Waar denk je aan als je aan Kerst denkt? Eten, drinken, verplichte familiebezoeken en commercie? Je denkt misschien aan de geboorte van Jezus ongeveer tweeduizend jaar geleden. Een reden voor sommigen om een bezoekje te brengen aan de kerk.

Het bestaan van de persoon Jezus van Nazareth wordt door veel historici erkend. Dit gaat over het erkennen van het bestaan van Jezus als mens, niet als de enige Zoon van God. Wie was Jezus? Volgens de Bijbel werd de persoon Jezus, terwijl zijn ouders op de vlucht waren, geboren in het stadje Bethlehem in een stalletje. Volgens sommige overleveringen werd hij geboren in een grot. Engelen verschenen, vertelt het evangelie van Lucas, aan herders om hen te laten weten dat Jezus was geboren. Drie koningen brachten hem een bezoek. Jezus wordt door veel Christenen gezien als dé zoon van God en de Messias, degene die verlossing zal brengen aan wie Hem volgen.

Tegenwoordig is een groot deel van de westerse samenleving geseculariseerd oftewel ontkerkelijkt. Omdat mensen veel mensen het kerkelijk beleid – begrijpelijk – niet meer wat vonden, keerden ze het de rug toe. Zin wordt tegenwoordig vaak elders gezocht. In andere (vaak meer oosterse) religies bijvoorbeeld, in Nieuwe Spiritualiteit of in het materiële.

Veel mensen keerden toen ze de kerk de rug toekeerden ook Jezus de rug toe. Jezus wordt door veel mensen geassocieerd met schuld en straf. Begrijpelijk aangezien wat door vele kerken gedurende eeuwen is onderwezen, maar niet terecht. Jezus afwijzen omdat de kerk fouten heeft begaan en begaat, is als het weggooien van het kind met het badwater. Laten we een kijkje nemen in de geschiedenis van het christendom.

Jezus werd geboren als Jood. Waarschijnlijk niet op 25 december, maar ergens in de zomer. De viering van de geboorte van Jezus op 25 december heeft van doen met de datum van de zonnewende die in die tijd vaak werd gevierd. Dit vieren van Jezus’ geboorte op 25 december gebeurde pas later. Jezus trok gedeeltes van zijn leven door de wereld. Hij sprak over het koninkrijk van God. Rond zijn 33e zou hij gekruisigd zijn. Volgens de evangeliën stond hij drie dagen na zijn kruisiging op om een tijd daarna ten hemel te varen wat gevierd wordt met Hemelvaart.

In het begin waren alle volgelingen van Jezus jood. Later kwam hier door Paulus verandering in. Hij besloot dat om christen te worden je niet eerst jood hoefde te worden. In het begin werden christenen veel vervolgd. In het jaar 312 besloot de toenmalige keizer om het christendom toe te staan. Waarschijnlijk om politieke redenen. Later werd het christendom de enige toegestane religie in het Romeinse Rijk. Volgens sommigen is dit moment de zondeval van het christendom. In plaats van dat het nog ging over naastenliefde waar Jezus over onderwees, zou het nu slechts gaan om rijkdom en macht. Rond deze tijd werd door de christelijke kerk ook vastgesteld welke geschriften wel tot de Bijbel zouden gaan behoren en welke niet.

Maar wie was Jezus nu? Volgens traditionele christenen is Jezus dus de enige Zoon van God. Hij zou geboren zijn om de mensheid verlossing te brengen. Is de geboorte van Jezus datgene waar we bij stil zouden moeten staan met Kerst? Als we willen. Waar het vooral om gaat is het stilstaan bij de geboorte van iets Nieuws in de wereld. Iets dat elk moment kan gebeuren als we dat toestaan. Jezus kan gezien worden als iemand die dit Nieuwe (ware Liefde) representeert. Door vanuit Liefde te leven werd hij een voorbeeld van Liefde. Hij zou gezien kunnen worden als een ‘oudere broer’.

Christus was niet Jezus’ achternaam. Het is een titel. Eén die gegeven wordt aan iemand die zich bewust is van Christus, het Licht dat in ons straalt. Kerst kan een mooi moment zijn om stil te staan bij Christus. Jezus liet de Christus, de Liefde, in hem geboren worden. Kerst kan worden gezien als een mooie gelegenheid om de Liefde in onszelf meer geboren te laten worden.

Een cursus in wonderen legt uit hoe we het Licht in ons van blokkades kunnen ontdoen. Het beschrijft hoe diepgaande vergeving en overgave de Liefde in ons bevrijdt. Stel je voor hoe de samenleving zou zijn als iedereen dit meer zou doen. Het zou een mens-, dier en milieuvriendelijke samenleving zijn: een Spirituele Samenleving. Dat is wat ontstaat er als we ons begeven op weg naar onze stralende Essentie, onze innerlijke Ster van Bethlehem. Wat valt er nog te zeggen? “Komt allen tezamen…”

Copyright © Marlon Wong-Sioe 2019

Als deze column je aanspreekt, dan zal mijn boek ‘Een Spirituele Samenleving’ je waarschijnlijk ook aanspreken! Nu hier te koop evenals mijn dichtbundel ‘Velden van Smaragd’!

Zelf meedenken over het onderwerp? Word dan lid van de groep: Samen een Spirituele Samenleving creëren

Like ook de pagina: Een Spirituele Samenleving: mens-, dier- en milieuvriendelijk samenleven

Marlon Wong-Sioe studeerde hbo Theologie en is schrijver van het boek: ‘Een Spirituele Samenleving: een gids om mens-, dier- en milieuvriendelijk samen te leven’.