Een tijd geleden werd mijn eerste boek Een Spirituele Samenleving: een gids om mens-, dier- en milieuvriendelijk samen te leven uitgebracht. Het is een boek dat gaat over de intrinsieke waarde van mens, dier en natuur. Ook gaat het over liefdevolle intrinsieke motivatie en holisme oftewel onze onderlinge verbondenheid. Hoewel ik mijn inspiratie voor het boek niet enkel uit de Cursus heb gehaald is de Cursus zeker een grote inspiratiebron voor mij geweest. Als je het mij vraagt is mijn boek erg in overeenstemming met de Cursus.

Enkele stukken uit mijn boek, die ik later nog ietsje aanpaste, schreef ik al voor ik Een Cursus in Wonderen kende. Ik was toen vijftien ofzo. Het ging over wanneer je een winnaar bent. Ben je zeg maar een winnaar als je voldoet aan de eisen van de samenleving, als je erin slaagt om je hart te volgen of ben je in feite altijd een winnaar omdat je in essentie altijd stralend en onschuldig bent? In een Spirituele Samenleving is vooral aandacht voor deze laatste twee definities van winnaar zijn.

Toen ik Een Cursus in Wonderen vond zat ik nog op het vwo. Ik had Een terugkeer naar liefde van Marianne Williamson gelezen en dat had tot gevolg dat ik meer wilde weten over de Cursus. Aangezien ik toen niet zo van dikke boeken hield en de Cursus natuurlijk nogal een omvangrijk boek is, besloot ik er slechts wat in te bladeren. Het was jaren later toen besloot ik de Cursus van voor naar achter te lezen en het werkboek ook te doen. Ik ben er nog steeds dankbaar voor dat ik dat heb gedaan want het heeft mij bevestigd in mijn ‘non-dualistische kijk op de werkelijkheid’ en veel liefdevolle inspiratie gegeven!

Tijdens het schrijven van mijn boek Een spirituele samenleving: een gids om mens-, dier en milieuvriendelijk samen te leven had ik op het gegeven moment de ervaring dat ik een beetje vastliep. Ik had het idee dat Jezus mij aanraadde om sommige dingetjes anders te doen maar ik dacht ‘dat is mooi Jezus, maar dit is mijn boek’…Naja, daar ben ik gelukkig van teruggekomen.

Op het gegeven moment besloot ik dat het een goed idee was als het hele boek in overeenstemming zou zijn met Jezus zijn kijk op dingen. Ik wist ook dat het op die manier ook volledig in overeenstemming zou zijn met mijn diepste Zelf. Op het gegeven moment wilde ik dat echt elke zin overeenstemde met hoe Jezus tegen dingen aankijkt. Ik checkte steeds of dit het geval was en als mijn gevoel aangaf dat Jezus er anders over dacht veranderde ik het. Wat ben ik blij dat ik dat heb gedaan!

De terminologie van mijn boek is op veel plaatsen anders dan die van de Cursus. Waar de Cursus een christelijke terminologie hanteert is mijn taalgebruik zowel interreligieus als meer seculier. Ik voelde een sterke neiging hiertoe om wat meer toegankelijk te zijn voor een wat breder publiek. Zoals de Cursus stelt is een universele theologie onmogelijk maar is een universele ervaring niet alleen mogelijk maar ook noodzakelijk (VvT.In.2:5). De Cursus stelt (dus) niet de enige weg te zijn naar de ervaring van universele liefde. Er zijn vele paden die hier naartoe leiden. Deze ervaring van universele liefde is noodzakelijk want zonder haar ‘maken we onszelf en elkaar het leven zuur’.

