“Kijk naar de lelies van het veld, kijk hoe ze groeien.” (Mattheus 6.28)

Wat is een bloesemsamenleving? Het is een samenleving waarin mensen massaal zich laten inspireren door de pracht van bloesems. De bloesems zelf en de takken en stam van de bomen waaraan ze kunnen groeien.

Volgens natuurkundige Barbara Brennan groeit al het fysieke op een energetisch patroon, een matrix. Een raamwerk dat zich ontvouwt en waarop de hele fysieke wereld is gebouwd. Als bijvoorbeeld een plant, zoals een boom fysiek groeit, gaat daar een energetische groei aan vooraf. Het idee van niet fysieke vormen die de basis vormen voor de fysieke wereld doet denken aan de filosoof Plato zijn ‘Ideeënwereld’ waarin wordt gesteld dat er voor elke aardse vorm in een andere wereld een perfecte vorm bestaat die er de mal voor is.

Brennan ziet universele liefde als de scheppende kracht. Deze welt op vanuit de kern van ons wezen, Brennan noemt het de Wezenster. Liefde welt op uit de grenzeloos vredige Leegte in het diepst van ons wezen. Liefde, stroomt door deze matrix, deze blauwdruk, en vervolgens zijn we een stap dichter bij het vormen van de fysieke wereld.

Deze blauwdruk is wat Brennan ook wel het vijfde niveau van het subtiele menselijke energieveld noemt. Het is het etherisch-causale vlak. Brennan stelt dat ons richten op deze blauwdruk een gevoel van veiligheid geeft. Ze raadt bepaalde yoga oefeningen aan om dit veld positief te beïnvloeden. Wanneer we als mensheid meer zijn afgestemd op de gezonde blauwdruk, dan zal dat weerspiegelt worden in de samenleving als een ordelijk verloop van dingen. Geen rigide orde. Denk aan de orde van een prachtig bloeiende boom! Een bloesemsamenleving worden gaat over als samenleving leren om te zijn als een prachtig bloeiend boom met de wortels stevig in de aarde!

In een bloesemsamenleving gunt iedereen zichzelf en ieder ander net zoveel, steeds weer de kans om als een bloesem te stralen. Om een echte bloesem samenleving te hebben, is het belangrijk dat emotionele blokkades worden verholpen zodat de liefde uit het diepst van ons wezen goed kan stromen. Hierbij kan de positieve energie van bloesems behulpzaam zijn. Onder een bloesemsamenleving versta ik er een waarin onder andere de natuur haar helende eigenschappen alom wordt erkend en waar desgewenst de positieve energie van bloesems wordt gebruikt. Bijvoorbeeld de 38 door bacterioloog en homeopaat Edward Bach geselecteerde bloesems. Zijn wens was het dat ieder gezin een doos met bloesemremedies zou hebben als een soort van EHBO koffertje in geval van emotionele noodgevallen. Wat zou dit mooi zijn!

Bach stelt dat bepaalde bloesems subtiele vibraties hebben die ons kunnen helpen om meer Zielskwaliteiten – Barbara Bennan zou spreken van kernkwaliteiten van de Wezenster – te ervaren. Ze helpen ons dus om de verschillende deelaspecten van de Liefde – zoals vrede, moed, helderheid, optimisme en vreugde – in ons te ervaren. Dit is waar een bloesemsamenleving op gericht is.

Een bloesemsamenleving is een samenleving gericht op transformatie. Het is een samenleving waarin ieder mens steeds weer de mogelijkheid ervaart om te bloeien en stralen als een bloesem! Zoals Eckhart Tolle het mooi zegt in zijn boek ‘Een nieuwe Aarde’ is er een  ‘transformatie van bewustzijn’ mogelijk. Het betreft een ‘zo radicaal en diep innerlijk opbloeien dat de bloei van planten, hoe mooi die ook is daar maar een flauwe afspiegeling van is’!

We kunnen er nu voor kiezen een bloesemsamenleving te creëren. We kunnen hier nu vorm aan geven. In een bloesemsamenleving vieren we ieders uniciteit zoals de uniciteit van iedere bloesem.  Onze samenleving kan ook een bloesemsamenleving zijn! Ook een door oorlog verscheurde maatschappij is in staat een bloesemsamenleving te worden. Een prachtige samenleving waarin iedereen wordt gehopen om op te bloeien.

Wat kan jij nu doen om bij te dragen aan een wereldwijde bloesemsamenleving?

1: Kies een bloesem/bloem uit die je in het bijzonder mooi vindt. Kijk of je een mooi plaatje van kunt vinden waarop je de bloesem/bloem duidelijk kunt zien.  

2: Probeer liefde voor deze bloesem/bloem te voelen, zoveel mogelijk.

3: Probeer nu deze liefde ook voor jezelf te voelen. Je verdient het.

4: Als je deze liefde echt voor jezelf voelt zul je merken dat het ook makkelijker is deze voor anderen . Sta dit maar toe.

Je kunt deze regelmatig herhalen.

Liefhebben is gezond, ook al kan het pijnlijk zijn. Er wordt wel gezegd dat liefde alles naar boven brengt wat geen liefde is. Zo kan wat niet liefdevol is oplossen.

Liefhebben wil niet zeggen dat je niet meer assertief kunt zijn. Assertief zijn is nodig. Maar liefde is onze diepste kracht. Zonder liefde kunnen we ook niet assertief zijn. We mogen onze liefde toestaan.

In het Joodse boek de Talmud staat dat er over elk grassprietje zich een engel buigt die zegt ‘Groei, groei!’ Zo zijn er ook volgens onder andere Brennan zeker engelen die zich over de mensheid buigen om haar te helpen groeien.

In de Bijbel staat: “Kijk naar de lelies van het veld, kijk hoe ze groeien. Ze werken niet en ze weven niet.” Jezus laat dan weten dat ze er toch zo prachtig uit zien, en dat we vertrouwen mogen hebben dat er door de Liefde ook voor ons gezorgd wordt. Het is een uitnodiging om niet de hele tijd bezig te zijn met dingen doen, maar ook tijd te nemen om gewoon stil te zijn, ontvankelijk voor de Liefde.

Vanuit die Liefde mogen je handelingen stromen. Door liefde toe te staan en hier vanuit te handelen zorgen we voor onszelf en anderen. Onze handelingen komen dan onszelf en anderen ten goede. We kunnen bloeien, ieder op een unieke wijze, nog mooier dan de lelies in het veld!

Copyright © Marlon Wong-Sioe 2022

Lees hier als je wilt meer van Marlon zijn columns over liefde, bewustzijn en duurzaamheid.

Als een van zijn columns je aanspreekt, dan zal het boek ‘Een Spirituele Samenleving’ je waarschijnlijk ook aanspreken! Nu hier te koop evenals de dichtbundel ‘Velden van Smaragd’!

Zelf meedenken over het onderwerp? Word dan lid van de groep: Samen een Spirituele Samenleving creëren

Like als je wilt ook de pagina: Een Spirituele Samenleving: mens-, dier- en milieuvriendelijk samenleven en/of Marlon Wong-Sioe.

Marlon Wong-Sioe studeerde hbo Theologie, deed een mindfulness trainer basisopleiding en is schrijver van het boek ‘Een Spirituele Samenleving: een gids om mens-, dier- en milieuvriendelijk samen te leven’ en de dichtbundel ‘Velden van Smaragd: gedichten geïnspireerd op de betoverende schoonheid van de natuur.’