Wat deed Jezus?

Kerstfeest, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren behoren tot de grote feesten binnen het Christendom. Het Christendom is één van de vijf grote wereldreligies. De andere zijn het Jodendom, de Islam, het Hindoeïsme en het Boeddhisme. Afgaande op het aantal aanhangers zou de top 5 er anders uitzien. Er zijn namelijk andere religies die meer aanhangers hebben dan het Jodendom. Het Jodendom heeft echter zoveel invloed gehad, het Christendom (momenteel de religie met de meeste aanhangers) is eruit voortgekomen, dat deze ook tot de 5 grote wereldreligies wordt gerekend. 

Elke religie heeft zijn waarde. Deze tekst gaat specifiek over wat volgens mij de essentie van het Christendom is. Jezus, die wel wordt gezien als de oprichter van het Christendom, is geboren binnen het Jodendom. Kerst gaat over de geboorte van Jezus. Wat deed Jezus?

Wat zegt de Bijbel over Jezus?

Volgens de Bijbel, die binnen het Christendom vaak als belangrijkste boek wordt beschouwd, reisde Jezus door het land, vertelde hij mensen over het Koninkrijk van God en genas hij mensen.

De Bijbel bestaat uit twee delen. Het Oude Testament dat geschreven is voor de geboorte van Jezus en het nieuwe Testament dat erna geschreven is. 

Hoewel de evangeliën, die deel uitmaken van het nieuwe Testament vaak worden gezien als ooggetuigen verslagen van het leven van Jezus, zullen er veel theologen zijn die zeggen dat het geen ooggetuigenverslagen zijn. De verhalen over het leven van Jezus, die we vinden in de Bijbel, werden pas later opgeschreven. 

Het ontstaan van het Christendom

Tijdens Jezus zijn leven was er geen Christendom. Er was sprake van verschillende joodse groeperingen die in Jezus zijn boodschap geloofden. Op het gegeven moment werd door een aantal mensen besloten dat je niet eerst jood hoeft te worden voordat je christen wordt. Dat moment kan gezien worden als het ontstaan van het Christendom. Paulus, die eerder Saul heette, was iemand die het Christendom veel heeft verspreid. Eerder vervolgde hij christenen, daarna had hij een bekeringsmoment en ging hij zelf door het leven als christen. Hij schreef een groot deel van het Nieuwe Testament.

Niet alleen Paul, in zijn leven als Saul, achtervolgde christenen. Er zijn veel mensen die christenen vervolgd hebben. Op het gegeven moment werd het Christendom een toegestane religie binnen het Romeinse rijk. De toenmalige keizer zei, wordt wel gezegd, dat hij op het slagveld een kruis in de lucht had gezien en zich toen bekeerde. Er wordt ook wel gezegd dat hij gewoon naar een manier zocht om met het groeiend aantal christenen in het Romeinse Rijk de macht te behouden. Later werd het Christendom de staatsreligie. Deze periode wordt ook wel de zondeval van het Christendom genoemd. 

Christenen (sommigen van hen) gingen toen zelf mensen met andere geloven vervolgen. Het Christendom zou vanaf toen niet mee gegaan zijn om waar het Jezus om ging. Wat is dat? Dat is waar deze tekst verder over gaat. 

Heb uw naaste net zo lief als uzelf

Waar kunnen we vinden wat Jezus was en wat hij wilde? De meeste mensen zullen verwijzen naar de Bijbel. Wat zegt Jezus allemaal in de Bijbel? Laten we een kijkje nemen.

In de Bijbel zegt Jezus God lief te hebben met heel ons hart, heel onze ziel en heel ons verstand. Ook zegt hij onze naaste lief te hebben als onszelf en dat dit op hetzelfde neerkomt. (Mattheus 22:37.39) Jezus zegt dat dit de basis is van de wet. In Galaten 5.14 staat: “De hele wet is immers samengevat in dit ene gebod: ‘Heb uw naaste net zo lief als uzelf.’”

We dienen dus het bestaan van liefde te erkennen. We dienen lief te hebben. ‘God is liefde’ (1 Johannes 4.16) zegt de Bijbel. Als we het bestaan van liefde erkennen, perfecte liefde, dan erkennen we God, want God is liefde. Door liefde te erkennen neemt onze angst af. Hoe meer we God, als zijnde liefde, erkennen hoe meer angst zal afnemen. 