Mijn boek erkent dat Liefde de enige ultieme Realiteit is en dat de rest dus slechts een illusie is. Dat wat geen Ultieme realiteit is, is slechts een droom of nachtmerrie. We veranderen de nachtmerrie in een aangename droom en ontwaken hieruit door vergeving. Dat is dus het loslaten van alle –illusionaire – pijn, verdriet, angst, woede, haat, schaamte en schuld. We laten al deze gevoelens en de corresponderende gedachten die ze veroorzaakten los. We zijn hiertoe bereid. Steeds meer worden we ons bewust van ons goddelijke Zelf. We worden ons ook steeds meer bewust van de Heilige Geest – of de universele inspiratie zoals deze ook wordt genoemd in de Cursus – en leren haar te volgen. We weten dat de Stem namens God ons zodanig leidt dat wanneer we er gehoor aan geven ons vergevingsproces optimaal verloopt!

Hier een aantal parellellen tussen Een spirituele samenleving: een gids om mens-, dier en milieuvriendelijk samen te leven en Een Cursus in Wonderen.

Een
spirituele samenleving
Een cursus in
wonderen
Omschrijving
Intrinsieke waarde Het Zelf, de Zoon vanGod, het Koninkrijk van de Hemel Het gaat hier om het diepste Zelf dat
altijd grenzeloos liefdevol en stralend is.
Intrinsieke
motivatie
De Heilige Geest Het betreft hier dat deel van ons dat ons in de richting stuurt van de ervaring van
universele liefde.
Holisme Alle denkgeesten zijnverbonden Het betreft hier het gegeven dat we allemaal onlosmakelijk verbonden zijn met elkaar en ten diepste één.  

* De definitie van de Heilige Geest in de Cursus gaat over intrinsieke motivatie maar is ook wat breder. Het is het deel in ons dat ons helpt onze liefdevolle intrinsieke motivatie te vinden door inspiratie te geven en te helpen met het oplossen van blokkades die ervoor zorgen dat onze intrinsieke motivatie niet stroomt.

In Een Spirituele Samenleving gebruik ik ook graag termen uit de Cursus en andere stromingen maar ik maak in de inleiding gebruik van de woorden ‘intrinsieke waarde’, ‘intrinsieke motivatie’  en ‘holisme’ om weer te geven waar de hele filosofie die de huidige samenleving kan transformeren in een spirituele samenleving vanuit gaat. Dit wordt beschreven in het eerste gedeelte van het boek.

Het tweede gedeelte (losjes opgezet) van Een spirituele samenleving: een gids om mens-, dier- en milieuvriendelijk samen te leven gaat over praktische hulp om meer liefdevol in het leven te staan. Wat hier staat geschreven staat in het verlengde van de in deel 1 beschreven filosofie. Er is veel aandacht voor vergeving en het vinden van een spiritueel pad dat op het moment bij jou past. Het gaat over het volgen van je Hart oftewel de Heilige Geest die in jou is.

Het derde gedeelte van dit boek gaat in op de verschillende aspecten van de samenleving bekeken vanuit een spiritueel perspectief. Daarmee wil ik zeggen, bekeken vanuit de filosofie van intrinsieke waarde, liefdevolle intrinsieke motivatie en holisme. Hoewel de Cursus een zelfstudie pad is dat je vroeg of laat in staat stelt om altijd de leiding van de Heilige Geest te volgen heb je tijdens dit bewustwordingsproces te maken met de (weliswaar illusionaire) maatschappij.

Wat denk ik voor veel mensen die met spiritualiteit bezig zijn lastig is, wellicht vooral in het begin, is om zich te verhouden tot de samenleving in dit proces van diepgaande veranderingen. Word je passief in de samenleving omdat het toch slechts een illusie is? Vraag je je af in hoeverre maatschappelijke veranderingen van belang zijn? Op deze zaken wordt ingegaan in mijn boek Een spirituele samenleving: een gids om mens-, dier- en milieuvriendelijk samen te leven.

Wat denk ik belangrijk is tijdens bewustwordingsprocessen, is om heel goed naar de leiding van wat de Cursus dus ook wel de Stem namens God noemt te luisteren. Je geeft je als het ware over aan deze Stem. Het is ook zeker van waarde om naar je gezonde verstand te luisteren. Naarmate we meer vergeven wordt ons gezonde verstand steeds helderder. De Heilige Geest is als je het mij vraagt aanwezig in ons gezonde verstand.

