Beste mensen,

We zijn tot nieuwe inzichten gekomen. Deze nieuw verworven inzichten die hoop en perspectief bieden, zouden wij vanavond graag met u delen. De eerder genomen maatregelen waren soms verstandig maar vaak ook veel te eenzijdig. Ja, het is verstandig om te zorgen voor goede hygiëne. Ja, het is wellicht behulpzaam om te werken aan een veilig vaccin, maar dit we benadrukken nu dat iedereen de vrijheid zal hebben dit vaccin wel of niet te nemen. Op het niet nemen van dit vaccin zullen geenszins sancties of beperkingen staan in wat voor vorm ook. Ja, het was denken wij niet verkeerd om te wijzen op het houden van wat gepaste afstand. Zeker niet waar het om kwetsbare doelgroepen gaat. Maar wat waren we eenzijdig.

We zullen de komende tijd flink gaan inzetten op het versterken van de meer basale volksgezondheid wat hard nodig is. Dit niet doen zou onverantwoordelijk zijn. De maatregelen die hiervoor genomen zullen worden, zullen ook niet altijd door iedereen leuk gevonden worden. We zijn echter tot het inzicht gekomen dan deze maatregelen nodig zijn. Wanneer we ze volgen, komen we als land sterker uit de crisis.

Wat zijn onze plannen:

1. Economische hervormingen. De crisis heeft ons geleerd dat het economische systeem zoals we dat de afgelopen decennia hebben gehad, zijn zwakheden heeft. Teveel was er ruimte om te handelen ten koste van het welzijn van mensen, dieren en de aarde. Dit moet veranderen. Elk mens heeft recht op basisvoorzieningen. Daarom zal er gefaseerd een basisinkomen ingevoerd gaan worden. Milton Friedman die voorvechter was van de vrije markt economie zei dat deze nooit zal werken zonder een basisinkomen. Daar kan aan worden toegevoegd dat zonder een gezonde ethiek de markt ook niet kan functioneren. Grote multinationals die jaarlijks een miljardenwinst maken, zullen voortaan een voor iedereen eerlijke bijdrage leveren. Dit geldt zeker ook voor de multinationals die nu grote winst maken dankzij de corona crisis. Hier stoppen de oneerlijke verhoudingen. Geen economische stress meer met alle gevolgen van dien voor de gezondheid. We gaan voor een nieuwe economie!

2. Een nieuwe economie is ook een duurzame economie. En hiermee zijn we aangekomen bij punt 2. Het betreft hier dus ook een nieuw opgedaan inzicht. We dienen echt te geven om deze aarde, waarop we allemaal leven. Wanneer de aarde eraan gaat, dan gaat ook de handel en de gezondheid van mensen eraan. We gaan veel meer doen om milieuvervuiling tegen te gaan. Geen subsidies meer op niet duurzame energiebronnen. We willen immers niet dat bijvoorbeeld door vervuilde lucht de volksgezondheid in gevaar komt. Uit onderzoeken is gebleken dat luchtvervuiling de kans vergroot om te sterven aan corona. Dit is vreselijk en luchtvervuiling moet dan ook stoppen. Ook geen plastic meer in de oceanen. Geen vervuiling meer van de longen van de aarde. Het is genoeg geweest. We slaan een nieuw pad in!

3. Dit brengt ons bij het 3e nieuwe inzicht. Ik wil u eraan herinneren dat we economische hervormingen door gaan voeren waardoor u zich geen zorgen zult hoeven maken om basisvoorzieningen. Het 3e nieuwe inzicht heeft van doen met gezonde voeding. De aartsvader van de westerse geneeskunde Hippocrates zei ‘Laat voeding uw medicijn zijn’. We gaan investeren in het goedkoper maken van gezonde voeding. Ongezonde voeding adviseren wij zeker in deze periode vaker te laten staan. Er mag minder tot geen reclame meer worden gemaakt voor ongezonde voeding en drank (waarbij we oog zullen hebben voor steun tijdens de overgangsfase). We adviseren uw maaltijden zoveel mogelijk samen te stellen uit biologisch en vegetarisch of veganistisch voedsel. Het is gebleken dat, mits het voedingspatroon gevarieerd is, een vegetarisch voedingspatroon goed is voor de gezondheid. Dit is ook goed voor de gezondheid van de planeet die, zoals eerder ter sprake kwam, cruciaal is voor onze eigen gezondheid.