“In liefde is geen plaats voor angst, integendeel, volmaakte liefde verdrijft de angst. Angst houd altijd verband met straf. Wie nog angst kent, kent de volmaakte liefde nog niet.” (1 Johannes 4:18)

Van God houden betekent liefde erkennen en toestaan. Het betreft het erkennen dat we zijn voortgekomen uit liefde. Hij schiep ons naar zijn evenbeeld (Genesis 1:27), staat er in de Bijbel. Wij zijn dus ook liefde en bestaan in het verlengde van God die liefde is. Als we Gods liefde echt willen erkennen dan is het belangrijk dat we ook de liefde in anderen en onszelf erkennen, ongeacht onze verschijningsvorm. God wordt in de Bijbel ook wel omschreven als licht: “Hij is de bron van alle licht. Hij is één en al licht en verandert nooit.” staat in Jacobus 1.17. God erkennen als liefde en niet de liefde in ieder van ons,  is zoiets als het erkennen van het bestaan van de zon maar niet de zonnestralen. God echt liefhebben betekent ook je naaste liefhebben als jezelf. Het is één liefde. Liefhebben betekent God kennen. De Bijbel zegt: “Wie blijft liefhebben, blijft één met God.” (1 Johannes 4:16) “Maar wie niet liefheeft, kent God niet, want God is Zelf liefde.” (1 Johannes 4.8)

Hoe komen we tot liefde?

Hoe kunnen we komen tot het liefhebben van God en onze naasten als onszelf? Jezus is daar in de Bijbel duidelijk over. Hij zegt ons te vergeven. Niet 7 keer maar “7×70 keer”. (Mattheus 18:22) In andere woorden, tot iets volledig is vergeven. 

Wat is dit vergeven dan precies? vraag je je misschien af. Hoe doe ik dat? Vergeven wil zeggen dat we God, anderen en onszelf niet veroordelen. Jezus zei: “Oordeel niet, opdat er niet over u geoordeeld wordt.” (Mattheus 7.1) Dit wil niet zeggen dat we geen onderscheidingsvermogen mogen hebben. Het wil wel zeggen dat we niet veroordelen. Dus dat we anderen en onszelf geen kwaad toewensen. Het ‘niet oordelen’ waar Jezus het over heeft, wil zeggen dat we de weerstand tegen liefde, de liefde die God, is en die wij als Gods evenbeeld zijn, opgeven.

In Lukas 6.37.38 staat: “Oordeel niet en u zult niet geoordeeld worden; veroordeel niet en u zult niet veroordeeld worden; laat los en u zult losgelaten worden. Geef en aan u zal gegeven worden: een goede, vastgedrukte, geschudde, overlopende maat zal men u in de schoot geven, want met dezelfde maat waarmee u meet, zal er bij u ook gemeten worden.”

Het betekent dat wanneer we minder veroordelen, we meer liefde ervaren. Zoals je naar anderen kijkt, zo kijk je ook naar jezelf. Haat is er waar je weigert de liefde van anderen of die van jezelf te zien. Als je vasthoud aan haat naar jezelf beïnvloedt dat hoe je naar anderen kijkt. Als je vasthoudt aan haat naar anderen, dan kan het niet anders dan dat deze haat ook beïnvloedt hoe je naar jezelf kijkt. Je zult als je een ander haat ook minder in staat zijn je eigen liefde, je eigen waarde, te zien. Het haten van een ander is dus altijd ook zelfhaat. En wanneer we onszelf haten doen we ook anderen tekort. Waar we vasthouden aan haat weigeren we liefde te ervaren. 

Gedachten en emoties van haat gaan samen met emoties en gedachten van angst, schuld, verdriet en schaamte. Het is een poging om deze emoties niet te ervaren. We hoeven niet te haten of boos te worden om vrij te worden van deze emoties. Misschien probeer je aan verschillende emoties te ontkomen door je te richten op schuld of schaamte en daaraan vast te houden. Ook dit is niet nodig. We hoeven aan geen één van deze emoties en gedachten vast te houden. We hoeven onszelf en anderen niet te kruisigen. 

Jezus liet zich kruisigen en stond weer op, wat met Pasen wordt gevierd, om te laten zien dat alle narigheid, alle emoties en gedachten van angst, schuld, schaamte, verdriet, woede en haat overwonnen kunnen worden.

