Waar meten we het succes van een maatschappij aan af? Vaak wordt dit gemeten aan de hand van de financiële winst die gemaakt wordt, maar veel mensen beseffen tegenwoordig dat succes afmeten enkel aan de hand van hoe het financieel gaat geen verstandige keuze is. Enkel letten op financieel succes maakt namelijk blind voor wat het leven nog meer te bieden heeft dan geld en materiele welvaart. Het is niet verkeerd om materieel welvarend te zijn, maar waarde bestaat ook los van materiele welvaart.

Ieder mens heeft een intrinsieke waarde. Dat wil zeggen dat mensen ook van waarde zijn als ze niet bijdragen aan de financiële winsten van de maatschappij. Ook als mensen zorg nodig hebben of door hun gedrag anderen tot last zijn hebben ze nog een intrinsieke waarde. Mensen die in de gevangenis belanden behouden hun intrinsieke waarde.

Wat betekent het de intrinsieke waarde van alle mensen te erkennen? Het betekent dat we erkennen dat ieder mens het ongeacht zijn of haar toestand van zijn, verdient om met zoveel mogelijk respect behandeld te worden. Het betekent dat ieder aangezien zijn of haar waarde net zoveel aanspraak maakt op wat deze persoon nodig heeft om een meer waardig bestaan te leiden als ieder ander. Ook dieren zoals koeien hebben een intrinsieke waarde. Dat betekent dat ook als een koe geen melk geeft en zijn huid en vlees niet geschikt zijn voor de slacht, deze koe van waarde is. Voel de liefde van de koe. Is die niet van waarde? Deze liefde is er altijd. Ook als je je er niet gewaar van bent. Net zoals ieder mens een intrinsieke waarde heeft, evenals een dier zoals de koe, heeft de natuur een intrinsieke waarde. Ook wanneer we haar niet kunnen gebruiken voor productiedoeleinden is ze van waarde. Ervaar de schoonheid van de natuur en reik daar nog aan voorbij. Ervaar eens de liefde van een plant. Deze liefde is er altijd, ook als we ons er niet van bewust zijn. Wees je bewust van de liefde, de intrinsieke waarde van het leven. De intrinsieke waarde van ieder mens.

Het is door het vinden van deze liefde in ons, dat we onze intrinsieke motivatie vinden. Op welke manier brengen we onze liefde het liefst tot uitdrukking? Wat voelt natuurlijk voor jou? “Laat de schoonheid van waarvan je houdt, zijn wat je doet”, zei de dichter en mysticus Rumi. Wat is jouw liefdevolle passie? Is er iets dat je als kind altijd wilde worden? Is dat niet nog steeds iets voor je? Wat is de essentie ervan? Wat zijn je hobby’s? Kan je van je hobby je werk maken? Waar we dingen doen gewoon omdat we ze graag doen, kunnen we spreken van intrinsieke motivatie. Laat de liefde in je je motiveren! Bevrijd je liefdevolle creativiteit!

Naarmate we meer onze intrinsieke motivatie volgen, vanuit liefde handelen en onze angst loslaten, ontstaan nieuwe inzichten. Steeds meer worden we ons bewust van de onderlinge verbondenheid van het leven. We zijn niet van elkaar afgescheiden, dat lijkt alleen maar zo. We ontwikkelen een holistische levensvisie. Het leven is een groot dynamisch netwerk.

Als we beseffen dat het leven onderling verbonden is dan beseffen we dat als we een ander schaden we onszelf schaden. Als we een ander helpen, helpen we onszelf. Het welzijn van andere mensen, van dieren zoals koeien en de natuur staat niet los van dat van ons. Als door intensieve veeteelt het grondwater en de lucht worden vervuild ervaren mensen daar de gevolgen van. We beseffen vanuit een holistische visie, dat willen we dat het goed gaat met onszelf, we er verstandig aan doen de intrinsieke waarde van andere mensen, koeien en de natuur te erkennen. Het is alleen door dit te doen, dat we onszelf redden. Alleen zo worden neerwaartse spiralen opwaartse spiralen. Het is alleen het erkennen van de intrinsieke waarde van ieder mens, de bio-industriekoe en de natuur, dat liefde angst zal doen afnemen zoals licht het duister doet afnemen.

Als we als maatschappij veel aandacht hebben voor intrinsieke waarde, intrinsieke motivatie en holisme dan zijn we op de goede weg. Een licht doordringt de duisternis. We zijn ernaar op weg een verlichte samenleving te worden: een heel gelukkige plaats voor ieder mens en dier!

Copyright © Marlon Wong-Sioe 2020

Lees hier als je wilt meer van mijn columns over spiritualiteit, gezondheid en duurzaamheid! Klik hier voor artwork.

Als deze column je aanspreekt, dan zal mijn boek ‘Een Spirituele Samenleving’ je waarschijnlijk ook aanspreken! Nu hier te koop evenals mijn dichtbundel ‘Velden van Smaragd’!

Zelf meedenken over het onderwerp? Word dan lid van de groep: Samen een Spirituele Samenleving creëren

Like ook de pagina: Een Spirituele Samenleving: mens-, dier- en milieuvriendelijk samenleven en/of Marlon Wong-Sioe.

Marlon Wong-Sioe studeerde hbo Theologie en is schrijver van het boek ‘Een Spirituele Samenleving: een gids om mens-, dier- en milieuvriendelijk samen te leven’ en de dichtbundel ‘Velden van Smaragd: gedichten geïnspireerd op de betoverende schoonheid van de natuur.’