Wat leuk dat deze feesten dit jaar samenvallen! 😀

Een stukje uit het spirituele handboek “Een cursus in wonderen” (dat stelt slechts één versie van de Waarheid te zijn):

“Er zijn er die God rechtstreeks bereikt hebben, doorat zij niet aan de geringste wereldse beperking vasthielden en zich hun eigen Identiteit volmaakt herinnerden.”

Waar komt dit op neer? Het komt neer op bereidheid om compleet te vergeven. Om niet ten minste vast te houden aan gedachten en gevoelens van angst, schuld, woede, haat, schaamte en verdriet. Want dit zijn de ketenen die ons ketenen. De uitspraak van Jezus “Ik ben de weg, de waarheid en het leven” betekent dat we beperkende gedachten en gevoelens die niet liefdevol zijn mogen loslaten. We mogen ervoor kiezen te leven vanuit de liefde die de Bron van het leven is (Allah is Barmhartig). 💙✨

Groetjes,

Marlon