Het holisme gaat ervan uit dat alles in het leven met elkaar samenhangt. Een voorbeeld van een holistisch denker is healer en natuurkundige Barbara Ann Brennan. In deze tekst wordt verkend wat holistisch denken precies is en waarom een holistische benadering aan te bevelen is voor het oplossen van de crisis.

Al jarenlang spreekt het werk van healer en spreker Barbara Brennan vele mensen aan. Brennan had een succesvolle carrière als fysicus bij de NASA, voor ze besloot meer mensgericht werk te gaan doen. In het begin moet je misschien even wennen aan haar boeken maar het is niet verbazend als deze, nadat je ze een tijd hebt bestudeerd, op de bovenste boekenplank komen te liggen!

Barbara legt uit dat de fysieke wereld niet de enige wereld is. Er bestaat een hele wereld van subtiele energievelden die samenhangen met ons fysieke, emotionele, mentale en spirituele welbevinden. Er is een wereld van subtiele energie die vaak niet wordt waargenomen maar die er wel degelijk is. Er zijn veel dingen waarvan we het bestaan erkennen zonder dat we ze gewoonlijk waarnemen. Denk bijvoorbeeld aan:

-ultraviolet licht dat normaal gesproken niet gezien wordt zonder daarvoor bestemde technische instrumenten te hebben;

-radiogolven die er kunnen zijn zonder gehoord te worden als geluid. Met behulp van een werkende radio die is afgestemd op de juiste frequenties lukt dit wel.

Brennan presenteert een model van de werkelijkheid met meerdere dimensies. De fysieke dimensie, dimensie van aurische energievelden, de hara dimensie en de dimensie van de wezenster die samenvalt met wat ze de zwart fluwelen leegte van ongemanifesteerd leven noemt. Ze biedt een soort quantumsprong in bewustzijn aan misschien wel vergelijkbaar met de overgang van denken dat de aarde plat is naar het idee dat ze een bolvorm heeft.

(Voor meer info over deze dimensies zie: CORE LIGHT HEALING (youtube.com))

Hoe nemen we deze wereld van subtiele energieën waar? Naast dat Brennan in haar boeken wijst op wetenschappelijke instrumenten die bepaalde van deze energieën kunnen waarnemen, stelt ze dat door bijvoorbeeld de beoefening van meditatie en yoga we ons ‘gewone’ waarnemingsvermogen kunnen uitbreiden waardoor we ons meer bewust worden van deze energievelden. Dit doen is heel natuurlijk stelt Brennan en ze laat ook weten dat dit in de toekomst door de mensheid als geheel ook weer normaal zal worden bevonden. Waar het gaat om het waarnemen van deze energievelden spreekt Brennan over HZW; hoger zintuigelijke waarneming. Ze besteedt in al haar boeken veel aandacht aan het in balans brengen van onze levensenergievelden om ons welbevinden te vergroten.

Brennan spreekt niet alleen over onze persoonlijke energievelden en het in balans brengen daarvan. Ze heeft het ook over hoe de energieën op verschillende plekken op aarde variëren. In haar laatste boek ‘Core Light Healing’ vertelt zij over de ‘lawaai-band-schil’. Ze legt uit dat dit een ‘schil’ is rond de aarde van dualistisch bewustzijn. Denk hierbij aan een verzameling van ellende, pijn, woede, verdriet, angst, paniek etc. Alle ellende van ieder individu draagt bij aan deze ‘schil rond de aarde’ en persoonlijke ellende kan door deze ‘schil van collectieve narigheid’ in de hand worden gewerkt. We zijn medeverantwoordelijk voor elkaars welzijn. Gelukkig is er natuurlijk ook heel positieve liefdevolle energie, maar laten we nog even stilstaan bij deze ‘schil van onaangename gedachten en gevoelens’.

Brennan waarschuwt voor het gebruik van deze ‘schil’ voor politieke propaganda. Hierover zegt ze: “Dit is ronduit gevaarlijk. Zo worden oorlogen gerechtvaardigd en begonnen.” (Core Light Healing, p. 127) Elk individu draagt met het loslaten van gedachten van angst, schuld en woede en de bijkomende gevoelens bij aan het oplossen van deze ‘schil rond de aarde’. Telkens als een individu deze keuze voor liefde maakt, neemt de negatieve invloed van de ‘lawaaibandschil’ af.

Hieronder is een filmpje te zien gemaakt door een van haar studenten. Je ziet onder andere hoe, na een algemene schoonmaak van het energieveld met een techniek die chelatie wordt genoemd, er door het toevoegen van positieve energie verschillende eerder verborgen blokkades in het energieveld (op een niveau dat het astrale niveau wordt genoemd) naar boven komen en vervolgens verholpen worden. Deze blokkades waren er al dus al, ze waren een niet geheel bewuste invloed in het leven van de persoon, voor ze aan het licht gebracht werden om ze te verhelpen. In het filmpje zie je ook nog even hoe er op verschillende niveaus van het energieveld wordt afgestemd. Sommige niveaus zijn gestructureerd en andere niet.

