DE SAMENLEVING HEALEN

Graag deel ik met jullie de meditatie ‘Maatschappij en spiritualiteit: de samenleving healen’. Healing gaat over het meer in contact komen met het deel van jezelf dat Liefde en Vrede is en dit deel steeds meer toestaan in alle aspecten van je wezen: spiritueel, mentaal, emotioneel en fysiek. Dit kan een heel proces zijn. Deze meditatie is bedoeld om hierbij te ondersteunen.

De meditatie is bedoeld om je te helpen een bijdrage te leveren aan een maatschappij/samenleving (al het doen en laten van mensen in hun relaties met elkaar, dieren en de natuur) die meer in contact staat met een diepere laag van Liefde en Vrede. Wanneer dit gebeurt zal de samenleving steeds meer mens-, dier- en natuurvriendelijk worden! Dit is in ieders voordeel!

*Deze meditatie is zeker geen vervanging voor medische zorg of het bezoeken van een therapeut. Bij lichamelijke of psychische klachten graag zoveel mogelijk het gezond verstand gebruiken en contact opnemen met een medisch professional!

Hieronder is de tekst van de meditatie te vinden. Hier en daar kan de tekst van de ingesproken meditatie afwijken van de opgeschreven tekst.

“Adem rustig in, en adem weer uit. Adem rustig in en adem weer uit. Je mag blijven doorademen op je eigen tempo. En terwijl we rustig ademhalen, voelen we onze voeten op de grond en de stoel waarop we zitten. Als je wil kan je je voorstellen dat er wortels uit je voeten groeien en dat er een koord, dat stevig aan je stuit bevestigd is, diep de aarde in loopt.

En terwijl we rustig blijven ademhalen, stellen we ons voor dat er in ons hart of buikgebied een prachtig Licht straalt. Het straalt als een ster. Misschien vind je het fijn om je handen op je buik te leggen en je ademhaling te voelen terwijl je je nog steeds ook op dit Licht richt. Als je het lastig vindt om het je voor te stellen, kan je het misschien wel voelen. Maak er contact mee op een manier die jij prettig vindt. Misschien een manier die je gewend bent. Je ademt rustig in en ademt uit en blijft je gewaar van dit prachtige Licht.

Het Licht straalt als een ster. En als je wilt kun je het steeds groter laten groeien. Het mag in je hele lichaam stralen. In elke cel. En als er een gevoel van ongemak is, dan mag je toestaan dat dit oplost in dit Licht. Dit vredige, liefdevolle en kalme Licht. Wanneer iets in dit Licht oplost gaat het er niet minder door stralen. Het blijft even helder stralen. Misschien straalt het nu zelfs helderder of wordt het nog groter. Of beide. Steeds als er spanning of een gevoel van ongemak is, sta je rustig toe dat het oplost in dit Licht. Het verdwijnt erin. Je hoeft niet te proberen je van het ongemak te ontdoen. Het mag er gewoon zijn in het Licht en erin oplossen. Het mag oplossen in dit heldere kalme Licht. Alle angst mag erin verdwijnen. Adem rustig in en adem weer rustig uit.

We nodigen dit Licht uit in alle angst. Misschien stellen we ons onze angst voor als een wolkje in een bepaald gebied van ons lichaam. Misschien voelen we onze angst in een bepaald gedeelte van ons lichaam. We mogen met onze aandacht naar dit lichaamsdeel gaan. Het liefdevolle Licht mag er stralen. Onthoud altijd dat perfecte liefde alle angst verdrijft, zoals Licht de duisternis verdrijft. Adem in en adem uit.

Misschien is er een ander gevoel waar je graag aandacht aan wilt besteden. Misschien een schuld gevoel. Je mag als je wilt, terwijl je rustig ademhaalt, je aandacht verplaatsen naar dit schuld gevoel. Misschien voel je het ook op een bepaalde plek in je lichaam. Ga er met je aandacht naartoe. Sta toe dat het Licht hier straalt. Misschien maak je je een voorstelling van je schuldgevoel. Je kunt dit beeld laten oplossen, verdwijnen in het Licht. Zonder het te forceren. Geduld bespoedigt de zaak.

