“De enige tiran die ik accepteer in deze wereld is de ‘stille kleine stem’ in mij.” zei Gandhi die de Indiase onafhankelijkheidsbeweging vreedzaam en met succes leidde met als gevolg dat India een zelfstandig democratisch land werd in plaats van een kolonie. Gandhi wil hiermee dus zeggen dat deze stem die sommigen misschien de stem van het geweten zouden noemen, deze stem van waarheid, boven elke wereldse autoriteit staat. De staatsvorm die hier het meest bij aansluit is wellicht de democratie omdat in een democratie iedereen een stem mag hebben. In een echte gezonde democratie kan iedereen zich gewetensvol uitspreken en wordt dat geaccepteerd. Er is ruimte om van elkaar te leren door dialogen met elkaar aan te gaan. Democratie is waardevol! Waarschijnlijk vond Gandhi het gepast de ‘stille kleine stem’ in hem te vergelijken met een tiran omdat voor het ego – de psychologische schaduwzijde (bestaande uit angst, verwijten, haat etcetera) – het geweten een bedreiging is. Voor het ego dat vergeleken kan worden met het duister, is het geweten als het licht. Democratieën hebben licht nodig om voort te blijven bestaan. Als er in democratieën niet naar het geweten wordt geluisterd maar alleen maar naar egostemmen, dan gaan ze ten onder.

Soms zegt deze ‘stille stem’, die ieder in zich heeft, misschien dingen tegen je waar je eigenlijk niet zo’n zin in hebt. Je denkt misschien dingen als ‘wie ben ik nou weer om dat te doen’, ‘ik heb al genoeg gedaan’ of komt met een ander ‘ego excuus.’

Deze stille stem in mij vertelde me wat te schrijven over de Corona crisis. Ik dacht ‘waarom?, alweer, ik schrijf veel liever over puur spirituele dingen’. Ik weet dat meer spiritueel geïnteresseerde mensen vaak zo denken en dat spreken over politieke zaken en wijzen op maatschappelijke verantwoordelijkheid in spirituele kringen helaas toch vaak ‘not done’ is. Nu, wil ik niet ook zo zijn, dus laat ik bij deze maar weer eens hebben over de Corona crisis.

Allereerst, ik ben niet een Corona/covid-19 ontkenner. Ik erken dat er een virus is en denk dat het gepast is dat er bepaalde maatschappelijke maatregelen worden genomen tegen dit virus. Zoals ik eerder in een ander artikel liet weten vind ik de maatregelen wel erg eenzijdig.

Waarom niet meer aandacht voor de preventie van ziektes? Waarom niet (zoveel mogelijk rekening houdende met het welzijn van boeren) de bio-industrie afschaffen wegens de kans op resistente bacteriestammen door onverantwoord antibioticum gebruik? Waarom niet luchtvervuiling meer tegengaan? Luchtvervuiling zou er volgens onderzoek ook voor gezorgd hebben dat het aantal mensen dat overleed aan Covid-19 in Italië veel hoger was dan het zou zijn geweest indien de lucht daar schoner zou zijn. Waarom niet de keuze om mindfulness lessen in alle zorg en onderwijsinstelling te geven voor alle geïnteresseerden en dit door de overheid te financieren zodat mensen meer handvaten hebben om stress te hanteren? Waarom niet meer waardering voor en inzet van bepaalde alternatieve geneeswijzen, waar veel mensen baat bij blijken te hebben, voor het verbeteren van de algemene volksgezondheid? Ook als alternatieve geneeswijzen niet specifiek tegen Covid-19 werken maar wel de gezondheid op andere gebieden kunnen verbeteren is dat van waarde! Waarom niet meer aandacht geven aan het belang van gezonde voeding en het meer toegankelijk maken hiervan? Waarom niet meer werken aan economische zekerheid op de langere termijn door het invoeren van een blijvende vorm van basisinkomen waar iedereen wegens intrinsieke waarde recht op heeft? Zou dat niet veel stress wegnemen en goed zijn voor de algemene gezondheid? Waarom niet gewoon meer geld naar de zorg in het algemeen en wel grote multinationals belastingvoordeel geven?

Ik geloof zeker in diepere onuitwisbare goedheid in alle mensen, maar met alle wapenhandel en oorlogen, onnodige (door mensen te verhelpen) hongersnood, verwoesting van de natuur en zorgontzegging om financiële redenen die overheden vaak goedkeuren, lijkt het me goed om kritisch te zijn naar de overheid m.b.t. de Corona crisis aanpak.

