Het was met al die aandacht die er al is voor het corona virus helemaal niet mijn bedoeling om daar specifiek nog wat over te schrijven, maar ik voelde me er opeens toch toe geïnspireerd. Al een tijd lang bestudeer ik – soms meer, soms minder – het spiritueel psychologische handboek Een cursus in wonderen. Het boek is in de jaren 60 en 70 van de 20e eeuw gechanneld door Amerikaans klinisch psychologe Helen Schucman met hulp van haar collega William Thetford. Helen had zelf een grote weerstand om de cursus te volgen maar William en vele anderen maakten dankbaar gebruik van de lessen in het boek. Zelf heb ik – hoewel ik me op momenten ook wel echt geërgerd heb aan het boek – er ook veel aan gehad.

Het boek Een cursus in wonderen bestaat eigenlijk uit drie boeken. Een tekstboek, een werkboek met een les voor iedere dag van het jaar en een handboek voor leraren. Daarnaast zijn er nog enkele aanvullingen. Hoewel de manier waarop het boek dingen zegt me niet altijd aanspreekt, heeft het me dus toch vaak door vervelende periodes in mijn leven geholpen. Vandaar dat ik graag wat met jullie over dit boek deel met oog op de ‘corona virus crisis’.

Voor ik inga op wat het boek te zeggen heeft over ziekte (en dit kan als heftig worden ervaren) eerst even wat algemene informatie. Een cursus in wonderen stelt dat iedereen diep van binnen een onveranderlijke en onsterfelijke goedheid bezit. Het stelt dat deze goedheid – deze liefde – is wat we werkelijk zijn. Het straalt als een zon, hoog verheven boven alle wereldse ellende.

Het kan zijn dat we deze goedheid niet waarnemen door gedachten en emoties van verdriet, angst, schuld, haat en woede maar ze is er altijd. De cursus heeft als doel ons te helpen om deze gedachten en emoties die het licht van ons meest diepe zelf kunnen blokkeren te verwijderen opdat we ons allemaal weer – meer en meer – gewaar worden van de innerlijke liefde en vreugde die in ons huist. Het doel van de cursus is dus innerlijke vrede te ervaren.

Dit proces van het oplossen van angst, verdriet, schuld, woede etcetera, wat tot innerlijke vrede leidt noemt de cursus ‘vergeving’. Wanneer je werkelijk vergeeft vindt er volgens de terminologie van de cursus een wonder plaats: het is een transformatie. In plaats van dat je met angst waarneemt, neem je met liefde waar. Wat betekent het om met liefde waar te nemen? De cursus heeft het hier niet over een sentimentele liefde. Niet dat sentiment verkeerd is maar het gaat hier meer om een universele liefde.  

Vergeven wil niet zeggen dat je maar moet goedkeuren wat er in jouw ervaring allemaal gebeurt. Het wilt bijvoorbeeld niet zeggen dat we een moordenaar maar vrij moeten laten rondbanjeren. Wel wilt het zeggen dat we leren onze gedachten en gevoelens van haat en dergelijke los te laten. Dit gewoon door bereid te zijn eraan voorbij te kijken en er niet aan vast te houden. Door bereid te zijn om gedachten en gevoelens van angst – zoals de cursus ze vaak noemt – los te laten zorgen we ervoor dat we niet bijdragen aan een voedingsbodem van schuld en haat waarop misdaad kan gedijen. Heel praktisch dus!

Volgens de cursus is er ook een verband tussen onze (collectieve) gedachten en ziekte. Hier is er het gevaar dat we mensen die ziek zijn als schuldig gaan zien, maar dat is allerminst wat het doel is van de cursus. De cursus leert, wanneer je deze doet,  juist om voorbij schuld naar onschuld te kijken. Als we het gedachtesysteem van de cursus volgen dan geven we dus niemand de schuld van dit virus. Er worden geen mensen fysiek of verbaal aangevallen omdat ze schuldig zouden zijn aan het ontstaan of de verspreiding van het virus.

De cursus leert ons dat er voor elk probleem een oplossing is. Wat is deze oplossing? We hebben het al besproken: het is het ontdekken van universele liefde. Je zult misschien uit eigen ervaring wel weten dat gestrest zijn niet erg gezond is voor je immuunsysteem. Ikzelf zat de laatste tijd met een verhuizing in mijn hoofd wat veel energie kostte. Soms was ik er ook lichtelijk gestrest over. Wanneer ik ontspande en besloot erop te vertrouwen dat het goed zou komen voelde ik me lichamelijk ook een stuk beter! Zou het niet mooi zijn als we een meer een cultuur zouden hebben die zowel oplettend als ontspannen zou zijn? Een cursus in wonderen stuurt ons die richting op.

