Het zou mooi zijn als er in de samenleving wat meer ruimte zou zijn voor filosofie. Niet dat ik nou zo’n fan ben van het uit m’n hoofd leren van wat de ‘grote westerse filosofen’ allemaal gezegd hebben. Wel ben ik dus een voorstander van meer ruimte voor filosofie in de samenleving. Dit in de zin van dat het mooi zou zijn als dat in de samenleving wat niet liefdevol is, meer bevraagd zou worden.

Zo vaak wordt er vanuit gegaan dat als dingen in de samenleving niet liefdevol gaan, dat dit nou eenmaal zo is. Maar is dat zo? Deze samenleving is gemaakt en kan opnieuw gemaakt worden! Steen voor steen.

Iedereen kan zijn bijdrage leveren. Ieders liefdevolle unieke visie is een steen in een nieuwe samenleving – een levendige mens-, dier- en milieuvriendelijke samenleving. Wat nodig is, wanneer er vanuit angst wordt gedacht, is een ommekeer in het denken. Een ommekeer van angst naar kosmische liefde. Van angst die we als mantels om ons heen dragen, naar de naakte Liefde die we in onze ware essentie zijn. Onze meest diepe natuur. Het is tijd voor een ommekeer in ons denken. Van wraak naar vergeving, van vergelding naar overgave aan het Licht.

Welke filosofen kunnen ons hierbij helpen? Welke gedeeltes van hun filosofieën? Laten we hier gebruik van maken. We doen er verstandig aan de rest te laten gaan.

We dienen nooit zonder de universele liefde in ons hart te denken. Hier komen alleen maar mentale misbaksels uit voort. Daarvan hebben we hier op aarde al genoeg. Ze nemen vormen aan als oorlog, misdaad, milieuvervuiling en andere narigheid. En wat moeten we daarmee? Niks! Tijd dus om deze misbaksels over te geven aan het Hogere. Ze zijn niet wat we ten diepste Zijn. Ze zijn als een sluier over de mystieke liefde die de kern van ons wezen vormt. Ze bedekken de grenzeloze vreugde die daardoor velen onbekend is.

De vergelijking van de grot, van Plato, is een mooi voorbeeld van filosofie die de mens goed kan helpen om de Liefde te hervinden. Plato zelf spreekt over het Mooie, Goede en Schone. Hij vertelt het verhaal van een groep mensen vastgebonden in een grot. Ze kunnen enkel het schouwspel van schaduwen zien dat zich op de muur voor hen afspeelt. De gevangenen denken dat wat ze zien dè enige werkelijkheid is. Hoe treurig!

Het verhaal gaat dat op het gegeven moment één van de gevangenen ontsnapt. Het moet even wennen aan het licht buiten, maar het is prachtig! Als hij besluit terug te gaan de grot in, om de andere gevangenen te bevrijden, dan zijn ze daar niet blij mee. Ze willen hem vermoorden. Zo gehecht zijn ze aan wat hun beeld van de realiteit volgens hen is!

Wat kunnen we van dit verhaal leren? Gezegd zou kunnen worden dat een heel groot deel van de samenleving zich ‘in de grot’ bevindt – dus zich niet gewaar van een grotere liefdevolle realiteit en daar vaak ook niet bereid toe is. Maar dat dit zien van een grotere liefdevolle heldere realiteit wel mogelijk is! Anderen hierop wijzen wordt niet altijd gewaardeerd.

Het spirituele handboek ‘Een cursus in wonderen’ stelt dat er een grotere realiteit van Liefde is voorbij deze aarde realiteit en dat deze aardse realiteit een droom is waaruit we mogen en kunnen ontwaken. Een andere manier om te spreken over het ‘ontsnappen uit de grot’.

Wat hier volgens de cursus voor nodig is, is vergeving. Het loslaten van datgene wat ons gewaarzijn van de Liefde blokkeert. In het boek staat: “Deze cursus beoogt niet de betekenis van liefde te onderwijzen, want dat gaat wat ondewezen kan worden te boven. Hij beoogt echter wel de blokkades weg te nemen voor het bewustzijn van de aanwezigheid van de liefde, die jouw natuurlijk erfgoed is.” Het is door vergeving, het loslaten van gedachten en emoties als angst, verdriet, schuld, schaamte, woede en haat dat we ons weer meer gewaar worden van de liefde. Dit begint met de simpele bereidheid dit te doen.

De cursus stelt heel mooi dat wat geen uiting van liefde is, roept om liefde. Dus het is altijd gepast om met liefde te reageren op mensen die ‘in de grot leven’. Alleen zo worden ze eruit geholpen. Volgens ‘Een cursus in wonderen’ is vanuit liefde (we hebben het hier niet over seksuele liefde) reageren altijd gepast – waarbij het natuurlijk goed is gezonde grenzen te bewaken. Liefde laat angst verdwijnen zoals licht het duister doet verdwijnen.

Niet liefdevol reageren brengt narigheid. Het blokkeert de meest natuurlijke stroom van vrede uit het diepst van ons wezen. Het is deze vrede die we zo nodig hebben. Hoewel vaak ongezien, straalt ze overal.

Erken het, als je hebt gevonden wat je zocht. Als je vragen ten diepste zijn beantwoord, laat het dan zo zijn. Blijf dan bij de ervaring. Het licht van deze ervaring mag op alle angst stralen!

Wil je meer weten over ontsnappen uit de grot? ‘Een cursus in wonderen’ stelt een heel praktisch boek te zijn, dus misschien voelt het juist voor je deze cursus te doen. Er is een tekstboek, een werkboek met 365 lessen – één voor elke dag van het jaar, en een handboek voor als je anderen graag wat wil leren uit deze cursus.

Geef de hoop dat er een andere samenleving mogelijk is: een liefdevolle samenleving. Een waarin we ons afvragen waarom we handelen zoals we doen. Waarin we ons afvragen waarom we soms vanuit angst handelen en ons afvragen of er geen betere wegen zijn en wat die betere wegen dan zijn. Een samenleving waarin we ervoor kiezen om deze meer liefdevolle wegen te volgen. Het tijdperk van angst en haat en schuld en schaamte, verdriet en woede, van verwarring komt ten einde. Het tijdperk waarin de liefde heerst verrijst. Uit de as wordt een nieuwe samenleving geboren. Het is een hele mooie samenleving! Onvoorstelbaar mooi! Eén die het Mooie, het Goede en het Schone weerspiegelt. Eén die danst in hemelse Vreugde om, wanneer ieder lid van de samenleving daartoe bereid is, er compleet in op te gaan. Verdwenen in de Liefde -in Vreugde steeds compleet!

Copyright © Marlon Wong-Sioe 2022

Lees hier als je wilt meer van Marlon zijn columns over liefde, bewustzijn en duurzaamheid.

Als een van zijn columns je aanspreekt, dan zal het boek ‘Een Spirituele Samenleving’ je waarschijnlijk ook aanspreken! Nu hier te koop evenals de dichtbundel ‘Velden van Smaragd’!

Zelf meedenken over het onderwerp? Word dan lid van de groep: Samen een Spirituele Samenleving creëren

Like als je wilt ook de pagina: Een Spirituele Samenleving: mens-, dier- en milieuvriendelijk samenleven en/of Marlon Wong-Sioe.

Marlon Wong-Sioe studeerde hbo Theologie, deed een mindfulness trainer basisopleiding en is schrijver van het boek ‘Een Spirituele Samenleving: een gids om mens-, dier- en milieuvriendelijk samen te leven’ en de dichtbundel ‘Velden van Smaragd: gedichten geïnspireerd op de betoverende schoonheid van de natuur.’