in oorspronkelijke kracht. Angst, verdriet en woede dienen niet apart te worden gehouden van oorspronkelijke liefdevolle kracht. Ze dienen erin toegelaten te worden om erin op te lossen.

Inplaats van op een verstoorde manier onze energie te laten stromen door vast te houden aan trauma’s – bijvoorbeeld door anderen te willen manipuleren vanuit angst om onze pijn te voelen – dienen we te leren onszelf steeds meer te centeren in onze liefdevolle essentie. We dienen deze essentie in al onze pijn te laten stralen om haar op te laten lossen. Dit is een heel proces van vergeving. Waarschijnlijk ervaar je hoge bergen en diepe dalen. Dit is niet verkeerd. Het is een proces dat uiteindelijk een diepe vrede schenkt die bij ons blijft. Ze zal wellicht in het begin meer op de achtergrond van je leven worden ervaren, maar zal naarmate je consequent doorgaat met het proces steeds meer naar de voorgrond treden. Op deze manier draag je bij aan een liefdevolle ruimte waarin mensen zich kunnen ontplooien en makkelijker door hun processen kunnen gaan.

Net zoals verwoestende verstoorde kracht niet altijd zichtbaar is, zo is liefdevolle oorspronkelijke kracht niet altijd zichtbaar. Dat wil niet zeggen dat ze niet aanwezig is. Op het nieuws wordt vaak de invloed van verwoestende kracht uitgelicht. Het is belangrijk om ook de invloed van liefdevolle oorspronkelijke kracht niet te vergeten zodat we niet de hoop verliezen.

Barbara Brennan die bij NASA werkte als natuurkundige spreekt in haar boeken veel over het menselijke energieveld. Een energieveld dat samenhangt met onze gevoelens, gedachten en meer. In haar Seeds of the Spirit reeks laat Brennan weten dat een coherent energieveld (dus een energieveld dat echt is afgestemd op ons innerlijke vredige Zelf) veel sterker is dan een verstoord energieveld. Het spiritueel psychologisch handboek ‘Een cursus in wonderen’ laat ons weten dat wonderen (omschakelingen van waarnemen met angst naar waarnemen met liefde) effect kunnen hebben op vele mensen die je nog niet eens hebt ontmoet en onvoorstelbare veranderingen teweeg kan brengen in situaties waarvan je je niet eens bewust bent. (H1.1.45)

We hoeven niet te wanhopen. We mogen allemaal ons deel vervullen in het hogere plan voor een nieuwe Aarde. Een vreedzame Aarde waar verschillende religieuze en niet religieuze levensbeschouwingen in vrede met elkaar leven, altijd! Een samenleving waarin wordt erkend dat liefde de kern is van elke grote wereldreligie en dat is waar het om gaat in het leven. Er wordt ook erkend dat liefde ware kracht is, en niets anders. Angst is verstoorde kracht, het is waar de aanwezigheid van liefde niet wordt ervaren, waar ze niet wordt erkend.

Nogmaals: de verwoestende invloed die verstoorde kracht kan hebben, dient niet onderschat te worden. De helende invloed van liefdevolle oorspronkelijke kracht echter ook niet! Vanuit angst kunnen vele snode gemene plannen worden gemaakt. Plannen kunnen natuurlijk ook gemaakt worden vanuit liefde. Plannen kunnen gemaakt worden met oog voor het welzijn van mens-, dier- en milieu. Dit is wat we dienen te doen. Dit is dat wat de wereld tot een mooiere plaats maakt. Niet het vanuit angst proberen de boel te manipuleren, maar het overgeven van onze gedachten en gevoelens aan de Liefde en ons door haar laten inspireren. Barbara Brennan laat in haar Seeds of the Spirit reeks ook mooi weten dat iemand liefhebben niet betekent dat je toegeeft aan de eisen van iemands ego.

Het is het handelen vanuit liefdevolle inspiratie wat het leven op aarde ten goede verandert. Stel jezelf open voor liefdevolle inspiratie. Je mag je eraan overgeven. Waarom ook niet? Laat haar gerust door je heen stromen. Het is nooit te laat voor goede liefdevolle en vreedzame ideeën om situaties ten goede te veranderen – om ze te transformeren. Nu is de tijd! Er is geen reden om te wachten. Nu mag ware innerlijke kracht de heerschappij op deze planeet overnemen en een hemel op aarde creëren voor iedereen. Laat de zachtmoedigen de aarde beërven.

Copyright © Marlon Wong-Sioe 2021

Lees hier als je wilt meer van Marlon zijn columns over liefde, bewustzijn en duurzaamheid.

Als een van zijn columns je aanspreekt, dan zal het boek ‘Een Spirituele Samenleving’ je waarschijnlijk ook aanspreken! Nu hier te koop evenals de dichtbundel ‘Velden van Smaragd’!

Zelf meedenken over het onderwerp? Word dan lid van de groep: Samen een Spirituele Samenleving creëren

Like als je wilt ook de pagina: Een Spirituele Samenleving: mens-, dier- en milieuvriendelijk samenleven en/of Marlon Wong-Sioe.

Marlon Wong-Sioe studeerde hbo Theologie en is schrijver van het boek ‘Een Spirituele Samenleving: een gids om mens-, dier- en milieuvriendelijk samen te leven’ en de dichtbundel ‘Velden van Smaragd: gedichten geïnspireerd op de betoverende schoonheid van de natuur.’