En we centeren weer in het Licht dat straalt als een ster. Of misschien denk je er liever aan als een zon. We voelen de warmte. We voelen de vrede. We voelen de harmonie die het brengt. Het Licht is een vreugdevol Licht! We nodigen het meer uit in ons bewustzijn. Steeds meer straalt het in ons leven. Misschien wil je het bewust laten stralen in een gevoel van woede of verdriet?

Sta de emotie toe die nu in je opkomt, als er een is. Sta deze helemaal toe. Sta toe dat deze oplost in het Licht. Misschien komen er ook gedachten in je op. Je geeft deze gedachten over aan het Licht. 1, 2, 3 je geeft ze over. In het liefdevolle Licht kunnen ze transformeren in hun allerbeste vorm!

En je geniet van de vrede. Je staat toe dat je vrede uitstraalt. Vrede straalt in heel je lichaam, in heel de ruimte om je heen. Je Licht mag stralen in heel de samenleving. Gelijkmatig laat je het stralen, 360 graden. Alle kanten op. Misschien voel je pulsaties van dit Licht. In golven komt het uit je diepste zelf stromen. Golven van liefde. Golven van misschien wel extatisch Licht! En het straalt, het straalt. En je voelt je veilig en gegrond. Het straalt en je voelt je stevig en stabiel.

Het Licht straalt in elk aspect van de samenleving. Het straalt in alle gedachten en gevoelens die de samenleving vormen die we gezamenlijk ervaren. Het straalt in de hele samenleving die we gezamenlijk creëren. We her-creëren haar nu. Elke gedachtevorm en de daarop volgende emotie mag worden getransformeerd. Getransformeerd in de Liefde. Getransformeerd in het Licht.

De politiek, ze wordt overspoelt door het Licht dat we gezamenlijk uitstralen – ons Licht. We stellen ons een volledig mens-, dier- en milieuvriendelijke politiek voor. We stralen ons Licht uit. We ademen diep in en ademen diep uit. Het Licht blijft consistent stralen.

We richten ons nu op de gezondheidszorg. De gezondheidszorg wordt steeds meer overstraalt door ons gezamenlijke Licht. Er mag een gezondheidszorg zijn die integraal is. Waar alle geneesmethoden in grote harmonie met elkaar samengaan om voor iedereen een zo goed mogelijke gezondheidszorg te waarborgen. De zorg is holistisch, er is aandacht voor de genezing van alle aspecten van het menselijke wezen. We ademen in en uit, rustig en diep. En ons liefdevolle en helder Licht stroomt in golven over de gezondheidszorg en deze transformeert er volledig door.

En als we het idee hebben dat we ons verliezen in de collectieve gedachten en emoties, dan verleggen we onze focus naar de stralende ster van Licht en laten we al het andere even gaan.

Wanneer we ons weer helemaal gecenterd voelen, richten we ons op het onderwijs. We stralen ons gezamenlijk Licht, onze gezamenlijke Liefde uit over het onderwijs. We staan toe dat in het onderwijs en op alle andere gebieden van de samenleving positieve veranderingen plaatsvinden.

We halen een paar keer diep adem en versterken het Licht dat in ons straalt. Misschien voel je de hoeveelheid Licht en Liefde die de groep uitstraalt toenemen. Voel de vrede, voel de gezamenlijke kracht.

Het Licht straalt nu op de kunst wereld. De meest diepzinnige en prachtige kunst wordt gemaakt. Mensen voelen zich hiertoe geïnspireerd.

En nu op de muziekwereld. De meest prachtige muziek wordt geschreven en gemaakt! Overal en het verheft de hele samenleving!

Nu op de hele wetenschappelijke wereld. Alle wetenschap wordt bedreven op een eerlijke en open, ethische manier. Alle wetenschappers gaan op een wijze te werk die humaan, dier en milieuvriendelijk is. Adem rustig op je eigen tempo in en uit. Ontspan in het Licht.

Als je spanning of ongemak in je lichaam voelt, dan laat je deze los. Je staat toe dat deze oplost in het Licht. Adem rustig in en langzaam weer uit. Langzaam In en rustig weer uit.

Het Licht straalt nu naar alle media. Dat alle berichtgeving liefdevol en waarheidsgetrouw mag zijn. Licht overal. Licht overstraalt alle media. Nu volledig en al. Vredig en prachtig Licht.

