Een Spirituele Samenleving biedt een radicaal hoopvol alternatief voor de samenleving waarin we vandaag de dag leven. Een samenleving waarin we te maken hebben met angst, verdriet en woede die zich vaak uiten in oorlog, misdaad, hongersnood en milieuvervuiling. Het kan ook anders!

We kunnen vormgeven aan een meer vreedzame samenleving. We kunnen samen een mens-, dier- en milieuvriendelijke samenleving creëren. Een liefdevolle samenleving waarin iedereen de ruimte ervaart om zijn of haar hart te volgen. Waarin iedereen gesteund wordt om zijn of haar talenten te ontplooien en in te zetten ten goede van de wereld! Jij kun je bijdrage leveren. Een Spirituele Samenleving laat zien hoe!


‘Een Spirituele Samenleving: een gids om mens-, dier en milieuvriendelijk samen te leven’ is nu gemakkelijk te bestellen. Alvast veel leesplezier!