Hoewel ik dus niet tegen alle maatregelen ben, is het denk ik echt tijd om meer naar alternatieven te kijken in plaats van ‘door te slaan’ in de ingeslagen weg. Ik ben niet tegen vaccinaties maar ben van mening dat voorzichtigheid hiermee geboden is. Zeker omdat het in veel gevallen niet om ‘klassieke’ vaccinaties gaat waarbij een kleine hoeveelheid verzwakte ziekteverwekker wordt ingespoten om het immuunsysteem te stimuleren en het geheugencellen te laten aanmaken zodat het de volgende keer dat deze ziekteverwekker binnendringt het adequater erop kan reageren. Het gaat hier onder andere om vaccinaties die tijdelijk het (m)RNA wijzigen.

Op korte termijn zijn van vaccins lichte bijwerkingen te verwachten die ook weer weggaan. Dit wordt erkend. Normaals, ik ben niet tegen goed geteste veilige vaccins maar er wordt hier dus een risico genomen betreffende het langere termijneffect van een nieuw soort vaccin. Nu snap ik dat je in het leven soms zekere risico’s te nemen hebt, maar hier kom ik weer terug op de eenzijdigheid van het beleid. Hoe geloofwaardig moet je een regering vinden waar het gaat om wat ze zeggen over vaccins als ze alle andere manieren om de volksgezondheid te verbeteren, waarover eerder in dit artikel is gesproken, min of meer van de hand doen? En hoe geloofwaardig moet iemand een overheid vinden als een minister zegt ‘dat kan natuurlijk niet’ wanneer er kritisch over de inhoud van vaccins wordt nagedacht? Dit staat toch echt lijnrecht tegenover het soort denken dat nodig is om een gezonde democratie te hebben? Meer openheid zou hier mooi zijn als je het mij vraagt.

Ik kan me voorstellen dat het allemaal wel mee zal vallen met de eventuele bijwerkingen van RNA vaccins op de langere termijn, maar dat neemt niet weg dat er niet alles aan wordt gedaan door de regering om de volksgezondheid in alle opzichten te verbeteren! Wordt het niet eens tijd om waar het gaat over de volksgezondheid een complementair arts als minister te hebben? Zeker als je het mij vraagt!

Als we een (tijdelijk) vaccinatiepaspoort invoeren, dan zou dat dus betekenen dat je, ook als je een goede gezondheid hebt, in moet stemmen met het risico van het tijdelijk laten veranderen van je RNA – waarvan de risico’s op de langere termijn dus onbekend zijn – om vrije toegang te hebben tot de maatschappij. Of je moet je steeds laten testen wat je dan misschien zelf zal moeten betalen. Ik ben hier – het je moeten laten vaccineren of zelf moeten betalen voor tests – geen voorstander van. Op deze manier verplicht je namelijk indirect mensen om zich te laten vaccineren of om extra geld uit te geven om volledig actief te kunnen zijn in de samenleving. Zo creëer je, als je het financiele aspect niet goed opvangt, een sociale ongelijkheid en dat kan helaas ook doden tot gevolg hebben. Momenteel is het ook niet mogelijk om zelf te beslissen wat voor vaccin je krijgt (en ook als je kan kiezen voor een niet RNA vaccin is – zoals al is gebleken uit enkele gevallen – enige voorzichtigheid geboden). Als er dan toch zoiets als een Corona paspoort komt dan lijkt het me redelijk dat je je gratis kan laten testen op antistoffen voor Corona. Als je deze hebt kan je dan alsnog een Coronapaspoort krijgen. Zeker als de immuniteit vergelijkbaar of beter is dan die van gevaccineerde mensen. Als het paspoort er komt, is dit waarschijnlijk een mogelijkheid. Op een natuurlijke manier tot stand gebrachte immuniteit zou zeker niet minder gewaardeerd moeten worden dan op een kunstmatig manier tot stand gebrachte immuniteit.

 ‘Moeten we het algemene belang niet zwaarder laten weten dan het individuele belang?’ kan er gevraagd worden. Goede vraag. Wat betreft het vaccineren zelf: er wordt weg gezegd dat er een bepaalde vaccinatiegraad is om vaccineren effectief te maken. Waar komt dit idee vandaan? Zoals gezegd denk ik dat (veilige) vaccins nuttig kunnen zijn, maar het is denk ik vaak nuttig om ook eens te kijken naar wat mensen die een ander perspectief hebben te zeggen hebben. Ik vond deze informatie op de website van stichting vaccinvrij.

“De theorie van kudde-immuniteit werd in 1933 uitgevonden door A.W. Hedrich. Hij keek hoe vaak mazelenuitbraken in de VS voorkwamen tussen 1900 en 1931 (dat was vóór de introductie van een vaccin tegen mazelen). Hij concludeerde dat er geen mazelenuitbraken meer plaatsvonden als 68% van de kinderen de ziekte had doorgemaakt en natuurlijke weerstand had opgebouwd.1,2,3

Jaren later namen vaccinonderzoekers deze conclusie over – maar zij brachten er twee veranderingen in aan:

1. Zij spraken niet meer over het doormaken van de ziekte, maar over vaccineren als bescherming tegen uitbraken (en pretendeerden dat de conclusie hierop van betrekking was).