En nu Licht over de gehele economie. Meer Licht over de economie. Licht op alle banken, op de gehele financiële sector. Er is ruim genoeg overvloed voor alle mensen! We zijn er dankbaar voor. We voelen deze dankbaarheid in ons hele lichaam. In elke cel. We stralen van Licht.

En nu voelen we hoe ons Licht vanuit ons diepste Wezen door de natuur straalt. Ons Licht straalt over en door het hele ecosysteem. Alle natuur komt volledig in harmonie. Ook alle dieren worden overstraalt door het Licht. Mens, dier en natuur leven steeds meer in harmonie tezamen. Meer en meer. Er is evenwicht.

Het Licht in ieder mens begint steeds meer te stralen. We zien het voor ons. We voelen het. Dit Licht in ieder mens. Het wordt bevrijd doordat we onze aandacht erop richten. Het wordt sterker en voegt zich samen met het Licht van deze groep. Overal op aarde straalt nu Licht. Het stroomt over de gehele aarde. Overal vindt healing plaats. We staan doe dat iedereen geheald wordt. We ervaren ook het Licht in dieren en in de natuur. Het is ons Licht. Het Licht neemt meer en meer toe. Het doordringt de hele aarde, het heelt haar. Het strekt zich uit tot ver voorbij de aarde. Het straalt nog veel verder dan de aarde. Door het hele zonnestelsel. Het Licht brengt vrede. Door het hele melkwegstelsel. Vrede…harmonie. Door het hele universum. Liefde…slechts Liefde. Voorbij het universum. En het universum lost op in Liefde.

We ervaren vrede. Al onze behoeftes zijn vervult. We ervaren kosmische vrede, we ervaren God. Hoe we het ook maar noemen willen. Alle barrières zijn verdwenen. We ervaren onszelf als heel. We staan toe dat we onszelf ervaren als volkomen geheeld. Nu voor eeuwig. Vrede…

We mogen onszelf verliezen in deze Vrede. In feite is dit hoe we onszelf vinden. We vinden ons ware Zelf nog meer. De onschuld die in ons allemaal straalt. Altijd. Het is de reden waarom we allemaal Liefde verdienen. Het is de Liefde die we Zijn. We herinneren ons deze liefde. We voelen vreugde en geluk!

En na een tijdje in deze toestand gebleven te zijn, staan we toe dat we ons langzaam maar zeker weer meer van ons fysieke lichaam bewust worden. De vrede blijft bij ons. We voelen ons zeker en stabiel. Veiligheid is wat we ervaren. We voelen ons gelukkig!

We vragen om leiding van het Licht om in overeenstemming met haar te handelen. Altijd. We zeggen nu: “Ik nodig het Licht uit in mijn leven, elke dag, elk uur, elke minuut, elke seconde van de dag. Ik sta toe dat dit Licht, deze Liefde mij leidt, elke stap op de weg die ik bewandel. Ik ben bereid te luisteren naar de stem van de Vrede. Ze klinkt in mijn hart. Ik ben bereid om alle veroordelende gedachten los te laten zodat ik deze stem goed hoor. Ik ben bereid te weten wat mijn persoonlijke levenstaak is en ben bereid haar te vervullen. Het is mijn passie. Het is mijn compassie. Met mijzelf en met ieder ander. En zo draag ik bij aan het healen, aan het transformeren van de maatschappij!

Ik sta toe dat dat er wereldvrede is. Nu vandaag de dag. Ik sta toe dat ik in vrede ben. Ik sta toe dat iedereen in vrede is. Ik sta mezelf toe elk moment vanuit deze vrede te handelen.

Ik weet dat angst slechts een illusie is die volledig weggestraald mag worden voor altijd, nu. En zo weten we dat God Is, Liefde Is.”

Copyright © Marlon Wong-Sioe 2019″

Wil je meer weten over het onderwerp van de meditatie? Dan raad ik aan het boek ‘Een Spirtuele Samenleving: Een gids om mens-, dier- en milieuvriendelijk samen te leven’ te lezen. Het boek is gemakkelijk te bestellen op: https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=8641

Like als je dat leuk vindt ook: https://www.facebook.com/eenspirituelesamenleving

Veel liefde en vrede toegewenst!

Groet!

Marlon