Jezus is ons altijd bereid om hierbij te helpen. Hij wil namelijk geen lijden. Volgens de Bijbel steeg Jezus na zijn opstanding op en stortte hij later de Heilige Geest uit over de wereld. Door zijn volledige vergeving stoomt deze kracht meer in de wereld wat de betekenis is van Pinksteren. Er is dankzij Jezus dus meer liefde in de wereld.

Jezus gaf zich helemaal over aan de Heilige Geest die ook wel de Geest van God wordt genoemd. Hij kwam er zo helemaal in overeenstemming mee en deze Geest van liefde zegent nog steeds de wereld. Je kunt al je gedachten en emoties overgeven aan Jezus. Je mag ze ook overgeven aan de Heilige Geest. Het maakt niet uit want ze zijn één. Je mag ervoor kiezen je over te geven aan God. Ze zijn allemaal één . 

Bij deze oefeningen richten we ons op Jezus. Als het zo is dat wegens associaties uit het verleden je je niet gemakkelijk voelt bij de naam Jezus, dan zou je ook kunnen kiezen voor de naam Jeshua wat waarschijnlijk zijn echte naam was. Het gaat om het vragen aan hulp om een volledig liefdevolle, intelligente hogere macht die het beste met jou en iedereen voorheeft. Jezus is zo’n hogere macht te noemen. Dat is omdat hij is opgestegen. Hij is zich dus volledig bewust van de liefde die ieders ziel is en die God is. 

Dat we alleen tot God komen door Jezus, wil zeggen dat we alleen tot God komen door net als Jezus te kiezen voor vergeving, dus het loslaten van onnodige bagage en zo ook, om zo maar te zeggen, net als hem op te stijgen, dus ons meer gewaar te worden van de hemelse liefde die God is en die wij als Gods evenbeeld zijn. Dit is de ware betekenis van Hemelvaart.

Jezus is nu verder in zijn ontwikkeling dan wij en staat in die zin ‘hoger’. In die zin moeten we door hem om tot God te komen. Maar we zijn in onze ziel gelijken. We zijn allemaal broeders en zusters zoals de Bijbel zegt. We zijn allemaal kinderen geschapen in het evenbeeld van God die liefde is.

We kunnen zeggen dat Jezus door vergeving versmolt met zijn ziel, die als evenbeeld van God liefde is, en ons graag helpt om hetzelfde te doen. 

Daar gaat deze oefening over. Het vrijmaken van de liefde van je ziel door bereidheid om te vergeven.

Je kan het volgende doen:

Maak een lijstje van iedereen die je om de een of andere reden niet mag. Schrijf alle namen op of omschrijf de personen. Schrijf bij de personen op wat het is dat je niet aan hen mag. Schrijf daar vervolgens de gevoelens en gedachtes bij op die bij je opkomen wanneer je hieraan denkt. Werk nu aan het vergeven van 1 persoon tegelijkertijd. Dus:

-Denk aan de persoon.

-Denk aan wat je niet bevalt aan de persoon.

-Wees je bewust van je reactie: je gedachtes en gevoelens. Misschien heb je ook lichamelijk reacties, wees je daar ook bewust van.

-Wees nu bereid om deze hele ervaring over te geven aan Jezus die ook wel Jezus Christus wordt genoemd. Zeg bijvoorbeeld:

“Als mijn gedachten en gevoelens niet liefdevol zijn dan blokkeren ze mijn liefde, Jezus, neem alle gedachten en gevoelens die mijn liefde blokkeren alsjeblieft van mij over. Ik ben bereid ze los te laten. Ik ben bereid ze niet langer weg te stoppen, ze niet langer te ontkennen, mij op milde wijze geheel en al ermee te confronteren en ze helemaal aan jou over te geven. Ik ben bereid om werkelijk te vergeven. Help me om volledig te begrijpen wat vergeving werkelijk inhoudt. Ik ben bereid het nu toe te passen. Ik ben bereid de liefde die het evenbeeld van God is nu in mezelf en iedereen te zien. Help me hier alsjeblieft bij Jezus. Amen.”