De cursus helpt ons dus een houding te hebben die liefdevol is. Als we in grote getalen zouden denken zoals de cursus ons aanraadt, zouden we een hele liefdevolle cultuur hebben. Op wereldwijde schaal zou er geen miljarden aan euro’s worden besteedt aan wapens en de ontwikkeling hiervan. In plaats daarvan zou er geld gaan naar het ontwikkelen van nieuwe geneesmethodes en het universeel beschikbaar maken hiervan zodat iedereen die dat wilt hier kosteloos gebruik van kan maken.

De cursus leert ons liefdevol en openminded te zijn. Wanneer er meer zou worden gedacht zoals de cursus ons aanraadt, zouden we een zorg hebben waarin zowel sprake is van wat vandaag de dag regulier wordt genoemd als wat er vandaag de dag alternatief wordt genoemd. De zorg zou dan volgens mij integraal/complementair zijn. Hoewel het vaak ontkent wordt zijn er wetenschappelijk onderzoeken die het effect van verschillende alternatieve geneeswijzen bevestigen. Ik zeg niet dat een integrale gezondheidzorg alles zou oplossen maar waarom niet alle aspecten van de gezondheidzorg waarvan mensen aangeven er baat bij te hebben op een weloverwogen wijze verenigen en op deze manier een zo optimaal mogelijke zorg ontwikkelen voor iedereen?

Als het denksysteem van Een cursus in wonderen op grote schaal omarmt zou worden dan zou er geen bio-industrie zijn. De bio-industrie is niet alleen dier onvriendelijk. Wegens het gebruik van grote hoeveelheden antibiotica is er ook de kans dat er resistente bacteriestammen ontstaan – bacteriestammen die dus ongevoelig zijn voor antibiotica. Dat moeten we niet willen! De bio-industrie is natuurlijk (hoewel veel mensen dit nog steeds niet weten) ook niet goed voor het milieu en het rendement is heel laag. Er is voor het produceren van 1 kilo vlees heel veel – gemiddeld 12,9 kilo – plantaardig voedsel (zoals soja) nodig waar ook mensen van zouden kunnen eten. Er is – zeker als we van de overmatige vleesconsumptie afstappen – genoeg voor iedereen zolang we het maar eerlijk verdelen! Dit is ook iets wat de cursus ons leert: als er genoeg liefde is dan zal iedereen overvloed ervaren. Gandhi zei: er is genoeg voor iedereen maar niet voor ieders hebzucht. Er hoeft dus niet iedere 5 seconden een kind te sterven van de honger. Zolang we maar solidair zijn met elkaar.

En solidair zijn wil niet zeggen dat je perse handen moet schudden.  Het gaat om de geest van verbondenheid. Die kan er zijn ook als we ons fysiek een tijdje afzonderen. Deze geest van verbondenheid dienen we eigenlijk dagelijks te versterken. Deze geest als afwezig ervaren is echt jammer. Deze geest niet voldoende aandacht geven zorgt voor een vaak ervaren grondig gemis. Moeder Teresa zei dat er een armoede is die echt heel veel voorkomt: spirituele armoede. Het is een collectief gebrek. Het is de crisis achter elke crisis.

We hebben het hier over het ontbreken van de erkenning van ieders intrinsieke waarde. Het idee dat ieder recht heeft op goede zorg en op alle goede dingen van het leven. Het is het ontbreken van het idee dat het mogelijk is dat iedereen in deze behoefte tegemoet wordt gekomen. Er is sprake van een schaarste. Een schaarste aan liefde. Als het idee dat iedereen van waarde is niet zou ontbreken dan zouden we er dagelijks naar streven om het iedereen op deze planeet aarde waarop we gezamenlijk wonen zo goed mogelijk te maken.

We hoeven geen gebruik te maken van het woord spiritueel. Je kunt ook gewoon het woord liefde gebruiken. Hoe zou het zijn als de wereld veel liefdevoller zou zijn? Is dat niet wat we diep van binnen allemaal graag willen? Door meer liefde toe te staan – in de termen van Een cursus in wonderen bereid zijn te vergeven – wordt de wereld een veel meer liefdevolle plaats. En denk je niet dat als alle menselijke intelligentie liefdevol (zonder angst voor het onbekende) wordt aangewend voor het opbouwen van een voor iedereen mooie en gezonde samenleving – in plaats van dat deze voor onzin en destructie wordt aangewend – dat een remedie voor het corona virus in no time gevonden is?

Het enkel liefdevol gebruik van de menselijke intelligentie zou niet enkel deze ‘corona crisis’ oplossen. Het zou een eind maken aan millennia van onnodige menselijke en andersoortige ellende. Om een crisis op te lossen, is het altijd nodig om wat anders dan normaal te denken. Laten we er gezamenlijk voor kiezen om nu meer liefdevol te gaan denken. We mogen toestaan dat alle delen van onze persoonlijkheid veel meer – meer en meer- , in overeenstemming komen met de  – misschien diep verscholen  – liefde in ons hart. Liefde mag stralen in ieder aspect van onze persoonlijkheid.