Hoewel, wanneer je er voldoende contact mee hebt, je innerlijke Leraar genoeg is om de weg te vinden, kan het helpen om ook wat tijdelijke ‘uiterlijke houvast’ te hebben. Natuurlijk kan de Cursus deze houvast voor je zijn. Als het voor jou als de juiste weg voelt raad ik zeker aan de Cursus te gebruiken. Zelf herhaal ik na de Cursus volledig van voor naar achter te hebben gedaan ook soms of regelmatig nog lessen. Mocht je het ondanks dat je de lessen van de Cursus doet of hebt gedaan nog lastig vinden om je tot de (illusionaire) maatschappij te verhouden, dan denk ik dat mijn boek Een spirituele samenleving: een gids om mens-, dier- en milieuvriendelijk samen te leven wellicht uitkomst kan bieden.

Een Cursus in Wonderen stelt dat iedereen door de Heilige Geest een speciale taak toegewezen krijgt. Onze gezamenlijke algemene taak is te vergeven, maar we hebben ook allemaal nog een (tijdelijke) speciale taak. In het derde gedeelte van Een spirituele samenleving: een gids om mens-, dier en milieuvriendelijk samen te leven schetst ik een beeld van hoe de samenleving naar mijn idee ongeveer eruit zou zien als er veel meer wordt vergeven en als mensen veel meer hun door de Heilige Geest toegewezen taak vervullen. Er wordt ook gesproken over wat we allemaal op het niveau van de vorm kunnen doen om bij te dragen aan deze liefdevolle maatschappij. Voor Helen Schucman en William Thetford was dit bijvoorbeeld het opschrijven ven Een Cursus in Wonderen.

Door het totaalplaatje te zien van hoe het leven op deze aarde ervaren kan worden, wordt het wellicht ook makkelijker te zien waar jouw unieke taak ligt. Misschien voel je je vooral geroepen om transformatie teweeg te brengen op economisch vlak, of op gebied van gezondheidzorg, politiek, media, kunst, muziek, het milieu, het rechtssysteem of religie en spiritualiteit? Het kan natuurlijk dat meer gebieden je aanspreken. Waar gaat je hart sneller van kloppen? Dat is een aanwijzing!

Een beeld van een wondermaatschappij, een maatschappij waarin liefde wordt geuit in grote mate en die nog steeds meer en meer verschuift van angst naar liefde, kan je dus helpen te beseffen wat je werkelijk wil. Daarnaast kan het ook in het algemeen inspirerend en motiverend zijn. Uiteindelijk gaan we natuurlijk, zoals de Cursus ook stelt, voorbij alle beelden. Tijdelijk kunnen beelden echter behulpzaam zijn, om er uiteindelijk aan voorbij te gaan.

De Cursus heeft het een aantal keren over ‘de echte wereld’. Het is de wereld zoals we die ervaren als het Licht van ons diepste Zelf in de wereld straalt wat er gebeurt als we dat wat dit Licht blokkeert loslaten. Hoe zal dat zijn? Een Spirituele Samenleving: een gids om mens-, dier en milieuvriendelijk samen te leven laat ons hier een glimp van zien!

Copyright © Marlon Wong-Sioe 2020

Als deze column je aanspreekt, dan zal mijn boek ‘Een Spirituele Samenleving’ je waarschijnlijk ook aanspreken! Alvast heel veel leesplezier!

Zelf meedenken over het onderwerp? Word dan lid van de groep: Samen een Spirituele Samenleving creëren

Like ook de pagina: Een Spirituele Samenleving: mens-, dier- en milieuvriendelijk samenleven

Marlon Wong-Sioe studeerde hbo Theologie en is schrijver van het boek: ‘Een Spirituele Samenleving: een gids om mens-, dier- en milieuvriendelijk samen te leven’.