Naast dat we onszelf kunnen helpen in het proces van ‘heelwording’ wat ook wel zelfheling wordt genoemd – het ons bewust worden van wat Brennan onze kernessentie noemt die altijd heel en volledig is – kunnen we ook anderen helpen. In principe gebeurt dit automatisch al, maar het hele proces van healing van de aarde verloopt het meest soepel en vlug wanneer we bereid zijn om onze aandacht te richten daar waar ons verstand verbonden met ons hart ons maar zegt dat dat goed is!

Problemen vanuit een holistisch oogpunt benaderen en oplossen, houdt in dat problemen meer bij de oorzaak worden aangepakt. Stel je voor hoe de wereld zou zijn zonder angst, verdriet, schaamte, schuld, woede en haat! Laat het idee gaan dat dit niet mogelijk is. Inderdaad, er kan wereldvrede zijn! Ieder kan een bijdrage leveren aan een wereld waarin mensen elkaar niet naar het hoofd staan. Een wereld waarin niemand een ander ook maar op enige manier pijn toewenst. We kunnen leven in een wereld waarin mensen zichzelf en elkaar werkelijk helpen. We kunnen leven in een wereld waarin onze gezamenlijke intelligentie wordt gebruikt om een zo effectief mogelijke integrale gezondheidzorg te bewerkstelligen inplaats van wapens te blijven maken waar er al genoeg van zijn.

We kunnen een werkelijk holistische zorg hebben waarin zogenaamd regulier en alternatief samengaan. Een zorg waarin aandacht is voor alle aspecten van het menselijk wezen: fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel. (Dit is een vereenvoudiging van het model van Brennan.) Bij een echte holistische benadering, hoort ook zorgen voor een gezond milieu en zorgen voor economische basiszekerheid – waar toegang tot gezonde voeding onderdeel van uitmaakt en waarvan de consumptie aangeraden mag worden. Zo verlagen we de kans op gezondheidsproblemen door het inademen van ongezonde lucht, economisch gerelateerde stress en ongezonde voeding. Deze factoren die de gezondheid van de mens negatief kunnen beïnvloeden worden zoveel mogelijk weggenomen. Bij een holistische benadering past ook voor iedereen toegankelijk onderwijs dat – naast dat er aandacht is voor algemene zaken zoals taal- en rekenvaardigheden, maatschappijleer, geweldloos communiceren en mindfulness – echt zoveel mogelijk is afgestemd op de interesses en talenten van ieder individu. Er zullen dan veel meer jong volwassen mensen naar voren treden met goede innovatieve ideeën. Neem bijvoorbeeld de jonge Nederlandse man Boyan Slat, die met een oplossing kwam voor het probleem van grote eilanden van plastic afval in de oceaan – het ‘plastic soep probleem’. We kunnen ons bewegen in de richting van meer collectieve gezondheid op alle niveaus. Ieder moment kunnen we er voor kiezen vanuit liefde te leven. Dit is hoe we uit elke mogelijke crisis komen, en niet op enige andere manier. Wacht niet op de wereld, waarom zou je?

De wereld kiest misschien nog miljoenen keren voor een niet liefdevolle weg. Jij hoeft niet op de wereld te wachten. Het is misschien niet altijd gemakkelijk, met de blokkades die er kunnen zijn op persoonlijk en collectief niveau, maar voor liefde en vrede kiezen is simpel en is het zeker volledig waard! Veel vrede toegewenst!

Copyright © Marlon Wong-Sioe 2020

Literatuurlijst:

Brennan, B.A. (2003). Licht op de aura: Healing via het menselijke energieveld. Haarlem: Altamira-Becht.

Brennan, B.A. (2003). Bronnen van licht: Een nieuwe visie op bio-energie en healing van de auteur van Licht op de aura. Haarlem: Altamira-Becht. 

Brennan, B.A. (2018) Core Light Healing: Healing en creatie vanuit je innerlijke kracht. Amsterdam: Samsara Books

Als deze column je aanspreekt, dan zal mijn boek ‘Een Spirituele Samenleving’ je waarschijnlijk ook aanspreken! Nu hier te koop evenals mijn dichtbundel ‘Velden van Smaragd’!

Zelf meedenken over het onderwerp? Word dan lid van de groep: Samen een Spirituele Samenleving creëren

Like ook de pagina: Een Spirituele Samenleving: mens-, dier- en milieuvriendelijk samenleven en/of Marlon Wong-Sioe.

Marlon Wong-Sioe studeerde hbo Theologie en is schrijver van het boek ‘Een Spirituele Samenleving: een gids om mens-, dier- en milieuvriendelijk samen te leven’ en de dichtbundel ‘Velden van Smaragd: gedichten geïnspireerd op de betoverende schoonheid van de natuur.’