We kunnen gezamenlijk leven in een creatieve samenleving – een vredige liefdevolle creatieve samenleving. We kunnen hier, ieder van ons, onze bijdrage aan leveren.

De samenleving zoals deze nu is wordt gecreëerd. Dat gebeurt vaak met verstoorde creatieve energie. Ik heb het hier over creativiteit in de breedste zin van het woord. Het gaat over de invloed die we hebben met onze gedachten door de sfeer die we ermee creëren. Het gaat over de woorden die we spreken en onze handelingen. We hebben altijd een zekere invloed op onze omgeving. We co-creëren samen de samenleving.

Helaas is veel mooie creatieve energie vast komen te zitten – ze stagneert. Er is sprake van blokkades. Starre structuren zijn de structuren die vandaag de dag helaas vaak gevolgd worden, er wordt vaak volgens starre structuren ‘geleefd’. Deze structuren werken verdriet, pijn, angst en woede in de hand. Disfunctionele, door ons gezamenlijk gecreëerde systemen, scheppen oorlog hongersnood, armoede en ernstige milieuvervuiling. Het is tijd dat dit door angst gecorrumpeerde systeem verandert en wel nu meteen!

Doen alsof het systeem niet kan veranderen is doen alsof we onze gedachten niet kunnen veranderen. We kunnen onze gedachten wel degelijk veranderen. We kunnen rigide – vastgeroeste – denkpatronen die niet behulpzaam zijn loslaten en liefdevolle creatieve energie laten opborrelen. We kunnen krachtige flexibele orde hebben, solide waar en wanneer nodig, die weer kan veranderen als dit de groei van de mensheid ten goede komt. We kunnen een samenleving hebben die wordt doorstroomt door liefdevolle creatieve energie.

We hebben allemaal een stralende essentie. Brennan Healing Science leert ons dat vanuit deze essentie in ieder van ons liefdevolle creatieve energie ontspringt. Als een fontein, als de creatieve stroom van subtiele energie niet geblokkeerd wordt.

We kunnen onze blokkades oplossen. Dat kan door ons verzet tegen onze angsten op te geven. Zo wordt onze creatieve energie bevrijd. Misschien heb je wel eens gehad dat je een onaangenaam gevoel toestond en dat je dit fijn vond. Dit komt omdat wanneer een gevoel kan stromen deze kan oplossen in de grotere liefdevolle stroom. We kunnen beter niet handelen vanuit ‘negatieve’ gevoelens. Dit hoeven we niet te doen. Door ze toe te staan en met liefde te omringen – door er liefde en vrede naartoe te sturen – kunnen ze oplossen. We ervaren dan een sterkere vreugdevolle creatieve stroom!

We kunnen door innerlijk werk en handelen vanuit liefdevolle creatieve energie de samenleving her-creëren. Samen kunnen we dat. Ieder van ons kan wat moois doen. Laat de meest liefdevolle inspiratie nu neerdalen. Laat haar tot ons komen. Ze ontspringt als een fontein uit ons eigen diepste wezen en valt dan vredig op ons neer. We volgen onze inspiratie en drukken ons op een unieke wijze uit. We tekenen, zingen, vegen de straat, opereren (als je daarvoor bevoegd bent), lossen wiskunde sommen op, we maken wandelingen of planten een mooi plantje in de wijk. Samen creëren we een samenleving die onze grootste dromen overtreft. Het is een liefdevolle mens-, dier- en milieuvriendelijke samenleving die wordt doorstroomt door ieder van ons zijn/haar stralende creatieve energie!

Laat een prachtige creatieve en liefdevolle samenleving nu hier zijn. Laat je blokkades oplossen en laat deze samenleving neerdalen. Sta toe dat ze vorm krijgt. Geniet van de harmonieuze creativiteit! Wees hier dankbaar voor! Stel je een schitterende samenleving voor. Visualiseer haar vaak. Onthoud elke dag hoe mooi de samenleving kan zijn en dat jij een vreugdevolle bijdrage kan leveren aan haar totstandkoming elke dag! Laat je liefdevolle creatieve energie stromen! Laat een nieuwe samenleving moeiteloos ontstaan! Laat het gebeuren, elke dag, elk moment! Laat stromen de energie. De samenleving zal nooit meer hetzelfde zijn!

Copyright © Marlon Wong-Sioe 2022

Lees hier als je wilt meer van Marlon zijn columns over liefde, bewustzijn en duurzaamheid.

Als een van zijn columns je aanspreekt, dan zal het boek ‘Een Spirituele Samenleving’ je waarschijnlijk ook aanspreken! Nu hier te koop evenals de dichtbundel ‘Velden van Smaragd’!

Zelf meedenken over het onderwerp? Word dan lid van de groep: Samen een Spirituele Samenleving creëren

Like als je wilt ook de pagina: Een Spirituele Samenleving: mens-, dier- en milieuvriendelijk samenleven en/of Marlon Wong-Sioe.

Marlon Wong-Sioe studeerde hbo Theologie, deed een mindfulness trainer basisopleiding en is schrijver van het boek ‘Een Spirituele Samenleving: een gids om mens-, dier- en milieuvriendelijk samen te leven’ en de dichtbundel ‘Velden van Smaragd: gedichten geïnspireerd op de betoverende schoonheid van de natuur.’