Mede mogelijk gemaakt door: de overheid als geluksmachine

Je maakt een wandeling door het park en ademt heerlijke zuivere frisse lucht in. Ook tussen de gebouwen in is de lucht zuiver. Niet langer is de lucht vervuild door het verkeer, de bio-industrie en kolencentrales. Ook wordt de aarde niet meer vervuild door radioactief afval afkomstig van kerncentrales. Energie is echt groen. Omdat energieleveranciers non-profit zijn, is energie voor iedereen goed betaalbaar.  

*Medemogelijk gemaakt door: de overheid als geluksmachine.

Je loopt door de supermarkt en alle gezonde producten zijn heel goed betaalbaar, veel betaalbaarder dan de wat ongezonde producten.

*Medemogelijk gemaakt door: de overheid als geluksmachine.

Je wilt nog een studie volgen maar niet nog meer geld bij lenen. Naast de studie veel werken is te zwaar gebleken. Toch kan je nog een studie naar wens doen, geheel kosteloos! Je krijgt zelf financiering toe als je tijdelijk minder moet werken om tijd te hebben voor je studie.

*Mede mogelijk gemaakt door: de overheid als geluksmachine.

Je gezondheid is misschien al een tijdje wat minder. Hoewel deze waardevol is, is er binnen de reguliere zorg momenteel niet veel waar je baat bij hebt. Je hebt wel veel baat bij accupunctuur en homeopathie. Gelukkig wordt complementaire/integrale zorg gestimuleerd en worden de behandelingen onbeperkt vergoed zonder dat je een aanvullende verzekering nodig hebt – zonder dat er ook maar een commerciële zorgverzekeraar bij komt kijken!

*Mede mogelijk gemaakt door: de overheid als geluksmachine.

Je hebt je vaak gediscrimineerd gevoeld maar dat neemt af doordat onder andere op alle scholen actief wordt inzet op het tegengaan van discriminatie onder andere door goed diversiteit en inclusie beleid.

*Mede mogelijk gemaakt door: de overheid als geluksmachine.

Je gaat vaak gestrest door het leven. Toen kwam je erachter dat je gratis, zonder papieren rompslomp, een mindfulness (bijvoorbeeld MBSR) en heartfulness (bijvoorbeeld MBCL) cursus kan volgen bij jou om de hoek. Sinds het volgen van deze cursussen ervaar je een sterk toegenomen levenskwaliteit.

*Mede mogelijk gemaakt door: de overheid als geluksmachine.

Je vindt makkelijk een goed betaalbare duurzame sociale huurwoning.

*Mede mogelijk gemaakt door: de overheid als geluksmachine.

Wat is het doel van de overheid?

Democratisch gekozen politici zouden als doel moeten hebben om samen met alle bestuurskundigen en andere ambtenaren van de overheid een geluksmachine te maken! Het doel van een goede overheid is om iedereen zo goed mogelijk in zijn/haar basisbehoeftes te voorzien. Het doel van een goede overheid is iedereen waar nodig zo goed mogelijk te ondersteunen in het bewandelen van ons zelfgekozen pad van zelfexpressie. Overheden dienen de nodige ruimte te bieden hiervoor. Het doel van een goede overheid is om de verschillende manieren waarop groepen mensen zich uitdrukken met elkaar te harmoniseren.

Een werkelijk verantwoordelijke overheid

Als dat sarcastisch ‘de overheid als geluksmachine’ wordt genoemd, dan wordt niet echt goed begrepen waar een overheid toe dient. Wat anders dan mensen faciliteren om werkelijk gelukkig te zijn zou het doel moeten zijn van een overheid? Ieder heeft recht op geluk en het is de plicht van de overheid om dit te erkennen en mensen te ondersteunen waar dat kan in het ervaren van dit geluk. Dit is wat een gezonde overheid doet. Het is waar politici en beleidsmedewerkers zich voor dienen in te zetten en niet wat anders! Een andere insteek is onredelijk en onethisch. Wat we nodig hebben is een redelijke en werkelijk verantwoordelijke overheid!

