Stap 1: Besef dat je graag een helder, geïnspireerd en gewetensvol persoon bent net zoals ieder dat (heel) diep van binnen graag is.

Stap 2: Neem jezelf zoveel mogelijk voor een helder, geïnspireerd en gewetensvol persoon te zijn en sta jezelf ook toe zo te zijn. Sta jezelf toe om liefdevolle inspiratie te ontvangen. Adem een paar keer rustig diep in en uit en zeg (hardop of in jezelf): ik ben altijd bereid om liefdevolle creatieve inspiratie te ontvangen en hier vanuit te leven. Sta jezelf ook echt toe dat je deze inspiratie ontvangt. Weet dat je het volledig waard bent!

Stap 3: Neem een maatschappelijke kwestie in gedachten. Bijvoorbeeld: je denkt aan iets wat je hebt gelezen op een website als www.nu.nl of aan wat je een politicus hebt horen zeggen tijdens het 20.00 uur journaal.

Stap 4: Word je bewust van je reactie. Bijvoorbeeld: je vindt het treurig dat er zo dom en kortzichtig gesproken wordt over het thema en merkt dat je deze politicus sterk veroordeelt. Of: je vindt het geweldig dat een schrijfster en activiste als Marianne Williamson presidentskandidaat is.

Stap 5: Erken je diepe gevoelens en laat ze er zijn. Bijvoorbeeld: Je erkent (zonder er vanuit te gaan handelen) een gevoel van onbehagen, moedeloosheid, verdriet, schaamte, schuld, woede en/of haat. Of: je erkent gevoelens van spanning, hoop en vreugde.

Stap 6: Erken dat vanuit deze gevoelens handelen (niet altijd) niet het beste is wat je kunt doen. Je erkent dat gevoelens als angst, verdriet, schuld en woede zijn als duistere wolken die het licht van het intelligente geweten in je tegenhouden. Of: je erkent dat liefdevolle gevoelens zijn als reflecties van zonnestralen. 

Stap 7: Wees bereid, omdat je het licht van je verstandige geweten niet wilt blokkeren, om niet langer aan gevoelens van angst, verdriet, woede, schaamte, schuld en haat vast te houden.

Stap 8: Wees bereid om niet langer vast te houden aan gedachten die emoties van angst, verdriet, woede, schaamte, schuld en haat voeden. Je bent dus bereid om deze gedachten en de gevoelens die eruit voortkomen los te laten, volledig en al!

Stap 9: Besef dat je heldere geweten zo meer de ruimte krijgt om te stralen wat je een meer effectief en ethisch persoon maakt. Het zorgt ervoor dat je meer openstaat voor liefdevolle creatieve inspiratie!

Stap 10: Handel vanuit de liefdevolle inspiratie die je ontvangt. Dit kan betekenen dat je stil zit of dat je meedoet aan een vreedzaam protest, een petitie opzet, toch maar besluit te stemmen op een mens-, dier- en milieuvriendelijke partij, een artikel schrijft, een gedicht schrijft, een lied schrijft enz. Je volgt je hart en laat je verstand je hier volledig bij helpen! Je bouwt zo steeds meer een diep vertrouwen op dat het volgen van deze stappen de samenleving werkelijk tot een mooiere plaats maakt!

Samen kunnen we deze samenleving op een vreedzame wijze her-creëren. We kunnen samen vanuit liefdevolle intrinsieke motivatie en een besef van holisme een vreedzame samenleving co-creëren. De samenleving kan een plaats zijn waar de intrinsieke waarde van mensen, dieren en de natuur wordt erkend!

*Definitie geweten: dat deel van je dat weet wat juist is om te doen omdat het intrinsieke waarde erkent.

Hoe de methode te gebruiken:

Methode Nieuwe Samenleving is dagelijks toepasbaar. Bijvoorbeeld tijdens of na elk journaal dat je ziet of elke keer dat er maar een maatschappelijke kwestie in je hoofd speelt. Vooral wanneer het een kwestie betreft die onaangename gevoelens zoals zorgen oproept.

De Methode Nieuwe Samenleving is niet alleen toepasbaar op maatschappelijke kwesties. De methode is ook toepasbaar in persoonlijke situaties. Alle maatschappelijke situaties zijn natuurlijk ook persoonlijke situaties. Elke keer als er een buurman, vriend, familielid of kennis is over wie je je bezorgt voelt of aan wie je je ergert, is de methode handig om toe passen.

Zet elke dag een stap in de richting van meer innerlijke vrede en vrede in de gehele wereld! Zie een Wereld van Vrede en sta toe dat ze meer en meer deze wereld in straalt.

Copyright © Marlon Wong-Sioe 2019

Wil je graag dat Marlon in jouw bedrijf of organisatie persoonlijk wat komt vertellen over Methode Nieuwe Samenleving? Kijk dan hier: Marlon als spreker.

Als deze methode je aanspreekt, dan zal mijn boek ‘Een Spirituele Samenleving’ je waarschijnlijk ook aanspreken! Hier te koop!

Zelf meedenken over het onderwerp? Word dan lid van de groep: Samen een Spirituele Samenleving creëren

Like ook de pagina: Een Spirituele Samenleving: mens-, dier- en milieuvriendelijk samenleven en/of Marlon Wong-Sioe.

Marlon Wong-Sioe studeerde hbo Theologie en is schrijver van het boek: ‘Een Spirituele Samenleving: een gids om mens-, dier- en milieuvriendelijk samen te leven’.