Schrijver van 'Een Spirituele samenleving: een gids om mens-, dier- en milieuvriendelijk samen te leven' en 'Velden van Smaragd: gedichten geïnspireerd op de betoverende schoonheid van de natuur'. Graag spreker op verzoek!

Tag clear

Fields of clear hope

Welcome in the fields of clear hope. Have you lost all hope? You’re welcome dear. Stay as long as you want. Although the atmosphere of itself here is hopegiving, you may also want to choose to pray for hope, peace and love for everyone! The fields of clear hope will become even more vast this way, still keeping all their beauty. May you, and everyone around you, be touched by

Aartsengel Michael en de samenleving: aandacht voor vrede en veiligheid voor iedereen

Een Spirituele Samenleving is een samenleving waar vrede heerst. Iedereen kan zijn/haar hart volgen en zijn/haar unieke talenten tot uiting brengen. Er wordt naar gestreefd de sfeer in de samenleving goed te houden en (langzaam aan) te verbeteren door bereidheid tot vergeven. Dit houdt niet in dat we liefdeloze daden goedkeuren, maar wel dat we bereid zijn gevoelens van angst, schuld, schaamte, haat, woede en verdriet los te laten. Kortom,

© 2022 Marlon Wong Sioe — Ondersteund door WordPress

Thema door Anders NorenOmhoog ↑