2. Zij verhoogden – zonder wetenschappelijke onderbouwing – het percentage van 68% naar 95%, en verklaarden dat als 95% van de kinderen gevaccineerd waren er geen mazelenuitbraken meer plaats zouden vinden.”

Dit zou gedaan zijn om meer winst te kunnen maken op vaccins. Waar of niet? Zoals eerder gezegd is het in elk geval zo, zoals eerder besproken in dit artikel, dat mensen omwille van financiële winst soms helaas onmenselijke dingen doen.

We kunnen ons onder andere afvragen of er met het op grote schaal toedienen van het RNA vaccin niet meer risico nemen dan het kijken naar en toepassen van alternatieven: het gebruik van goed geteste klassieke vaccins, nieuwe medicijnen en alle eerder genoemde opties (het afschaffen bio-industrie, af doen nemen van de milieuvervuiling, goede voeding meer toegankelijk maken ect.) Wat voor beleid zorgt voor de beste volksgezondheid? Is de kans op een betere volksgezondheid door het toepassen van de genoemde alternatieven niet veel groter dan de kans op een betere volksgezondheid enkel vaccins als de ultieme oplossing te promoten en tot die tijd alleen maar te wijzen op afstand houden van elkaar en het vaker wassen van de handen? Als er dan toch vergaande maatregelen worden getroffen om een Coronapaspoort in te voeren, maak dan ook stevige korte en lange termijnplannen om de algemene volkgezondheid te verbeteren en voer deze uit!

Misschien wekt dit artikel de indruk dat ik tegen wetenschappelijke ontwikkeling ben maar dat is niet zo. Ik ben in veel opzichten eerder juist voor een meer wetenschappelijke aanpak. Doen alsof crisismanagement enkel of vrijwel alleen maar aankomt op vaccineren, afstand houden en de handen vaker wassen, is als je het mij vraagt veel te eenzijdig. Als dat het enige is dat wordt gedaan, dan wordt er niet alles aan gedaan om deze crisis op te lossen en volgende crisissen te voorkomen.

Laten we hopen dat het allemaal meevalt met het RNA vaccin. Of het nou meevalt of niet. We doen er sowieso goed aan om naar de genoemde alternatieven te kijken en deze zo goed mogelijk, met hart en verstand, toe te passen om de volksgezondheid te verbeteren. We zouden dan gezamenlijk echt sterker uit deze crisis komen!

Ten slotte nog even extra aandacht voor menselijkheid. We zijn allemaal mensen en hoeven als mensen niet perfect te zijn.  We mogen elkaars vergissingen echt vergeven. Dit betekent niet dat we ze goedkeuren, maar dat we bereid zijn er ook aan voorbij te kijken en de diepere waarde van ieder mens – ook elke politicus – te zien. Op basis van deze diepere waarde verdient iedereen het om zo respectvol mogelijk behandeld te worden. Iedereen verdient het altijd om echt gelukkig te zijn en voorzien te worden in alle basisbehoeftes: schoon drink water, gezond voedsel, frisse lucht, zonlicht, prettig onderdak, elektriciteit, vervoer, kleding, passend onderwijs, passende gezondheidszorg en de nodige middelen om zich creatief uit te drukken.

Dat beseffen en altijd kiezen voor vergeving legt de basis voor een werkelijk mooiere wereld. Naast specifieke dingen om te doen op werelds niveau is dit is wat de ‘stille stem’, ons geweten, ons altijd zegt te doen; het voorbij zien aan verschijningsvormen naar het licht dat in ieder te vinden is. We mogen de diepere waarde in iedereen zien en deze uitnodigen om te stralen. Alleen door het erkennen van en blootleggen van deze intrinsieke waarde in ieder zal de wereld werkelijk ten goede en duurzaam veranderen.

Copyright © Marlon Wong-Sioe 2021

Lees hier als je wilt meer van Marlon zijn columns over liefde, gezondheid en duurzaamheid.

Als een van zijn columns je aanspreekt, dan zal het boek ‘Een Spirituele Samenleving’ je waarschijnlijk ook aanspreken! Nu hier te koop evenals de dichtbundel ‘Velden van Smaragd’!

Zelf meedenken over het onderwerp? Word dan lid van de groep: Samen een Spirituele Samenleving creëren

Like als je wilt ook de pagina: Een Spirituele Samenleving: mens-, dier- en milieuvriendelijk samenleven en/of Marlon Wong-Sioe.

Marlon Wong-Sioe studeerde hbo Theologie en is schrijver van het boek ‘Een Spirituele Samenleving: een gids om mens-, dier- en milieuvriendelijk samen te leven’ en de dichtbundel ‘Velden van Smaragd: gedichten geïnspireerd op de betoverende schoonheid van de natuur.’