Liefde mag het leidend principe zijn in ieders leven. Het is als je het mij vraagt ieders dagelijkse missie om op zijn/haar unieke wijze wat bij te dragen aan een liefdevolle samenleving. Net zoals het – zeker nu – goed is om regelmatig je handen te wassen, is het ook zeker belangrijk om je geest vrij te houden van (collectieve) angst en paniek. Een ding wat goed is om te onthouden: je kan niet in paniek zijn en tegelijkertijd rustig ademhalen.

Misschien wil je een korte meditatie doen:

Adem rustig en diep in en uit
Als je wilt kun je een mooi stralend wit of gouden ster van stralend licht visualiseren
Stel je als je wilt voor dat dit licht straalt in je buik
Ongeveer 2 centimeter boven je navel
Het licht straalt alle kanten op
Het is symbool voor het deel van jou dat altijd vredig is
Dit deel van jou is altijd liefdevol
Dit deel van jou heeft nooit enige angst of verdriet gekend
Dit deel van jou heeft nooit schuld of haat gekend
Hier ben je volledig vrij van alle zorgen
Sta dit licht nu toe te stralen
Het mag stralen in je hele lichaam
Het mag stralen in elke cel
Het mag stralen in al je emoties en verstand
In elk deel van je wezen
En overal waar dit licht straalt brengt het bevrijding
De duisternis van angst, verdriet, woede, haat en schuld lost op
Voorgoed in dit licht dat mag stralen
Je mag dit licht
Nog helderder laten stralen
Als je wilt
Doe dat dan
Laat het stralen
Voorbij je fysieke lichaam
Ver voorbij je lichaam
Laat de ster van stralend licht stralen zo ver je maar wilt
In het hele huis, in de hele buurt, de hele stad, het hele land
Je mag het licht laten stralen over de hele wereld en ver daaraan voorbij
Het licht mag reiken tot aan de verste uithoeken van het universum
Je mag ontspannen in dit licht
Je mag ontspannen in liefde en kracht
Je mag je overgeven aan de vrede van dit licht
Je mag je laten leiden door dit licht
Het zijn altijd liefdevolle ervaringen voor jou en iedereen waar dit licht je naar leidt
Het brengt altijd vrede voor jou en iedereen
En als we het idee hebben dat we lang genoeg in deze staat van zijn hebben verkeerd
Richten we onze aandacht nog even bewust op onze ademhaling
Wat voelen we in ons lichaam?
Misschien wil je je nog even richten op de stralende kern van dit licht in je
Heel rustig laten we nog steeds toe dat het blijft stralen
We voelen ons veilig in dit licht
We voelen ons stabiel in dit licht
Dit licht geeft ons helderheid
En waar het schijnt verdwijnt schuld en angst
Woede, verdriet en haat verdwijnen in dit licht
Dit stralend licht van goedheid
Hoever vind je het fijn om dit licht te laten stralen in je dagelijkse bezigheden?
Laat dit licht zover stralen
Je kunt het op elk moment als je wilt aanpassen
En adem nogmaals en paar keer diep in en uit
En richt je aandacht weer waar deze voor je dagelijkse bezigheden nodig is

Je kunt deze meditatie dagelijks herhalen. In de ochtend bijvoorbeeld als je net wakker bent of in de avond voor je gaat slapen. Zo werk je niet alleen aan fysieke hygiëne maar houd je ook je geest meer liefdevol en helder.

Gezamenlijk kunnen we alle uitdagingen aan. Als we maar bereid zijn te vertrouwen op liefdevolle inspiratie en verstand, goede wil naar elkaar blijven tonen en ons ieder op onze eigen unieke vreedzame wijze inzetten voor wat we gezamenlijk allemaal voor geweldigs kunnen bereiken!

Copyright © Marlon Wong-Sioe 2020

Als deze column je aanspreekt, dan zal mijn boek ‘Een Spirituele Samenleving’ je waarschijnlijk ook aanspreken! Alvast heel veel leesplezier!

Zelf meedenken over het onderwerp? Word dan lid van de groep: Samen een Spirituele Samenleving creëren

Like ook de pagina: Een Spirituele Samenleving: mens-, dier- en milieuvriendelijk samenleven

Marlon Wong-Sioe studeerde hbo Theologie en is schrijver van het boek: ‘Een Spirituele Samenleving: een gids om mens-, dier- en milieuvriendelijk samen te leven’.Share on FacebookShare on Twitter