De samenleving laten floreren

Wat zou het geweldig zijn als de aandacht van politici die zich nu volledig inzetten om multinationals van hun belasting vrij te stellen, zich zouden inzetten om iedereen in de wereld in zijn/haar behoeftes te voorzien. Dit op een duurzame wijze. Wat zou het mooi zijn als politici vervuilende bedrijven die miljoenen verdienen niet langer een hand boven het hoofd houden? In plaats hiervan gaan subsidies bijvoorbeeld naar de ontwikkeling en adequate toepassing van duurzame energiebronnen.

Met bereidheid tot het financieren van de juiste projecten, voor bijvoorbeeld meer duurzaamheid, gaat het beter en beter met de natuur. De plastic soep in de oceanen verdwijnt. De lucht kwaliteit wordt beter en beter. De volksgezondheid gaat vooruit. Ziektes worden steeds meer voorkomen. Daarnaast worden overal creatieve projecten van buurtbewoners gefinancierd om de sociale cohesie te versterken. Dit zorgt voor afname van de criminaliteit en meer veiligheid.  Iedereen wordt de nodige ruimte geboden en waar nodig wordt werkelijk geholpen om een gelukkig leven te hebben. De samenleving floreert.

Bruto Nationaal Geluk

De overheid mag steeds meer beleid voeren vanuit de verschillende dimensies van het model van bruto nationaal geluk. Er wordt naar gestreefd om elk aspect van de samenleving zo harmonieus mogelijk te laten functioneren voor iedereen! Weg met de mythe van de neutraliteit. Waar het licht niet straalt is er duisternis. Het is de duisternis van mensen die matig tot diep lijden ervaren. Waar geen licht oftewel liefde is, is er altijd een zekere mate van angst, narigheid, rottigheid. Elke overheid dient te kiezen voor het licht. We willen een humane intelligente overheid! Een overheid met het hart op de juiste plaats!

Bruto Nationaal Geluk (BNG) gaat niet over het ervoor zorgen dat een land in een bepaalde periode zoveel mogelijk goederen en diensten produceert enkel om zo de waarde in geld te doen stijgen. Het gaat dus niet enkel om het Bruto Nationaal Product (BNP). Toegenomen waarde door wapenproductie kan het BNP van een land doen stijgen, dus is het niet verstandig om enkel het BNP als graadmeter te nemen bij het bepalen hoe het met een land gaat. Een overheid die bestuurt, strevend naar een zo hoog mogelijk BNG, bekommert zich bijvoorbeeld ook om ieders psychologisch welzijn, de levensstandaard, gezondheid, educatie, cultuur, ecologische diversiteit en veerkracht alsmede deugdelijk bestuur.

We dienen politici te kiezen die geloven in de overheid als geluksmachine en ze erop te wijzen dat het onethisch is om als overheid een andere doelstelling te hebben dan ieders geluk. Ieders geluk is waar overheden constant naar dienen te streven. Laten we ons best doen een mooie bijdrage te leveren aan de overheid als geluksmachine voor iedereen! 

Het geloof dat een echte gelukkige samenleving mogelijk is terugkrijgen

Als we totaal niet geloven dat een overheid die geeft om het geluk van mensen nodig en/of mogelijk is, dan mogen we onze aandacht wat verleggen.

Als we denken dat het niet nodig is dan helpt het wellicht om meer het lijden in te wereld te erkennen. Niet alleen door particuliere organisaties maar ook door overheden dient hier wat aan gedaan te worden.

Als je denkt dat het niet mogelijk is een overheid als geluksmachine te hebben dan mag je je meer bewust worden van de positieve dingen die er in de wereld, ondanks al het lijden, gebeuren. Dat in veel gevallen op het nieuws betrekkelijk weinig aandacht is voor positieve gedachten en gebeurtenissen kan het lastiger maken deze te zien. We mogen ernaar opzoek gaan. Dit zonder misstanden te ontkennen.

Als we een werkelijk gelukkige samenleving willen, volstaat het niet om oppervlakkig te zijn. Wat is voor een werkelijk gelukkige samenleving nodig? Wat hiervoor nodig is, is diepgang.