Werk zo het hele lijstje af. Je zou Jezus ook van tevoren om hulp kunnen vragen om de oefening die je gaat doen zo goed mogelijk te begeleiden. Het vergeven van sommige mensen kost misschien meer tijd dan het vergeven van anderen. Waarschijnlijk zal dat zo zijn. Je kan de oefening ook op situaties toepassen. Je schrijft dan gewoon situaties op waar je mee zit en volgt dezelfde stappen. Het is vaak een heel proces dat moeilijk kan zijn, maar het is het waard. Je kan gewoon je gevoelens, zonder je ermee te identificeren, naar boven laten komen en ze de ruimte geven. Je hoeft er niet vanuit te handelen. Je kan je gevoelens en de gedachten observeren, zonder je ermee te identificeren, en ze overgeven aan Jezus, allemaal. Rustig blijven doorademen helpt vaak om door het proces heen te komen. Wanneer iets vergeven is zul je misschien de liefdevolle inspiratie ervaren om iets te doen, maar misschien valt er even niks te doen. Misschien is vergeven alles wat nodig is. Jezus, die je nooit zal veroordelen en enkel liefde voor je voelt, bij wie mag komen zoals je als mens bent in wat voor toestand je je ook bevindt, helpt je graag. Hulp kan van Jezus kan mogelijk ervaren worden op spiritueel, relationeel, mentaal, emotioneel en/of fysiek niveau. Natuurlijk kan het goed zijn om ook om hulp te vragen van bijvoorbeeld een vriend, therapeut, of arts. Vergeet jezelf niet op te nemen in het lijstje met namen voor de oefening.

Het licht van de wereld

Misschien denk je op het gegeven moment dat alles is vergeven en blijkt er dan later toch nog wat te zijn om te vergeven. Dat is niet erg. Je bent als het ware verschillende laagjes aan het afpellen. Je ervaart daardoor steeds meer van je ziel, het evenbeeld van God die liefde is. Je ervaart steeds meer de liefde van God die ook je innerlijke kracht is. Het is je innerlijke licht. Vergeven gaat over het niet verbergen van je licht onder de korenmaat. Jezus zei in de Bijbel:

“Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.” (Matheus 5:14-16)

Vergeving wil niet zeggen dat we geen gezonde grenzen stellen. Vergeving bevrijdt ons licht. Het geeft ons de kracht om waar nodig ‘nee’ te zeggen. Vergeving wil niet zeggen dat we situaties waarin mensen zichzelf en anderen schaden goedkeuren. Vergeven wil niet zeggen dat we ons verstand niet meer gebruiken. We kunnen het verstand met liefde gebruiken.

Het is een boodschap van liefde

Als je het mij vraagt had Jezus duidelijk een boodschap van liefde. Alles in de Bijbel wat niet overeenstemt met liefde kunnen we denk ik laten voor wat het is. In de Bijbel vinden we denk ik zeker inspiratie van God, maar het is ook mensenwerk. Laten we als we het lezen er optimaal gebruik van maken door de focus te leggen op liefde.  

De liefde die God is, zoals in de Bijbel staat in 1 Johannes 4.16.

De Bijbel is niet het enige boek die over het leven van Jezus spreekt. Er zijn vele teksten over het leven van Jezus die in en rond dezelfde tijd geschreven werden als de bekende vier evangeliën, maar die niet werden opgenomen in de Bijbel zoals we die kennen. Een paar mannen uit die tijd besloot welke boeken er volgens hen wel en niet in moesten komen. Sommige teksten lieten ze er dus bewust uit. Het evangelie van Maria Magdalena en van Thomas bijvoorbeeld. In het evangelie van Thomas staat:

“Zijn leerlingen zeiden tot Hem: Wanneer komt het Koninkrijk? Het zal niet komen door erop te wachten. Men zal niet zeggen: ‘Kijk, daar is het’ of ‘Kijk, dat is het’. Maar het Koninkrijk van de Vader is verspreid over de aarde en de mensen zien het niet.”

In het evangelie van Maria Magdalena staat:

“Vrede zij met je. Cultiveer mijn vrede in jullie zelf! Wees oplettend en laat niemand je misleiden door te zeggen ‘hier is het’ of ‘daar is het’ want de Zoon van de Mensheid, het Kind van Ware Menselijkheid, leeft in ieder van jullie. Dat is wat je zou moeten volgen. Ik zeg je, degenen die hier van binnen naar zoeken, zullen het zeker vinden. Ga dan en verkondig de goede boodschap van het Nieuwe Rijk!”