4. Hierop aansluitend graag aandacht voor punt 4. Zoals velen van ons weten kent Nederland een intensieve veeteelt. Hoewel er soms sprake is van biologische veeteelt, is er veelal ook sprake van de bio-industrie. Honderden duizenden dieren worden jaarlijks geslacht om hier geconsumeerd te worden. Om dieren geen infectieziektes te laten krijgen wordt vaak antibioticum bij hen ingespoten. Dit vergroot de kans op resistente bacteriestammen. Dit zijn bacteriestammen die immuun zijn geworden voor antibioticum en die ook voor mensen gevaarlijk kunnen zijn. Dit is een onnodig risico dat we lopen voor de volksgezondheid.  Daarom dient de vleesconsumptie flink af te nemen. We raden u dan ook aan deze komende tijd meer te experimenteren met 1 of meer dagen per week geen vlees eten. Een goed kookboek kan hierbij helpen. Oefening baart kunst. Een leuk weetje hierbij is dat voor de productie van vlees vaak veel meer water en landbouwgrond nodig is, dan voor de productie van plantaardig voedsel. Meer plantaardige voeding eten in plaats van vlees, helpt uitputting van de aarde de voorkomen en helpt ons ook voedsel tekorten te voorkomen.

5. Punt 5. We hebben het hier natuurlijk over positieve maar ook ingrijpende maatregelen. Om alle komende veranderingen beter het hoofd te kunnen bieden, raden wij aan om zeker de komende tijd meer aandacht aan mindfulness te besteden. De overheid heeft een gratis door mindfulness trainers ontwikkelde app beschikbaar gemaakt die u eventueel kunt gebruiken. Deze zal vanavond gelanceerd worden. Aanvullend zullen blijvend gratis cursussen mindfulness en yoga inclusief ademhalingsoefeningen aangeboden gaan worden in alle zorg- en onderwijsinstellingen. Dit om handvatten te geven om zo goed mogelijk rust te vinden in deze voor velen roerige tijden.

6. Het laatste maar zeker niet het minste inzicht. We hebben de waarde van complementaire zorg niet voldoende benadrukt. We zullen de zorg zodanig hervormen dat ook behandeling van verscheidene complementaire zorgaanbieders voortaan beter vergoed zullen worden. Zorgverzekeraars zullen van nu af aan non-profit moeten zijn zodat zorgverzekeringskosten zo laag mogelijk worden gehouden.

Beste mensen, ja het is soms zwaar, maar wij geloven dat deze maatregelen ons nieuwe hoop bieden. Niet alleen voor even, maar zeker ook op de langere termijn. Laten we goed voor elkaar zorgen. Laten we ons verstand gebruiken in verbinding met ons hart. Het vuur van vrede mag branden in ieders hart. Het mag ons de weg wijzen in deze tijden van grote onzekerheid voor velen. Aan de horizon kunnen we een nieuwe wereld zien waarin alles makkelijker zal zijn. Laten we elkaar blijven steunen. Zo komen we tot echte mooie samenleving waarin niemand zich zorgen zal maken, wetende dat er een heel Nederlands volk is dat om ieder individu geeft. Met de nieuwe zojuist gepresenteerde visie kunnen we tot een verenigde wereld komen. Een vredige, liefdevolle, veilige en vrije wereld. Samen overwinnen we elke crisis, ook deze Corona crisis.

Wij willen u hoewel 2020 voor velen een rot jaar was een heel goed 2021 toewensen. Nogmaals, samen komen we erdoorheen. Wij wensen u een vrolijk kerstfeest!

Stelt u gerust uw vragen.

[Deze boodschap is momenteel helaas geen officiële boodschap van de overheid. Maar laten er door vreedzame acties en verstandig stemmen voor zorgen dat dit het wel wordt. ]

Copyright © Marlon Wong-Sioe 2020

Als deze column je aanspreekt, dan zal mijn boek ‘Een Spirituele Samenleving’ je waarschijnlijk ook aanspreken! Nu hier te koop evenals mijn dichtbundel ‘Velden van Smaragd’!

Zelf meedenken over het onderwerp? Word dan lid van de groep: Samen een Spirituele Samenleving creëren

Like ook de pagina: Een Spirituele Samenleving: mens-, dier- en milieuvriendelijk samenleven en/of Marlon Wong-Sioe.

Marlon Wong-Sioe studeerde hbo Theologie en is schrijver van het boek ‘Een Spirituele Samenleving: een gids om mens-, dier- en milieuvriendelijk samen te leven’ en de dichtbundel ‘Velden van Smaragd: gedichten geïnspireerd op de betoverende schoonheid van de natuur.’