Als ondanks onze aandacht voor het positieve een gevoel van hopeloosheid blijft bestaan, dan dienen we hieronder te graven. We dienen er doorheen te kijken om meer hoop te vinden. Hoop dat het echt anders kan. We mogen ons hierbij altijd openstellen voor hulp van een liefdevolle ‘hogere macht’. Ook als we hier niet in geloven, kunnen we ons ervoor openstellen. Zo van: ‘Als er een liefdevolle intelligente hogere macht is, dan sta ik nu toe dat deze me helpt en blijft helpen. Ik ben bereid de dingen anders te zien in mijn en ieders voordeel.’

Hoop doet leven. Wanneer mensen hoop hebben dat we in vrede kunnen samenleven, zijn ze veel meer geneigd om actie te ondernemen om situaties echt te verbeteren dan wanneer ze deze hoop niet hebben.

We mogen geloven dat het echt anders kan. Laten we liefde toestaan voor een alternatieve, een mens-, dier- en milieuvriendelijke samenleving. Een vreedzame samenleving. Als fontein mag liefde opborrelen vanuit het diepst van ons wezen en alle wanhoop wegspoelen evenals alle wereldse vormen die hieruit voortgekomen zijn: alle oorlog, hongersnood, milieuvervuiling en regels die mensen niet dienen in hun groei maar schaden.

Inspiratie!

Wat we nodig hebben, en waarop we dienen te stemmen zijn politici die een overheid vormen die inspireert en zo goed als mogelijk ondersteunt om de samenleving meer eerlijk en duurzaam te maken. In plaats van bij wantoestanden te zeggen’ het kan niet anders’ zegt de overheid: we dienen als doel een echte mens, dier- en milieuvriendelijk samenleving te hebben en hier zo goed mogelijk naar te streven. Samen kunnen we het!

Het steunen van wat de samenleving echt mooier maakt!

Het werd al eerder in deze tekst gezegd, maar het kan geen kwaad om het te herhalen. Een goede overheid investeert liever in mooie grassroot projecten van mensen die steden en dorpen meer duurzaam maken, gezondere manieren van samenleven bevorderen evenals een gevoel van liefde en verwondering brengen, dan in het bouwen van bijvoorbeeld een mega stadium dat het grootste gedeelte van het jaar leeg staat.

Een goede overheid zoekt in de samenleving naar goede ideeën die bijdragen aan haar mens-, dier en milieuvriendelijkheid en geeft hiervoor goede financiële steun. Samen kunnen we met oplossingen komen en deze oplossingen verdienen het om goed gefinancierd te worden! Een overheid als geluksmachine helpt hierbij.

Laten we met verkiezingen altijd stemmen, op de politicus die het idee van de overheid als geluksmachine (strevend naar een zo hoog mogelijk BNG) het meest steunt. Als wat de overheid doet tegenvalt omdat er niet gestreefd wordt naar ieders welzijn, dan is het goed om te vergeven maar tegelijkertijd doen we er goed aan deze ter verantwoording roepen. Laten we regeringen altijd herinneren waarvoor ze zijn!

Willen we een overheid als geluksmachine? Ja, ja, jaaah!

Kom maar op met de overheid als geluksmachine!

Copyright © Marlon Wong-Sioe 2022

Lees hier als je wilt meer van Marlon zijn columns over liefde, bewustzijn en duurzaamheid.

Als een van zijn columns je aanspreekt, dan zal het boek ‘Een Spirituele Samenleving’ je waarschijnlijk ook aanspreken! Nu hier te koop evenals de dichtbundel ‘Velden van Smaragd’!

Zelf meedenken over het onderwerp? Word dan lid van de groep: Samen een Spirituele Samenleving creëren

Like als je wilt ook de pagina: Een Spirituele Samenleving: mens-, dier- en milieuvriendelijk samenleven en/of Marlon Wong-Sioe.

Marlon Wong-Sioe studeerde hbo Theologie, deed een mindfulness trainer basisopleiding en is schrijver van het boek ‘Een Spirituele Samenleving: een gids om mens-, dier- en milieuvriendelijk samen te leven’ en de dichtbundel ‘Velden van Smaragd: gedichten geïnspireerd op de betoverende schoonheid van de natuur.’