Ik ben geen groot kenner van deze evangeliën maar ben wel van mening dat er waardevolle en inspirerende informatie in te vinden is. We kunnen dankzij deze geschriften denk ik meer wegwijs worden gemaakt in wat Jezus werkelijk wilde. 

Hoe dan ook. Het komt denk ik neer op bereidheid om te vergeven. Als we vergeven dan geven we de wereld een waar kerstgeschenk. We geven de wereld zo wat meer van ons innerlijke licht. Vergeving geeft werkelijke betekenis aan Kerst, aan Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, het Christendom in het algemeen en aan het leven op aarde in het algemeen. Je hoeft jezelf natuurlijk geen christen te noemen om te vergeven.

In de Bijbel staat in Romeinen 2.14-15: “Hoewel er veel volken zijn die de geschreven wet van God niet hebben, doen die van nature toch wat God wil. Daaruit blijkt dat zij weten wat goed en kwaad is. De wet van God staat in hun hart geschreven. Hun geweten vertelt hun wat zij moeten doen: hun gedachten klagen hen de ene keer aan en spreken hen de andere keer vrij.”

Ons geweten zal ons altijd zeggen dat vergeving gepast is. Nogmaals: Vergeving wil niet zeggen dat we geen gezonde grenzen stellen. Het wil niet zeggen dat we situaties waarin mensen zichzelf en anderen schaden goedkeuren. Vergeven wil niet zeggen dat we ons verstand niet meer gebruiken.  Het wil wel zeggen dat we altijd bereid zijn om alles wat niet in overeenstemming is met liefde los te laten, zodat er steeds meer sprake is van een leven in overeenstemming met liefde. Vergeving is toepasbaar door en van waarde voor iedereen.

Aan het einde van “A Christmas Carol” zegt Scrooge: “Ik zal Kerst eren in mijn hart, en proberen het het hele jaar te behouden.”

Dat doen we als we het hele jaar door bereid zijn om te vergeven. Gebruik de oefening die in deze tekst staan dus gerust het hele jaar door.

Verlicht door wonderen

Heb je wat gehad aan deze oefening en wil je graag meer? Misschien is het handboek “Een cursus in wonderen” dan wat voor jou. Jezus zei dat degenen die op hem vertrouwen deze werken en groter zullen verrichten (Johannes 14.2) hierbij verwijzend naar zijn wonderen. “Een cursus in wonderen” legt uit dat je een wonder kunt zien als een verandering in de waarneming van waarnemen met angst naar waarnemen met liefde. Ook zegt het: Wonderen gebeuren van nature als uitingen van liefde. Het echte wonder is de liefde die ze inspireert. In die zin is alles wat uit liefde voortkomt een wonder.”

Zelf ervaar ik inspiratie vanuit Jezus wanneer ik het boek “Een cursus in wonderen” lees. Liefde dus.

Of je nu besluit om het bij het alleen maar lezen van deze tekst te houden of dat je ook de oefening echt (regelmatig) gaat doen is natuurlijk aan jou. Net zoals het aan jou is of je “Een cursus in wonderen” leest en de 365 oefendagen doet of niet. Wat je ook kiest: ik wens je toe dat het pad dat je kiest verlicht zal worden door wonderen opdat we steeds meer van het ware wonder ervaren. Dit is de onschuldige liefde, de intrinsieke waarde, die God is en die wij als Gods evenbeeld allemaal zijn.  

Copyright © Marlon Wong-Sioe 2023

Lees hier als je wilt meer van Marlon zijn columns over liefde, bewustzijn en duurzaamheid.

Als een van zijn columns je aanspreekt, dan zal het boek ‘Een Spirituele Samenleving’ je waarschijnlijk ook aanspreken! Nu hier te koop evenals de dichtbundel ‘Velden van Smaragd’!

Zelf meedenken over het onderwerp? Word dan lid van de groep: Samen een Spirituele Samenleving creëren

Like als je wilt ook de pagina: Een Spirituele Samenleving: mens-, dier- en milieuvriendelijk samenleven en/of Marlon Wong-Sioe.

Marlon Wong-Sioe studeerde hbo Theologie, deed een mindfulness trainer basisopleiding en is schrijver van het boek ‘Een Spirituele Samenleving: een gids om mens-, dier- en milieuvriendelijk samen te leven’ en de dichtbundel ‘Velden van Smaragd: gedichten geïnspireerd op de betoverende schoonheid van de natuur.