Heb je ook wel eens het idee dat de wereld betoverend zou kunnen zijn? Voelt deze wereld als nep? Volgens het spiritueel/psychologische handboek Een cursus in wonderen bestaat er inderdaad een betoverende wereld. Dit wordt in het boek de werkelijke wereld genoemd. Hiermee zet de cursus het idee dat de koude wereld die veel mensen dagelijks ervaren dé werkelijke wereld is op z’n kop. De cursus beschrijft de werkelijke wereld als een wereld die het Licht weerspiegelt. Het is het Licht dat de Waarheid is.

De werkelijke wereld is betoverend, stelt de cursus. Je zult niet ophouden je te verwonderen over haar volmaaktheid (H17.2.2.) Hoe wordt de werkelijke wereld bereikt? Dat is waar de cursus over gaat. Het gaat over een totale ommekeer in wat de cursus ‘het denken van de wereld’ noemt. Het spirituele boek stelt dat “de werkelijke wereld wordt verworven wanneer je inziet dat de basis voor vergeving volkomen werkelijk en ten volle gerechtvaardigd is” (H 30.6.3) Daarmee bedoelt de cursus dat we in deze wereld gelukkig kunnen zijn, werkelijk gelukkig. Hiervoor is het nodig dat we erkennen dat iedereen, ongeacht wat iemand wel of niet heeft gedaan, recht heeft om gelukkig te zijn. Erkennen dat iemand recht heeft op geluk is erkennen dat iemand het recht heeft op vergeving. Vergeving betekent niet dat wordt goedgepraat wat iemand misschien voor vervelende dingen heeft gedaan. Volgens de cursus betekent het dat we leren om hieraan voorbij te kijken. Het betekent dat we leren het onschuldige Zelf te zien. We pinnen iemand dus niet vast op zijn of haar verleden. Dit geeft ruimte voor herstel. Natuurlijk kan het goed zijn mensen op hun verantwoordelijkheid te wijzen, maar dit is anders dan het doen van beschuldigingen. Wanneer we beschuldigen, omringen we het Zelf met wolken. Wanneer we iemand met liefde op zijn of haar verantwoordelijkheid wijzen, houdt dat in dat we (vanuit ons perspectief) aangeven wat nodig is dat hij of zij doet voor meer harmonie.

“Vergeving is de enige zinnige reactie. Ze behoed je rechten ervoor te worden opgeofferd. Dit inzicht is de enige verandering die toelaat dat de werkelijke wereld verschijnt om de plaats van dromen van verschikking in te nemen” (H 30.7.2), stelt de cursus. Met andere woorden: als we niet vergeven, dus vasthouden aan gevoelens van haat, woede, aan beschuldigingen en de onderliggende angst, dan omringen we het Licht in ons met wolken. We blokkeren het Licht waar we recht op hebben. Het kan daardoor niet in de wereld stralen.

Het is een omslag in de waarneming die ons de werkelijke wereld doet waarnemen. Hierbij worden we, stelt Een cursus in wonderen, geholpen door de Grote Omvormer van de waarneming. Het is één van de benamingen die de cursus gebruikt voor de Universele Inspiratie die de Bron ons stuurt. Het omvormen van de waarneming is een proces van het overgeven en zo transformeren van onze angsten, zorgen, pijn en verdriet. Het is een diep vergevingsproces. Je zult het misschien wel herkennen. Dat je je zo goed voelt dat de hele wereld lijkt te stralen. Ze straalt dan ook, in jouw diepste Licht. De wereld die je dan ziet zou je een glimp van de werkelijke wereld kunnen noemen. Het is wanneer oude pijn en verdriet en wrok steeds meer worden losgelaten, dat we meer zullen ervaren van wat de je de werkelijke wereld zou kunnen noemen. Wanneer onze waarneming verandert door innerlijke processen, verandert ook ons handelen. Door het loslaten van zeer uit verleden, en daarmee het ruimte geven aan het innerlijke Licht, verandert de wereld ook in fysieke zin. Hoe meer mensen dit doen, hoe meer ook de fysieke wereld zal veranderen. De hele nachtmerrie zal veranderen in een gelukkige droom. De werkelijke wereld is een weerspiegeling van de Hemel laat de cursus ons weten. Ze duurt niet voor eeuwig. Wat er zal gebeuren is dat ze zal worden omgezet in de Hemel zelf. In vrede zonder grenzen. De vrede van de Bron.

Copyright © Marlon Wong-Sioe 2020

Als deze column je aanspreekt, dan zal mijn boek ‘Een Spirituele Samenleving’ je waarschijnlijk ook aanspreken! Nu hier te koop evenals mijn dichtbundel ‘Velden van Smaragd’!

Zelf meedenken over het onderwerp? Word dan lid van de groep: Samen een Spirituele Samenleving creëren

Like ook de pagina: Een Spirituele Samenleving: mens-, dier- en milieuvriendelijk samenleven en/of Marlon Wong-Sioe.

Marlon Wong-Sioe studeerde hbo Theologie en is schrijver van het boek ‘Een Spirituele Samenleving: een gids om mens-, dier- en milieuvriendelijk samen te leven’ en de dichtbundel ‘Velden van Smaragd: gedichten geïnspireerd op de betoverende schoonheid van de natuur.’